option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: ACTIC MITJÀ
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
ACTIC MITJÀ

Descripción:
Competència 3 - Navegació, cerca i comunicació en el món digital

Autor:
ElKi
OTROS TESTS DEL AUTOR


Fecha de Creación:
26/11/2023

Categoría: Informática

Número Preguntas: 11
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Escull les respostes correctes en relació amb la forma com s'esborra l'historial de navegació: Eines > Neteja l'historial recent Favorits > Esborra l'historial de navegació Tauler de control > Tasques recents > Suprimeix l'historial de navegació Totes respostes són correctes.
Completa la frase: Per ____(1)____ un o més missatges, els seleccionem, fem clic amb el botó dret a sobre d'ells i en el menú contextual fem clic a ____(2)____. Podem realitzar una ____(3)____ d'un missatge abans d'imprimir-lo. Fem clic amb el botó dret en el missatge, i en el menú contextual fem clic a ____(4)____. Hi trobarem diverses opcions per configurar la impressió, com ____(5)____, que ens permet modificar els marges, la capçalera i el peu de pàgina. També es pot variar ____(6)____ del missatge, per reduir o augmentar la mida respecte a l'original. També podem indicar si volem una impressió ____(7)____ del missatge. 1 2 3 4 5 6 7.
Determina quines afirmacions són certes i quines són falses en relació amb els correus electrònics massius: CERT FALS.
Completa la frase: La navegació ____(1)____ ens permet navegar per Internet sense que el navegador conservi informació de les webs visitades. Amb la navegació privada no es desen les pàgines visitades, les entrades dels formularis, les ____(2)____, La llista de ____(3)____, les galetes ni els fitxers de memòria ____(4)____. 1 2 3 4.
Completa la frase: Els protocols ____(1)____ i ____(2)____ són protocols que utilitzen moltes webs per xifrar les comunicacions, per tant, és convenient que els tinguem activats, si no, no podríem accedir a alguns llocs web segurs que els utilitzen. El navegador utilitza les llistes de revocació de sertificats, conegudes com ____(3)____, per assegurar que els nostres sertificats siguin vàlids. El ____(4)____ (protocol d'estat de sertificat en línea) és un metode per validar els sertificats emmagatzemats en el nostre sistema cada vegada que s'utilitzen. 1 2 3 4.
Agrupa els conceptes segons el tipus de gestor de correu: Correu web (webmail) Client de correu electrònic.
Ordena la seqüència d'accions que durem a terme per tal de realitzar una trucada de veu IP: 1 2 3 4.
Completa la frase: Podem ____(1)____ els missatges que rebem per ____(2)____ els missatges a una carpeta determinada, segons l'assumpte, el remitent, etc. Els filtres es poden aplicar de forma ____(3)____ cada vegada que es rebi un missatge nou, o als missatges emmagatzemats, és a dir, nosaltres dicidim el moment en què volem aplicar el filtre per organitzar els missatges. Cal tenir en compte que els filtres s'executen de manera ____(4)____: primer s'executa el primer de la llista, després el segon, etc. Podem canviar l'ordre utilitzant els botons Mou cap amunt i Mou cap avall- També podem executar manualment un filtre amb l'opció Executa manualment el(s) filtre(s) seleccionat(s) a la carpeta, és a dir, executarà els filtres seleccionats a la carpeta de missatges que li indiquem. 1 2 3 4.
Completa la frase: El gestor de baixades ens permet monitorar les baixades, administrar els fitxers que s'estan descarregant i els ja descarregats. Podem accedir al gestor de baixades quan s'està descarregant un fitxer, ja que apareix automàticament, i des del menú ____(1)____. Amb el gestor de baixades podem ____(2)____ qualsevol descàrrega, cancel·lar i obrir l'arxiu un cop s'ha completat la descàrrega. També podem ____(3)____ la descàrrega si per qualsevol causa aquesta no s'ha completat. Per administrar el gestor de baixades ho podem fer des del menú ____(4)____. Podem configurar si es ____(5)____ o no la finestra de baixades quan es baixi un fitxer i si es ____(6)____ una vegada finalitzada la descàrrega. Podem també indicar a on es desaran els fitxers des de ____(7)____; d'aquesta manera els desarà automàticament cada vegada que descarregui un fitxer, o podem indicar-li que ens pregunti, cada vegada que es descarregui un fitxer, on s'ha de desar. 1 2 3 4 5 6 7.
Escull les respostes correctes en relacció amb l'ActiveX: L'ActiveX és una tecnologia integrada en molts dels principals llocs web per millorar l'experiència de navegació L'ActiveX pot presentar risc per a la seguretat i alentir l'equip El filtratge d'ActiveX ve habilitat per defecte al nostre navegador El filtratge d'ActiveX aporta un major control sobre com s'executen les pàgines web i el contingut que aquestes poden carregar, la qual cosa permet obtenir una capa més de seguretat al navegador web.
Determina quines afirmacions són certes i quines són falses en relació amb la gestió dels missatges en un client de correu: CERT FALS.
Denunciar Test