Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE5. TEMA 1. Economia: indUstrialització

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
5. TEMA 1. Economia: indUstrialització

Descripción:
Obstacles i procés d´industrialització d´Espanya

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
28/09/2023

Categoría:
Historia

Número preguntas: 42
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Són obstacles a la industrialització: Pervivència dels gremis Noblesa terratinent i rendista Baixa demanda deguda al baix poder adquisitiu de la població espanyola Manca de capital Inestabilitat política Totes.
Zona on es desenvolupà més el tèxtil: País Basc Andalusia Catalunya.
Zona on es desenvolupà molt la siderúrgia: País Basc Extremadura Galícia.
A inicis del segle XIX la xarxa de carreteres a Espanya era: Insuficient i en mal estat Extensa i ben cuidada.
Les fronteres interiors, per exemple els furs del País Basc, dificultaven la industrialització Cert Fals.
Zones en les que es va aconseguir una acumulació de capital que va permetre la industrialització: Catalunya i el País Basc Andalusia i Extremadura.
L´acumulació de capital que va permetre arrencar la industrialització provenia de: La noblesa terratinent i rendista Els camperols El comerç i l'agricultura (burgesia).
Nom que es dona als teixits de cotó estampats que es fabricaven Catalunya: americanes indianes africanes.
Cap al ........ la indústria tèxtil catalana va iniciar un procés de mecanització i va implantar les màquines que s'utilitzaven a la Gran Bretanya. 1730 1830 1930.
Aquesta màquina és una selfactina. Servia per ... Teixir Filar.
El 1833 va començar a funcionar la primera màquina de vapor a la fàbrica .................. de Barcelona. Bonaplata La Maquinista.
Però a partir del 1860, i per abaratir costos, moltes indústries es van establir a les ribes dels rius per poder utilitizar l´energia ... eòlica hidràulica solar.
A partir de 1875 la indústria tèxtil de Catalunya va passar per una etapa de creixement apreciable a causa de: -Etapa d´eufòria econòmica (febre d´or 1876-1886) -Mesures arenzalàries que atorgaven a la producció espanyola l´exclusiva per abastar el mercat colonial de les Antilles. Totes dues són correctes.
Zona d´Espanya amb moltes mines: Galícia Astúries Cantàbria.
Què són els aranzels? Impostos que graven els productes que s´importen Impostos que els pagesos pagaven a l´església Impostos sobre la renda.
La imposició d´aranzels és una mesura: Proteccionista Liberalitzadora.
Les colònies eren un mercat important pels industrials espanyols Sí No.
El subsòl espanyol és pobre en jaciments miners i la seva explotació massiva va començar a partir de la nova legislació de mines del 1868. Fins al 1900 les mines espanyoles van ser objecte d´una explotació intensiva. Fals Cert.
Des del segle XVI de qui eren propietat les mines? Del poble Dels municipis De l'estat.
Els liberals defensaven vendre les mines a particulars per tal que hi invertissin i augmentessin la producció. La nova legislació de 1868 (Llei de bases mineres) ho va afavorir. Com a conseqüència d´això: Les mines les van explotar empresaris catalans l´explotació d´un bon nombre d´aquests jaciments va ser concedida a companyies estrangeres, sobretot franceses i angleses.
A més, una part important del mineral que s´extreia s´exportava a ................, on la demanda era més gran que l´espanyola. Europa Àsia Amèrica.
El País Basc era ric en mines de carbó ferro.
Al País Basc amb el capital acumulat gràcies a l´explotació de les mines de ferro... es va desenvolupar la indústria tèxtil es van construir drassanes a la ria de Bilbao i més tard es van crear els alts forns.
El carbó asturià havia de competir amb el de... Catalunya Gal·les.
Els vaixells que portaven el ferro cap a Gran Bretanya tornaven carregats de carbó (coc) tornaven carregats de cotó.
La supressió dels furs (................), al País Basc, el 1841 i 1877 va afavorir la industrialització fronteres interiors alts forns.
Les primeres indústries ...................... es van crear a Màlaga i a Astúries, a causa de la proximitat de les mines de ferro i de carbó, respectivament. tèxtils siderúrgiques agroalimentàries.
La producció de ferro va créixer al nostre país gràcies a: l´augment de la mecanització agrícola i tèxtil, les noves indústries de construccions mecàniques. totes dues són correctes.
Al País Basc, a més de la siderúrgia, es va crear un important sector ............., que va donar suport financer a la indústria mercenari bancari tèxtil.
Indústria agroalimentària. Elaboració de vins i alcohols Andalusia, Catalunya i País Valencià Galícia i Astúries Extremadura i Andalusia.
La necessitat de construir amb rapidesa la xarxa ferroviària, per tal de poder estimular el comerç interior, va fer que la majoria de materials per construir-la fossin importats sense aranzels. va estimular la producció interior de ferro i acer.
Entre el 1850 i el 1875 Espanya va passar de tenir 28 quilòmetres de ................ a tenir-ne 6.124. vies fèrries carreteres canals de regadiu.
Forma de l´estructura de ferrocarrils espanyols radial, amb Madrid al centre quadriculada, donant la mateixa importància a tots els territoris amorfa, desordenada.
Tot i certes limitacions, el ferrocarril va tenir efectes positius per a l´economia espanyola, perquè va afavorir el trasllat de persones i de mercaderies i ajudà a crear un mercat nacional. Cert Fals.
Les vies de tren espanyoles són del mateix tamany que les europees? Sí No, són més amples.
Durant la primera revolució industrial les fonts d´energia són: El vapor (carbó) i l´energia hidràulica El petroli i l´electricitat L´eòlica, solar i nuclear.
Durant la segona revolució industrial les fonts d´energia són: L´electricitat i el petroli El carbó i l´aigua.
Entre el 1880 i el 1914 l´ús de l´electricitat estigué restringit a l'enllumenat, especialment dels ................de els grans ciutats, les fàbriques i els llocs públics. carrers centres comercials.
La difusió del petroli com a combustible i la invenció del motor d´explosió van contribuir a la difusió de l´....................., que va representar una revolució dels transports de la primera meitat del segle. carro automòbil.
El 1930 una part important de la indústria es localitzava a ....................., zones on residia una cinquena part de la població i on el producte per habitant era força superior a la mitjana espanyola. Galícia, Extremadura i Andalusia Catalunya, el País Basc i a Madrid.
Es va produir perquè les noves tècniques exigien inversions importants de capital (els capitals familiars eren cada vegada més insuficients per finançar les noves màquines) i per això es va obrir camí un nou tipus d´empresa, al societat anònima. Concentració financera Repartiment de la riquesa.
Hi ha relació entre la demografia i l'economia? Sí No.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso