option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: ACTIC MITJÀ
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
ACTIC MITJÀ

Descripción:
Competència 7 - Tractament de les dades

Autor:
ElKi
OTROS TESTS DEL AUTOR


Fecha de Creación:
01/12/2023

Categoría: Informática

Número Preguntas: 15
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Observa la imatge i determina la resposta correcta: Aquesta imatge correspon al panell de navegació Aquesta imatge correspon al panell de barra d'eines Aquesta imatge correspon al panell de gestió de base.
Determina la resposta correcta: Un formulari és ... Un objecte que ens relaciona una base de dades amb una pàgina web Un objecte que serveix per formatar, calcular, imprimir i resumir dades de una taula Un objecte que serveix per introduir, visualitzar i modificar dades d'una taula.
Completa la frase: Dins dels diferents models de bases de dades existents, les bases de dades ____(1)____ són un dels models més utilitzats per implemintar bases de dades. Aquest model es compon d'un conjunt d'una o més taules que s'estructuren en ____(2)____ (files) i ____(3)____(columnes), que es relacionen entre si per mitjà d'un o més camps en comú. 1 2 3.
Determina la resposta correcta: Si realitzem una cerca dels caràcters "197?" trobarem ... Qualsevol any de la dècada dels 70 Exactament els caràcters 197? És un error, no trobaríem res.
Observa la imatge següent i relaciona les seves parts amb la seva denominació: Icona 1 Icona 2 Icona 3 Icona 4 Icona 5 Icona 6.
Determina quines respostes són certes i quines són falses en relació amb les opcions disponibles del panell de navegació: CERT FALS.
Completa la frase: La ____(1)____ és una associació que s'estableix entre camps comuns de dues taules, de forma que podem accedir a la informació de les taules relacionades. Cal ressaltar que els camps pels quals es relacionen dues taules han de tenir ____(2)____ informació encara que el nom de camp sigui ____(3)____. 1 2 3.
Determina quines respostes són certes i quines són falses en relació amb l'eina Compactar i reparar: CERT FALS.
Determina la resposta correcta: En un camp de tipus text s'ha de controlar l'extensió del text per... Estètica Estalviar memòria No tenir problemes per buscar-lo en una consulta No haver 'introduir menys camps.
Determina la resposta correcta: Els formularis ens permeten ... a) Introduir dades a les taules b) Esborrar dades de les taules La a) i la b) són correctes Totes són incorrectes.
Determina quines respostes són certes i quines són falses: CERT FALS.
Quina icona ens porta al següent registre d'una taula? a) b) c).
Determina la resposta correcta: Quin tipus de dada numèrica escollirem per introduir l'edat d'una persona? Simple Retorn Retorn llarg Byte.
Determina quines afirmacions són certes i quines falses: CERT FALS.
Escull les respostes correctes: La forma de crear un informe és ... Triar l'opció Informe en blanc Utilitzant l'assistent d'informes Fent clic amb el botó dret sobre una consulta i escollint Auxiliar d'informes al menú contextual Totes són correctes.
Denunciar Test