option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: 4.1 POLICIA DE TRÀNSIT
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
4.1 POLICIA DE TRÀNSIT

Descripción:
4.1 POLICIA DE TRÀNSIT

Autor:
NINJA
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 06/03/2022

Categoría: Arte

Número Preguntas: 44
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Qui presideix el SCT? El titular d'Interior. La DGP. El director de l'àrea de trànsit de PG-ME. El president de la Generalitat de Catalunya.
Per quines vies NO hi ha l'obligatorietat d'haver obtingut la preceptiva autorització administrativa per a la conducció? Vies i terrenys públics aptes per a la circulació, urbans o interurbans. Vies i terrenys que sense ser aptes per a la circulació siguin d'ús comú Vies i terrenys privats que siguin utilitzats per una col.lectivitat indeterminada. Vies i terrenys privats que siguin utilitzats pels propietàris en règim individual i privat.
Els permisos i llicències de conduir són: Ordinaris i especials amb subjecció indeterminada Ordinaris i extraordinaris Ordinaris i indefinits Ordinaris i especials.
Quants anys d'antiguitat de permís B es necessita per poder conduïr vehicles de classe A1 per territori comunitari. 2 3 4 Cap resposta és correcte.
En relació a la llicència LCM: Llicència per conduir vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (edat mínima 14 anys, fins als 16 no es pot portar passatger). Llicència per conduir vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (edat mínima 15 anys, fins als 18 no es pot portar passatger). Llicència per conduir vehicles especials agrícoles autopropulsats i els conjunts d’aquests vehicles amb una massa o dimensions màximes autoritzades que no excedeixin dels límits establerts per als vehicles ordinaris o bé la velocitat màxima (segons es va construir el model) no excedeixi de 45 km/h (edat mínima 16 anys). llicència per conduir vehicles especials agrícoles autopropulsats i els conjunts d’aquests vehicles amb una massa o dimensions màximes autoritzades que no excedeixin dels límits establerts per als vehicles ordinaris o bé la velocitat màxima (segons es va construir el model) no excedeixi de 40 km/h (edat mínima 16 anys).
En relació a la llicència LVA: Llicència per conduir vehicles especials agrícoles autopropulsats i els conjunts d’aquests vehicles amb una massa o dimensions màximes autoritzades que no excedeixin dels límits establerts per als vehicles ordinaris o bé la velocitat màxima (segons es va construir el model) no excedeixi de 45 km/h (edat mínima 16 anys) Llicència per conduir vehicles especials agrícoles autopropulsats i els conjunts d’aquests vehicles amb una massa o dimensions màximes autoritzades que no excedeixin dels límits establerts per als vehicles ordinaris o bé la velocitat màxima (segons es va construir el model) no excedeixi de 40 km/h (edat mínima 16 anys) Llicència per conduir vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (edat mínima 15 anys, fins als 18 no es pot portar passatger). Llicència per conduir vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (edat mínima 14 anys, fins als 18 no es pot portar passatger).
Indiqui quina és la resposta correcte: Els permisos de les classes C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D i D + E tenen un període de vigència de set anys fins que el titular tingui seixanta-cinc anys d’edat. A partir d’aquesta edat el permís té vigència durant 3 anys. Els permisos de les classes C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D i D + E tenen un període de vigència de cinc anys fins que el titular tingui seixanta-cinc anys d’edat. A partir d’aquesta edat el permís té vigència durant 2 anys. Els permisos de les classes C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D i D + E tenen un període de vigència de cinc anys fins que el titular tingui seixanta-cinc anys d’edat. A partir d’aquesta edat el permís té vigència durant 3 anys. Els permisos de les classes C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D i D + E tenen un període de vigència de deu anys fins que el titular tingui seixanta-cinc anys d’edat. A partir d’aquesta edat el permís té vigència durant 5 anys.
Per quin d'aquests motius NO es pot sol.licitar un duplicat del permís de conduïr: Sostracció Pèrdua Deteriorament Obtenció de nou permís.
Quina és la resposta correcte? Qualsevol variació de les dades que hi figuren al permís o llicència de conduir, així com la del domicili del seu titular, ha de ser comunicada per aquest dintre del termini de quinze dies. Qualsevol variació de les dades que hi figuren al permís o llicència de conduir, així com la del domicili del seu titular, ha de ser comunicada per aquest dintre del termini de vinc dies. Qualsevol variació de les dades que hi figuren al permís o llicència de conduir, així com la del domicili del seu titular, ha de ser comunicada per aquest dintre del termini de cinc dies. Qualsevol variació de les dades que hi figuren al permís o llicència de conduir, així com la del domicili del seu titular, ha de ser comunicada per aquest dintre del termini de deu dies.
Amb quina edat es pot obtenir el permís AM? 15 anys 16 anys 14 anys 14 anys si es disposa d'un carnet professional.
En relació al permís A1, quina es la resposta correcte? El permís A1 permet conduïr motocicletes amb una cilindrada màxima 125 cm3, una potència màxima d’11 kW i una relació potència/pes màxima de 0,1 kW/kg i tricicles de motor de potència màxima de 15 kW. El permís A1 permet conduïr motocicletes amb una cilindrada màxima 125 cm3, una potència màxima d’10 kW i una relació potència/pes màxima de 0,1 kW/kg i tricicles de motor de potència màxima de 15 kW. El permís A1 permet conduïr motocicletes amb una cilindrada màxima 125 cm3, una potència màxima d’14 kW i una relació potència/pes màxima de 0,1 kW/kg i tricicles de motor de potència màxima de 15 kW. El permís A1 permet conduïr motocicletes amb una cilindrada màxima 125 cm3, una potència màxima d’12 kW i una relació potència/pes màxima de 0,1 kW/kg i tricicles de motor de potència màxima de 15 kW.
En relació al permís A2, quina es la resposta correcte? Motocicletes amb una potència màxima de 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d’un vehicles amb més del doble de la seva potència i es pot obtenir als 18 anys. Motocicletes amb una potència màxima de 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d’un vehicles amb més del doble de la seva potència i es pot obtenir als 16 anys. Motocicletes amb una potència màxima de 45 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d’un vehicles amb més del doble de la seva potència i es pot obtenir als 18 anys. Motocicletes amb una potència màxima de 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d’un vehicles amb més del doble de la seva potència i es pot obtenir als 16 anys.
El Sr Pili Mr Grina vol obtenir el permís A, quins requisits haurà de cumplir? Tenir 20 anys i només si té A2 + 2 anys d’antiguitat i prèvia superació d'una formació específica. Tenir 21 anys i i només si té A2 + 3 anys d’antiguitat i prèvia superació d'una formació específica. Tenir 19 anys i i només si té A2 + 2 anys d’antiguitat i prèvia superació d'una formació específica. Tenir 20 anys i i només si té A2 + 2 anys d’antiguitat i prèvia superació d'una formació genèrica.
Amb quina edat es podrà obtenir el permís B+E? 18 anys 19 anys 20 anys 21 anys.
En relació al permís C: Es pot obtenir als 21 anys, però, L’edat mínima serà de 18 anys complerts per als titulars del certificat d’aptitud professional (CAP) que ho hagin obtingut realitzant la modalitat de qualificació inicial ordinària. Es pot obtenir als 20 anys, però, L’edat mínima serà de 18 anys complerts per als titulars del certificat d’aptitud professional (CAP) que ho hagin obtingut realitzant la modalitat de qualificació inicial extraordinària. Es pot obtenir als 24 anys, però, L’edat mínima serà de 18 anys complerts per als titulars del certificat d’aptitud professional (CAP) que ho hagin obtingut realitzant la modalitat de qualificació inicial extraordinària. Es pot obtenir als 21 anys, però, L’edat mínima serà de 18 anys complerts per als titulars del certificat d’aptitud professional (CAP) que ho hagin obtingut realitzant la modalitat de qualificació inicial extraordinària.
En relació al permís D1: Automòbils dissenyats i construïts per al transport de no més de 16 passatgers a més a més del conductor i la longitud màxima dels quals no superi els 8 metres. Els automòbils esmentats poden portar enganxat un remolc la MMA del qual no excedeixi els 750 kg Automòbils dissenyats i construïts per al transport de no més de 14 passatgers a més a més del conductor i la longitud màxima dels quals no superi els 8 metres. Els automòbils esmentats poden portar enganxat un remolc la MMA del qual no excedeixi els 750 kg Automòbils dissenyats i construïts per al transport de no més de 12 passatgers a més a més del conductor i la longitud màxima dels quals no superi els 8 metres. Els automòbils esmentats poden portar enganxat un remolc la MMA del qual no excedeixi els 750 kg Automòbils dissenyats i construïts per al transport de no més de 18 passatgers a més a més del conductor i la longitud màxima dels quals no superi els 8 metres. Els automòbils esmentats poden portar enganxat un remolc la MMA del qual no excedeixi els 750 kg.
En relació al permís D. L’edat mínima serà de 21 anys complerts per als titulars del certificat d’aptitud professional (CAP) que ho hagin obtingut realitzant la modalitat de qualificació inicial extraordinària. L’edat mínima serà de 21 anys complerts si ho han obtingut realitzant la modalitat de qualificació inicial accelerada i es tracta de transport de viatgers regulars el trajecte dels quals no superi els 50 km. L’edat mínima serà de 18 anys complerts per als titulars del certificat d’aptitud professional (CAP) que ho hagin obtingut realitzant la modalitat de qualificació inicial ordinària. L’edat mínima serà de 21 anys complerts si ho han obtingut realitzant la modalitat de qualificació inicial accelerada i es tracta de transport de viatgers regulars el trajecte dels quals no superi els 30 km.
Quina de les següents respostes és correcte: Els permisos C1 i C només s’expediran a conductors que siguin titulars d’un de la classe B. Els permisos C1, C , D1 i D només s’expediran a conductors que siguin titulars d’un de la classe B. Els permisos D1 i D només s’expediran a conductors que siguin titulars d’un de la classe B. Els permisos C i D només s’expediran a conductors que siguin titulars d’un de la classe B.
Es requereix un permís de la classe B per: vehicles especials no agrícoles o conjunts d’aquests vehicles la velocitat màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 40 km/h i la MMA no sigui superior a 3.500kg. Quan la velocitat màxima autoritzada d'aquests excedeixi els 40 km/h o la MMA superi els 3.500kg es requereix el permís que correspongui a la seva MMA. vehicles especials no agrícoles o conjunts d’aquests vehicles la velocitat màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 40 km/h i la MMA no sigui superior a 4.250kg. Quan la velocitat màxima autoritzada d'aquests excedeixi els 40 km/h o la MMA superi els 4.250kg es requereix el permís que correspongui a la seva MMA. vehicles especials no agrícoles o conjunts d’aquests vehicles la velocitat màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 50 km/h i la MMA no sigui superior a 3.500kg. Quan la velocitat màxima autoritzada d'aquests excedeixi els 50 km/h o la MMA superi els 3.500kg es requereix el permís que correspongui a la seva MMA. vehicles especials no agrícoles o conjunts d’aquests vehicles la velocitat màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 30 km/h i la MMA no sigui superior a 3.500kg. Quan la velocitat màxima autoritzada d'aquests excedeixi els 30 km/h o la MMA superi els 3.500kg es requereix el permís que correspongui a la seva MMA.
Quina de les següents afirmacions és correcte: es poden conduir amb el permís de la classe B o bé amb la llicència de conducció per a vehicles especials agrícoles; els vehicles especials agrícoles autopropulsats o els conjunts d'aquests vehicles amb una massa o dimensions màximes autoritzades que no excedeixin dels límits establerts en el Reglament general de vehicles per a vehicles ordinaris, i que no desenvolupin una velocitat superior als 45 km/h. es poden conduir amb el permís de la classe B o bé amb la llicència de conducció per a vehicles especials agrícoles; els vehicles especials agrícoles autopropulsats o els conjunts d'aquests vehicles amb una massa o dimensions màximes autoritzades que no excedeixin dels límits establerts en el Reglament general de vehicles per a vehicles ordinaris, i que no desenvolupin una velocitat superior als 40 km/h. es poden conduir amb el permís de la classe B o bé amb la llicència de conducció per a vehicles especials agrícoles; els vehicles especials agrícoles autopropulsats o els conjunts d'aquests vehicles amb una massa o dimensions màximes autoritzades que no excedeixin dels límits establerts en el Reglament general de vehicles per a vehicles ordinaris, i que no desenvolupin una velocitat superior als 50 km/h. es poden conduir amb el permís de la classe B o bé amb la llicència de conducció per a vehicles especials agrícoles; els vehicles especials agrícoles autopropulsats o els conjunts d'aquests vehicles amb una massa o dimensions màximes autoritzades que no excedeixin dels límits establerts en el Reglament general de vehicles per a vehicles ordinaris, i que no desenvolupin una velocitat superior als 30 km/h.
Per poder conduir vehicles que transportin mercaderies perilloses cal: Una antiguitat mínima d’un any del permís ordinari en vigor de la classe B i té una vigència de 5 anys. Una antiguitat mínima d’un any del permís ordinari en vigor de la classe B i té una vigència de 6 anys. Una antiguitat mínima d’un any del permís ordinari en vigor de la classe B i té una vigència de 10 anys. Una antiguitat mínima d’un any del permís ordinari en vigor de la classe B i té una vigència de 3 anys.
El Sr Martinez, francès de naixement, es trasllada a viure a Espanya a la zona de la Vall D'Aràn per feina, en relació als comunitaris residents i quan es tracti d’un permís de conducció no subjecte a un període de vigència determinat, que haurà de fer el Sr Martinez?: el titular haurà de renovar-lo una vegada hagin transcorregut dos anys des que hagi establert la seva residència normal a Espanya, als efectes d’aplicar els terminis de vigència establerts a l’article 12 el titular haurà de renovar-lo una vegada hagin transcorregut un des que hagi establert la seva residència normal a Espanya, als efectes d’aplicar els terminis de vigència establerts a l’article 12 el titular haurà de renovar-lo una vegada hagin transcorregut tres anys des que hagi establert la seva residència normal a Espanya, als efectes d’aplicar els terminis de vigència establerts a l’article 12 el titular haurà de renovar-lo una vegada hagin transcorregut sis mesos des que hagi establert la seva residència normal a Espanya, als efectes d’aplicar els terminis de vigència establerts a l’article 12.
El Sr Castellà ha obtingut el permís A2, desprès de 3 anys d'haver obtingut el permís B, quants punts disposarà?: 12 punts 8 punts per ser novell en el permís A2 15 punts 12 punts + 2 punts per haver obtingut un permís nou.
El Sr Italià ha sigut denunciat per una infracció MOLT GREU, quants punts del permís li seràn retirats? les infraccions molt greus comporten la pèrdua de 4 a 2 punts del crèdit les infraccions molt greus comporten la pèrdua de 6 a 4 punts del crèdit les infraccions molt greus comporten la pèrdua de 1 a 4 punts del crèdit les infraccions molt greus comporten la pèrdua de 8 a 4 punts del crèdit.
El Sr Esmeve li pregunta en via pública quan no procedirà la detracció de punts, vostè li respondria: Transcorregut un any des de la fermesa de la sanció sense que la infracció de la qual porta causa hagi estat anotada, no procedirà la detracció de punts. Transcorreguts sis mesos des de la fermesa de la sanció sense que la infracció de la qual porta causa hagi estat anotada, no procedirà la detracció de punts. Sempre procedirà a la detracció de punts. Transcorregut dos anys des de la fermesa de la sanció sense que la infracció de la qual porta causa hagi estat anotada, no procedirà la detracció de punts.
La Sra Ardilla ha realitzat un curs de conducció segura i eficient, quants punts li seràn compensats? Sempre que tingui saldo positiu compensarà amb dos punts addicionals fins a un màxim de quinze punts i amb una freqüència màxima d'un curs de cada tipus cada dos anys. Sempre que tingui saldo positiu compensarà amb quatre punts addicionals fins a un màxim de quinze punts i amb una freqüència màxima d'un curs de cada tipus cada dos anys. Sempre que tingui saldo positiu compensarà amb dos punts addicionals fins a un màxim de quinze punts i amb una freqüència màxima d'un curs de cada tipus cada any. Sempre que tingui saldo positiu compensarà amb dos punts addicionals fins a un màxim de quinze punts i amb una freqüència màxima d'un curs de cada tipus cada dos anys.
El Sr Muralles condueix un vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que puguin proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny entre 6 i 25 km/h, aleshores estem parlant d'un: VMP LCM LVA AM.
La velocitat màxima d'un quadricicle lleuger: És de 45 km/h. És de 50 km/h. És de 55 km/h. És de 60 km/h.
Les inspeccions tècniques de vehicles es poden classificar en les següents classes: Inspecció prèvia a la matriculació Inspecció tècnica periòdica Extraordinàries Inspecció prèvia a la matriculació Inspecció tècnica periòdica Inspecció tècnica periòdica Extraordinàries Inspecció prèvia a la matriculació Inspecció tècnica periòdica Extraordinàries A requeriment de l’Administració.
El Sr Muralles, conductor d'un vehicle està obligat a tenir i portar a sobre, així com a mostrar als agents de l'autoritat, els següents documents: El permís de circulació, que podrà ser substituït per una autorització provisional. La targeta d'inspecció tècnica de la qual disposen també els ciclomotors i quadricicles lleugers des de l'any 2009. Cap document, ja que es poden comprovar i mostrar electrònicament El permís de circulació, que podrà ser substituït per una autorització provisional. La targeta d'inspecció tècnica de la qual disposen també els ciclomotors i quadricicles lleugers des de l'any 2009. L'últim rebut de l'assegurança en vigor. Cap resposta és correcte.
Quina resposta és correcte en relació a les transmissions entre persones: Qualsevol persona natural o jurídica que sigui titular d’un vehicle matriculat a Espanya i que el transmeti a una altra, ha de notificar-ho a la Prefectura de trànsit de la província en què tingui el seu domicili legal o aquella en la qual va ser matriculat el vehicle, en el termini de deu dies des de la transmissió. Qualsevol persona natural o jurídica que sigui titular d’un vehicle matriculat a Espanya i que el transmeti a una altra, ha de notificar-ho a la Prefectura de trànsit de la província en què tingui el seu domicili legal o aquella en la qual va ser matriculat el vehicle, en el termini de quinze dies des de la transmissió. Qualsevol persona natural o jurídica que sigui titular d’un vehicle matriculat a Espanya i que el transmeti a una altra, ha de notificar-ho a la Prefectura de trànsit de la província en què tingui el seu domicili legal o aquella en la qual va ser matriculat el vehicle, en el termini de vint dies des de la transmissió. Qualsevol persona natural o jurídica que sigui titular d’un vehicle matriculat a Espanya i que el transmeti a una altra, ha de notificar-ho a la Prefectura de trànsit de la província en què tingui el seu domicili legal o aquella en la qual va ser matriculat el vehicle, en el termini de cinc dies des de la transmissió. .
El Sr TJ vol declarar el seu vehicle com a històric, quants anys han de passar desde la seva fabricació? 30 anys 25 anys 20 anys 50 anys.
Quina resposta és correcte?: La proposició d’assegurança de subscripció obligatòria feta per l’entitat asseguradora al prenedor, vincula a l’asseguradora per un termini de quinze dies. La proposició d’assegurança de subscripció obligatòria feta per l’entitat asseguradora al prenedor, vincula a l’asseguradora per un termini de deu dies. La proposició d’assegurança de subscripció obligatòria feta per l’entitat asseguradora al prenedor, vincula a l’asseguradora per un termini de cinc dies. La proposició d’assegurança de subscripció obligatòria feta per l’entitat asseguradora al prenedor, no vincula a l’asseguradora.
La Sra Aumir Abet condueix la seva motocicleta i porta com a passatger al Sr Pupes el qual no porta el casc posat, qui és responsable d'aquesta infracció? La Sra Aumir Abet El Sr Pupes Els dos solidariament Ningú, ja que portar casc és voluntari.
Els Sr Eze Ki Eh que és conductor de bicicletes està obligat a utilitzar cascos de protecció homologats quan circuli en vies interurbanes: Sempre, ja que són vies interurbanes. Mai, no és obligatori que duin casc. Per norma general sí, llevat que circulin per rampes ascendents perllongades, o en condicions extremes de calor, o per raons mèdiques greus. Si són menors de 16 anys no és obligatori.
En els vehicles destinats exclusivament al transport de mercaderies, les càrregues indivisibles podran sobresortir: En cas que la dimensió menor de la càrrega indivisible sigui superior a l’amplada del vehicle, podrà sobresortir fins a 0,40 metres per cada lateral, sempre que l’amplada total no superi els 2,55 metres. En cas que la dimensió menor de la càrrega indivisible sigui superior a l’amplada del vehicle, podrà sobresortir fins a 0,30 metres per cada lateral, sempre que l’amplada total no superi els 2,55 metres. En cas que la dimensió menor de la càrrega indivisible sigui superior a l’amplada del vehicle, podrà sobresortir fins a 0,60 metres per cada lateral, sempre que l’amplada total no superi els 2,55 metres. En cas que la dimensió menor de la càrrega indivisible sigui superior a l’amplada del vehicle, podrà sobresortir fins a 0,80 metres per cada lateral, sempre que l’amplada total no superi els 2,55 metres.
El Sr Quintana Roo, conductor de vehicles de mercaderies, no pot circular amb una taxa d'alcohol superior a: 0,15 mg/l 0,25 mg/l 0,10 mg/l 0,00 mg/l.
Quants minuts han de passar com a mínim entre la primera i segona prova d'alcoholemia? 10 minuts 15 minuts 20 minuts El que l'agent cregui convenient segons les circumstàncies.
Quines persones NO estàn obligades a la pràctica de proves d'alcoholèmia i drogues Als conductors que siguin requerits pels agents de l’autoritat en controls preventius d’alcoholèmia. Als usuaris de la via que hagin comès una infracció tipificada al TRLSV A qualsevol usuari de la via o conductor d'un vehicle implicat indirectament com a responsable d'un accident de trànsit. Als conductors que siguin denunciats per la comissió d’alguna infracció a les normes del RGC.
Limit genèric de velocitat en vies urbanes que disposin de plataforma única de calçada i vorera. 20 km/h 30 km/h 50 km/h 15 km/h.
Graduació de les sancions La quantia econòmica de les multes establertes a l’article 80.1 i a l’annex IV es pot incrementar en un 30 per cent, atenent la gravetat i la transcendència del fet, els antecedents de l’infractor i la condició de reincident, el perill potencial creat per a ell mateix i per als altres usuaris de la via, i el criteri de proporcionalitat. La quantia econòmica de les multes establertes a l’article 80.1 i a l’annex IV es pot incrementar en un 40 per cent, atenent la gravetat i la transcendència del fet, els antecedents de l’infractor i la condició de reincident, el perill potencial creat per a ell mateix i per als altres usuaris de la via, i el criteri de proporcionalitat. La quantia econòmica de les multes establertes a l’article 80.1 i a l’annex IV es pot incrementar en un 50 per cent, atenent la gravetat i la transcendència del fet, els antecedents de l’infractor i la condició de reincident, el perill potencial creat per a ell mateix i per als altres usuaris de la via, i el criteri de proporcionalitat. La quantia econòmica de les multes establertes a l’article 80.1 i a l’annex IV es pot incrementar en un 80 per cent, atenent la gravetat i la transcendència del fet, els antecedents de l’infractor i la condició de reincident, el perill potencial creat per a ell mateix i per als altres usuaris de la via, i el criteri de proporcionalitat.
Classes de procediments sancionadors Procediment abreujat Procediment sancionador ordinari Procediment abreujat Procediment sancionador ordinari Procediment sancionador extraordinari Procediment sancionador ordinari Procediment sancionador extraordinari Procediment abreujat ordinari Procediment abreujat extraordinari Procediment sancionador ordinari Procediment sancionador extraordinari.
Recursos, contra les resolucions sancionadores es pot interposar: Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu Excepcionalment l’interessat pot optar per la via del recurs extraordinari de revisió Recurs de reposició, amb caràcter preceptiu Excepcionalment l’interessat pot optar per la via del recurs extraordinari de revisió Recurs d'alçada, amb caràcter preceptiu Excepcionalment l’interessat pot optar per la via del recurs extraordinari de revisió Recurs d'alçada, amb caràcter potestatiu Excepcionalment l’interessat pot optar per la via del recurs extraordinari de revisió.
Prescripció: El termini de prescripció de les infraccions és de tres mesos per a les infraccions lleus, sis mesos per a les infraccions greus i un any per les molt greus El termini de prescripció de les infraccions és de tres mesos per a les infraccions lleus i sis mesos per a les infraccions greus i molt greus El termini de prescripció de les infraccions és de tres mesos per a les infraccions lleus i un any per a les infraccions greus i molt greus No existeix el termini de prescripció de les infraccions en matèria de trànsit.
Denunciar Test