Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEWID

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
WID

Descripción:
WID test

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
15/10/2023

Categoría:
Informática

Número preguntas: 40
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Zein gizarte-taldek dute webguneetarako sarbidetik kanpo geratzeko arriskua? Emakumeak Umeak Adinekoak Ezintasunak dituzten pertsonak.
Ondorengo gailuetatik zeintzuk dira Sarrera-gailuak? Teklatu alternatiboa Braille teklatua Ikusleiho irakurgailuak Guztiak zuzenak dira.
Ondorengo gailuetatik zeintzuk dira Irteera-gailuak? Pantailaren Handitutzaileak Itsuentzako egokitutako nabigatzaileak Ikusleiho irakurgailuak Guztiak zuzenak dira.
Ondorengo baieztapenetatik, zein da zuzenena? Erabateko itsutasuna duten pertsonak jaiotza-egunetik ikusten ez dituztenak baino ez dira. Erabateko itsutasuna duten pertsonak argia eta iluntasuna bereizten ez dituztenak dira. Erabateko itsutasuna duten pertsonak dira erabateko ikusmen-galera dutenak bi begiak eta beste begia % 50 gutxitzea. Erabateko itsutasuna duten pertsonak landa-eremuan % 75eko murrizketa dutenak dira. .
Entzumen-desgaitasuna duen pertsona batek zailtasunak al ditu hitzezko adimenaren eta adimen matematikoaren garapenean? Egia Gezurra.
Zer da erabilgarritasuna? Web orri edo aplikazio bat erabiltzeko erraztasuna Web orri edo aplikazio bat erabiltzeko azkartasuna Web orri edo aplikazio bat erabiltzeko zailtasuna.
Zeintzuk dira erabilgarritasunak kontuan hartzen dituen faktoreak? Asebetetzea,segurtasuna,azkartasuna Efizientzia,efikazia,asebetetzea Segurtasuna,azkartasuna,erabiltzaile kopurua.
Zergatik da garrantzitsua erabilgarritasuna? Web orri baten diseinua edo itxura hobetzeko Web orri baten erabiltzaile kopurua handitzeko Erabiltzaileen experientzia hobetzeko eta hauek bere helburuak lortzen dituztela bermatzeko.
Zer egin daiteke erabilgarritasuna hobetzeko? Funtzio eta ezaugarri gehiago gehitzea Web orriaren nabigazioa eta estruktura sinplifikatzea Kolore deigarriak erabiltzea.
Zer ebaluatzen da erabilgarritasun test baten? Nabigazioa,edukia eta jarduera zehatzak betetzeko gaitasuna Web orriaren kargatzeko azkartasuna Zenbat erabiltzailek bisitatzen duten web orria.
Web orria ez bada interaktiboa erabilgarritasuna ez da garrantzitsua Egia Gezurra.
Zer dira Gesalten printzipioak? Web orriaen segurtasuna bermatzen duten metodoak. Erabiltzaileak gure interfazea errezago ulertzeko erabiltzen diren metodo desberdinak. Erabiltzailearendako azkartasuna bermatzen dituen metodo esberdinak.
Zer aurreikusten laguntzen du Gesaltek? Erabiltzaileek duten erantzuna, web orriko diseinu-elementuen inguruan. Erabiltzailen erantzun denbora. Zenbat denbora egongo diren erabiltzaileak web orrialde barruan.
Zeintzuk dira Gesalten printzipioak? Anztekotasuna, jarraipena, itxiera, hurbiltasuna, figura/fondoa, inguratzea, eremua eta simetria/ordena. Antzekotasuna, erabilgarritasuna, jarraipena, itxiera eta aldakortasuna. Antzekotasuna eta erabilgarritasuna.
Gesalten printzipioak web diseinu inguruan bakarrik erabili ahal daiteke? Bai Ez, web orrieladeko interfaze diseinu, eta aplikazio garapenean ere erabiltzen da. Ez, beste hainbat ingurunetan ere erabili daiteke, arazoen desberdinen ebazpenean adibidez.
Zertan datza Gesalten jarrapien printzipioa? Nahiago dugula kontorno leunak eta etengabeak hautematea, bat batean aldatzen direnak baino Bat batean aldatzen diren kontornoak nahiago ditugula, interfazeari dibetsitatea gehitzeko. Kolore jarraipen egokia eduki behar duela, erabiltzaileak hobeto ikusi ahal izateko eta diseinu egoki bat bermatzeko. .
Zeintzuk dira estilo-gidako printzipioak? Gertutasuna, antzekotasuna, jarraipen ona Pregnantzia/oreka, Irudia/sakonera, Inguratzea Guztiak zuzenak dira.
Zer esan nahi du simetria-patroia? Printzipio horrek erakusten digu nahiago ditugula modu simetrikoa dauden gauzak modu asimetrikoan daudenak baino. Simetria-patroiak, askotan, nahastu egiten gaitu; horregatik bereizi behar dugu zer nabarmendu nahi dugun asimetria erabiltzen. Asimetriko dauden gauzak hobeago nabarmentzen ditugula, horregatik simetria web orrialde baten ez dauka zentzurik.
Hauteko zein dago oker? Letren arteko tartea egokia izateak argitasuna errazten du Termino garrantzitsuak eta esaldiak kolorearen arabera nabarmendu edo azpimarratuko dira, iturrien arabera bereiziak edo tamainaren arabera bereiziak Mugimendu edo arreta-dei animatuak badaude, denbora luzera baten egon behar dira.
Zer esan nahi du Itxitura? Itxituraren printzipioak adierazten digu formak ixteko joera dugula, ingeradak edo figurak osatuz. Itxituraren printzipioak adierazten digu informazio guztia leku itxi batean jartzeko joera dugula, adibidez, ertza duen eremu batean. Biak zuzenak dira.
Zer motako patroi da hau? Inguratzea Eremua / Txikia Simetria.
Zer da World Wide Web (W3C)? W3C nazioarteko komunitate bat da, eta Web-aren hazkundea bermatzen duten estandarrak garatzen ditu. Epe luzerako webgunea. W3C web bakoitzak duen eskema basikoa da. Erabiltzaileari web orriaren erabilera ulertzen laguntzen dioten prizipioak dira.
Zeintzuk dira World Wide Web-aren printzipioak Hautemangarria, Eraginkorra, Ulergarria, Simetria Hautemangarria, Eraginkorra, Ulergarria, Sendoa Eraginkorra, Ulergarria, Sendoa, Hurbiltasuna.
Zertarako erabiltzen dute Webguneko edukira iristeko jarraibideak? Web orria estetikoagoa izateko erabiltzaileentzat Desgaitasuna duten pertsonentzat eskuragarriagoak diren web-edukiak sortzea. Web orriaren eskema egiteko erabiltzen dia.
Web erabilerraztasueko tekniketan zeintzuk dira nahikoa diren teknikak? Nahikoa diren teknikak web orri bat funtzionatzeko Arrakasta-irizpideak betetzeko nahikoak diren teknikak. Nahikoa diren teknikak banakako arrakasta-irizpide bakoitzaren betekizunetatik haratago doaz, eta egileek jarraibideei hobeto aurre egiteko aukera dute.
Zeintzuk dira web edukiaren erabilerraztasuna ebaluatzeko prozesuan dauden faseak? Azterketa automatiko bat Eskuzko ebaluazio bat Biak zuzenak dira.
Zer da eduki lizentzia bat? Eduki bat erabiltzeko eskubideak ematen dituen legezko baimena. Kontratu mota bat. Simbolo bat markatzeko ze eduki ahal den erabili.
Zeintzuk dira eduki lizentzia mota ezagunenak? Copyright, Copyup eta Creative Commons. Copyright, Copyleft eta Creative Commons. Copyright, Copyleft eta Creative Rights.
Zein da ezberditantasuna Copyright eta Creative Commons lizentzien artean? Creative Commons lizentziak murriztaileagoak dira edukiaren erabilerari dagokionez. Creative Commons-en lizentziek ez dute onartzen obraren erabilera komertziala. Creative Commons lizentziei esker, autoreek nahiduten baimenak ezarri ditzakete beren lana baldintza jakin batzuekin partekatzeko eta berrerabiltzeko.
Zenbat Creative Commons lizentzia mota daude? 6 5 4.
Zein Creative Commons lizentzia mota da hau? CC BY-NC-ND CC BY-NC-SA CC BY-MD-MA.
Zein CSS propietate erabiltzen da, elementu bat flexbox kontenedore baten bihurtzeko? display: flex; display:flex-box; flex-direction: column;.
Zein da Flexbox-en helburu nagusia CSS-n? Grafiko bektorial eskalagarriak diseinatu. Web orrialdearen diseinuan elementu flexibleak eta erantzunkorrak sortzea. HTML-n elementuak estilizatzea itzal eta gradienteekin. CSSn animazioak eta trantsizioak definitu ditu.
CSSren zein propietate erabiltzen da Flexbox edukiontzi bateko elementuak bistaratzeko ordena aldatzeko? flex-order order flex-reverse flex-flow.
Hiru elementu ditugu flex baten barruan, bakoitzak ⅓ okupatzea nahi dugu. Nola egiten da? width: 1/3; flex-width: 3; flex: 1; width: 33%;.
Nola zatitu dezakegu web orria hiru zati horizontal berdinetan? grid-template-columns: 3fr; grid-column-start: span 3; grid-template-columns: repeat(3, 1fr);.
5x5 grid batean, nola egin dezakegu elementu batek hiru posizio horizontal hartzea? grid-column-start: 3; grid-column-end: 5; grid-column-start: 2; grid-column-end: span 3; biak dira zuzenak.
Zure grid-ak 5 zati bertikal izan behar ditu, horietako hiruk ⅙ okupatu behar dute, hurrengoak ⅓ eta hurrengoak beste ⅙. Nola egiten da hori? grid-template-columns: repeat(3, 1/6) 2/6 1/6; grid-template-rows: repeat(3, 1fr) 2fr 1fr; grid-template-rows: repeat(3, 6fr) 3fr 6fr;.
Gorriz markatutako elementuaren CSSa, zein EZ da zuzena? grid-row: 2 / 4; grid-column: 1; grid-area: 2 / 1 / 4 / 1; grid-area: 2 / 3 / 1 / 1;.
Nola egin dezakegu elementu bat eskuinean alineatzeko? grid-column-start: -1; grid-column-end: true; grid-column-end: -1;.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso