option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: ACTIC MITJÀ
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
ACTIC MITJÀ

Descripción:
Competència 5 - Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en mo

Autor:
ElKi
OTROS TESTS DEL AUTOR


Fecha de Creación:
28/11/2023

Categoría: Informática

Número Preguntas: 12
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Determina quines afirmacions són certs i quines falses en relació amb l'histograma sigüent: CERT FALS.
Escull les respostes correctes: L'efecte Amplifica canvia el volum de l'àudio seleccionat. Podem fer l'amplificació donant-li la mesura en decibels o marcant el pic d'amplitud que volem L'efecte BassBoot potencia les freqüències altes L'efecte Canvia el to provoca el canvi del to variant la velocitat de reproducció; aquest canvi provoca una "distorsio" del so segons augmentem disminuïm la freqüència L'efecte Eco crea un efecte d'eco repetint la part seleccionada segons el temps de retard que li marquem.
Determina quines afirmacions són certes i quines falses en relació amb el tractament de so: CERT FALS.
Determina la resposta correcta: El format GIF no suporta animacions El nivell de qualitat del format JPEG és equiparable al del format TIFF El nivell de qualitat del format RAW és equiparable al del format TIFF.
Agrupa els tipus de DVD: NOMÉS DE LECTURA NOMÉS GRAVABLES 1 VEGADA REGRAVABLES.
Observa la imatge i escull les respostes correctes: Podem realitzar una correcció de color en una imatge quan hi predomina excessivament un color determinat El balanç de colors ens permet ajustar diferents canals de color, cosa que fa augmentar i disminuir la presència de cada color individualment a la imatge Aquesta eina la podem trobar en el menú Colors > Balanç de color Totes són correctes.
Determina la resposta correcta: De quina manera podem modificar la mida d'una imatge per tal que resi menys? Imatge > Escapça la imatge Imatge > Tramsforma Imatge > Escala la imatge.
Completa la frase: Podem classificar els DVD segons la seva ____(1)____ d'emmagatzematge com a DVD-5, DVD-9, DVD-10 i DVD-18. El primer té ____(2)____, ____(3)____ i 4,7 Gb i el segon, ____(4)____, ____(5)____ i 8,5 Gb. 1 2 3 4 5.
Observa la següent imatge i determina la resposta correcta: El cadenat que hi ha al costat de les resolucions x i y ens indica que si canviem una mesura l'altura canviarà proporcionalment El cadenat que hi ha al costat de l'amplada i l'alçada ens indica que si canviem una mesura a aquest canvi no afectarà l'altra El cadenat que hi ha al costat de l'amplada i l'alçada ens indica que si canviem una mesura l'altra canviarà proporcionalment.
Relaciona els histogrames amb la seva representació gràfica: 1 2 3.
Relaciona les icones dels programes de tractament de dades multimèdia amb la seva denominació: 1 2 3 4 5.
Ordena la seqüència d'accions que durem a terme per tal de retallar una part d'una imatge: 1 2 3 4 5.
Denunciar Test