Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEACTIC MITJÀ CONCEPTES GLOBALS

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
ACTIC MITJÀ CONCEPTES GLOBALS

Descripción:
exámen actic mitjá basant-me en tots els móduls, global.

Autor:
AVATAR
Aida Toro Morales
(Otros tests del mismo autor)


Fecha de Creación:
19/02/2019

Categoría:
Informática

Número preguntas: 65
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
1. quins aplicacions en línia permeten generar RSS (sindicació de continguts) netvibes flipboard ambdues són certes.
2. funcions de la Internet? xarxes socials, fórums, wikis, web 2.0. núvols gestió fitxer personalització navegadors totes són certes.
3. què és la web 0.2.? garantit interoperabilitat, núvols és un clar exemple. garantir interoperabilitat, xarxes socials és un clar exemple.
4. tipus de llicéncies per garantit drets d'autor? GNU, Domini públic, copyright copyright, domini públic, GNU, copyleft i creative commons.
5. tipus de connexions a la xarxa? LAN WAN MAN PAN totes certes.
6. tipus de comerç a la xarxa? comerç d'informática comerç il·lusori comerç digital, de catáleg i mixt comerç digital i mixt.
7. quins tipus de connexions poden establir sense fil? SATEL·LIT, COAXIAL. Fibra óptica, Wi-Fi. Cable, NFC WI-FI, NFC, bluetooth, Dades mòbils, GPS.
8. Tipus de connexions que poden establir connexió ADSL i connexió per router i/o módem connexió coaxial, per móbil, wi-fi, satel·lit, cable, fibra óptica.
9. llenguatge segur que ens petmet configurar la xarxa wi-fi spot, connectar-nos a TCP/IP, proveïdor? VPN XML.
10. drets que tenim a internet? a. ARCO b. Imatge i intimitat c. Connexió a la xarxa d. propietat intel·lectual. e. totes menys c són certes.
11. relaciona: realitat virtual realitat augmentada.
12. relaciona: MUVE, opensimulator els SIMS Pel·lícula 3d.
13. relaciona MACOS, WINDOWS, UBUNTU IOS, ANDROID, WINDOWS MOBHILE, BLACKBERRY.
14. relaciona: comprimir arxius i reduïr mesura per navegar en ordenador alié.
Relaciona els següents termes: CodiQR NFC p2p FTP weareables dispositius móbils.
16. selecciona les opcions certes els móbils intel·ligent, incorporen diversos gestos táctils, internet 5G és una novetat que té com a precursor el 4G. 95% dels S.O. utilitzats per a móbil son iOS i Android. Hi ha diverses botigues per comprar o descarregar apps, com play store, app store, amazon... cibernarium és un videojoc.
17. Selecciona la correcta respecte a la XARXA: primer va néixer ARPA al 1969, després HTML com a llenguatge i TCP/IP com a proveïdor. existeixen les xarxes LAN i MAN únicament. el cablejat és més comú a LAN (LOCAL) i a MAN (metropolitana) es combina sense cable i amb cable, i ADSL. ADSL és connexió, utilitzada a MAN, asíncrona i amb més velocitat de descàrrega que de pujada.
18. Connexions sense cablejat infrarojos (router) GSM, global system mobile, G1, G2... ADSL GPS, bluetooth, NFC.
19. Selecciona les correctes o la correcta: plug and play, no implica instal·lar pluggins per utilitzar cap perifèric drivers: periférics sense plug and play necessiten aixó gadgets: són complements que ens permeten interaccionar amb les TIC impressora 3d necessita CAD per funcionar (computer assistent designer).
19. Comprimir informació (pots seleccionar més d'una) té com a avantatge reducció del tamany dels arxius. podem compromir amb 7-zip, isarc, winzip i winrar té com a desavantatge perdua de qualitat.
20. relaciona: LZW log tallafocs, antiespies, antivirus Aida64 software hardware.
21. relaciona log-loggin processador- CPU tallafocs avast, avira, norton cloud storage, núvol web 2.0.
22. Per millorar seguretat del PC podem: instal·lar tallafocs, antivirus, antiespies, netejadors d'ordinador com ccleaner... revisar perifèrics cópies seguretat total, incremental i diferencial assegurar-se que a les págines hi hagi cadenat davant https assegurar-nos de que hi hagi http a la URL instal·lar bloqueador d'anuncis com adlock.
23. Escriptori virtual és: el nostre ordinador a la xarxa connexió del nostre ordinador a server o ordinador conectat a un altre ordinador.
24. La geolocalització és igual a l'escriptori virtual o VPN ones rádio que transmeten la teva localització al mòbil, rellotge, ordinador, etc. INCIBE és una guia per saber usar-la és localització de grans quantitats d'informació.
25. Clica la o les correctes: NFC - near field communication, a curta llistància 20 cm comunicació sense interferències NFC NO és com bluetooth NFC ens permet accedir a URL, compres TICKETS, pagaments, descàrregues, p2p, etc. NFC és possible simplement amb cable ethernet NFC ens permet utilitzar banques online.
26. CLICA la o les certes: LINK és hiperenllaç URL és la direcció complerta amb el domini Per accedir a internet sempre 'sha de posar l'adreça complerta amb WWW. ARPA va venir després de HTML i TCP/IP N' hi han dos navegador, mozilla i google chrome. Navegador és lo mateix que cercador als navegadors podrem guardar adreces d'interès, marcadors, favorits.
27. Escogeix la correcta: L'escriptori d'un ordinador no es pot personalitzar, (les imatges de fons, el ratolí, el llum...) No es poden fer cópies totals, sempre s'han de fer incrementals i diferencials les cookies és lo mateix que l'historial la finestra privada ens evita guardar les cerques fetes, l'historial, cookies, peró si es guarden descárregues. és impossible canviar página inici dels navegadors (ex: posar facebook).
29. Tria la correcta: Les descàrregues es poden aturar, cancel·lar, reanudar, consultar, canviar carpeta, etc. quan esborrem un arxiu ja no existeix a l'ordinador solament hi ha una via per marcar págines d'interès, amb l'estrella de barra de direccions als navegadors solament hi ha barra de nagevació i de menús.
30. Tria la correcta sobre els correus electrónics podem comptar amb una única adreça electrónica a cada client de correu (thunderbird de mozilla, outlook de windows, gmail de google, etc) buidar la paperera del correu és REVERSIBLE Podrem imprimir i desar missatges: format EML. la contrasenya del correu ha de ser la mateixa de totes les comptes que tenim a xarxes socials, bans en línia...
31. Sobre els correus solament podem imprimir i desar els correus es pot reenviar, responder, crear correus masius (SPAM), bloquejar correus, personalitzar etiquetes i categories, etc. es convenient caure en l'SPAM solament poden enviar missatges a contacte JA EXISTENTS.
32. Relaciona sobre el següent programari: (nota: poden haver-hi més d'una opció correcta) TÉ MOLTA COMPLEXITAT CALC EXCEL IMPRESS WRITER MICROSOFT POWER POINT WORD.
33. Relaciona programaris openoffice o llibreoffice microsoft word poden instal·larlo on vulguem peró no implica ser sempre gratuït cal un keygen, serie.
34. Relaciona els següents processadors amb les funcions: writer, word, wordpad, document de google drive impress, Power point calc o excel math base, ACCES Draw Notes Outlook.
35. Escogeix sobre suites ofimátics (1 correcta) Existeixen suites com microsoft office 97, 2003, 2010, 2016 i ara 2019 google drive, openoffice i libreoffice no són gratuïts. ACCES existeix des de l'any 1997.
36. Selecciona la correcta sobre microsoft office: el model més actual és el 2010, windows 7 el model previst es Lite, windows 11, microsoft office 2019.
37. Relaciona els formats: eml. PAL, NTSC, AVI, WAV, MPG mp3, mp4, fip, bpg gip, png, jpg.
38. Relaciona sobre format de pel·lícules PAL NTSC.
39. Tractament informació escrita, relaciona: tabulacions sagnat espaiat lletra capital copiar format flux de textos salts página.
40. Tractament informació escrita relaciona: numeració i pics taules eines automátiques de format índex.
41. Processadors textos relaciona: es poden inserir es pot fer servir FONT per estils i plantilles les barres que podem trobar són:.
42. Processadors textos taules marca d'aigua Interlineat Numeració de página.
43. Selecciona la o les correctes sobre retocar imatges no es poden retocar imatges ni pujar-les a internet amb aplicacions en línia com picassa. les imatges es poden mesurar a byte o kilobyte i processades pel codi binari. utilització de la font RBG (percepció imatges ordinador: 3 punts primaris i la seva combinació dona cyan, magenta i groc) y CYMB (per imprimir, escala cian, groc, magenta i negre) GIMP i PS són programes amb llicència Al retoc d'una imatge digital: la seva llum, color, textura, dimensió són modificacions POSSIBLES. format GIF, preferent en animacions i escala grisos, no fotografies reals. JPG preferent a fotografies reals, PNG preferent a imatges amb transparències, gràfics, es conserva qualitat. es poden crear capes a GIMP i PS.
44. Selecciona la correcta sobre processament informació audiovisual VLC es un programari audiovisual molt utilitzat i compatible amb molts formats PHOTOSHOP programa d'edició més utilitzat amb imatges professionals ADOBE PDF serveix per reproduïr vídeos Hi ha'n dos parámetre d'imatge (RBG - ordinador (3 punts primaris i combinacions) y CYMB - tinta) es poden aplicar filtres i treballar per capes al Gimp i PS formats d'imatges solament en GIF. formats d'imatges realistas JPG.
45. Edició de vídeos, selecciona la o les correctes: moviemaker és el programa més professional i novedós adobe creative Premier pertany a creative suite i és més professional que moviemaker Sonyvegas és un programa ampliament utilitzat per youtubers lo normal es desar en DV. per editar. es poden exportar pel·lícules i publicar-les a la web (atenent al copyright si hi ha música) com a reproductors podem destacar windows media player, VLC, quicktime i realplayer youtube no deixa editar vídeos a la seva plataforma entre els diferents formats de vídeo podem trobar: FLV, ALTA DEFINICIÓ (HQ I HD), AVI, WAV, MPG, MPEG, DV, MOV, etc.
46. Sobre la transmissió informació tv analógica Trobem el formar PAL, el més antic trobem el NTSC i el PAL, sent el segón derivat del primer PAL té 20% més fiabilitat que NTSC PAL té més línies horitzontals reals visibles que NTSC NTSC no es basa en píxels PAL es basa mesura en 50 hz i NTSC en 60 hz PAL té 30 imatges per segón i NTSC 25 fotogrames per segón de refresc.
47. Els editors de vídeo permeten: Afegir transicions i efectes, així com filtres Retallar el clip i afegir diversos clips Canviar la velocitat de reproducció com els reproductors Afegir música i formats de veu.
48. Tractament informació numérica CALC, fulles de càlcul: Selecciona la o les correctes: Permet seriar i continuar dades susceptibles d'ordre. Permetet filtrar, ordenar, etiquetar i cercar. Fer cálculs sencills i complexos, manualment o amb fórmules de barra de menús. afegir gràfics com línies, sectors, diagrames de fluxos, de barres, de percentatges, etc. permet fer representacions gràfiques.
49. Excel o calc permeten: ordenar taules o dades de forma alfanumèrica, A a Z o vicerversa. fer filtrats específics (mayor o menor qué....) personalitzar taules així com cel·les, files i columnes seleccionades. treure el PROMIG, SUMA, SUMATORI, DIVISIÓ, RANGS, MÁX I MÍN... formatejar cel·les i canviar l'unitat de mesura afegir, suprimir, moure: pestanyes (fulls), ocultar o fixar files, columnes, etc.
50. Amb excel i calc es pot: imprimir full en una página (redimensiona amplad ai aláda) imprimir full en diverse págines (ajusta nombre d'impressió a número de págines ) imprimir únicament fórmules - Menú - format - página - imprimeix fórmules. imprimir amb línies de divisions, graelles. Menú - format - página - imprimeix graella. desar fotmat web HTML o format tex CSV treballar amb fulls que reflecteixen la informació a altres fulls duplicats.
51. gràfics de excel i calc: es pot canviar format del gràfic cal seleccionar previament sempre les dades a representar abans de donar a inserir gràfic a barres i sectors sempre hi haurà una llegenda existeixen diversos tipus de diagrames de dispersió solament es poden crear amb calc i excel.
52. Qué es pot fer amb consultes de BASE? canviar format (moneda, data...) camps de consulta. eliminar o fixar criteris de consulta agrupar i fer recomptes, afegir fórmules desplaçar i suprimir registres establir criteris booleans moure categories filtrar i cerca a dues taules, amb diversos criteris.
53. A excel es poden: agrupar dades fixar formules automátiques així com criteris i ordes de dades fer operacions complexes com concadenar, criteris de condicions (Y, OR) (si igual o mayor a 5 aprobat, etc.) fer gràfics segons la temàtica a tractar i dades a treballar treballar simultáneament que altres programaris estadístics com SPSS o GSTAT. guardar a format text CVS o web HTML.
54. Uns dels objectes primordials de la BASE és: CONSULTA CONSULTA, INFORMES, FORMULARIS, TAULES TAULES I GRÀFICS TAULES, CONSULTA, FORMULARIS.
55. Diferència entre consulta, recerca i filtre recerca i filtre unitaria i individual una taula consulta accions dinámiques més d'una taule, més potents i funcionament bàsic de BASE. consulta és a BASE I recerca i filtre únicament a EXCEL.
56. a CONSULTES es pot: dividir taules en dos vision a la pantalla. agrupar dades i calcular. afegir dos o més criteris i canviar-los fer informes i formularis.
57. Crear una consulta amb diversos criteris: qué ACCIONS permet CONSULTA? exemple llibres editats a Tarragona i publictats a la UAB. Criteris Booleans: llibres editats a Tarragona O REUS,.
58. A Formularis es poden afegir imatges? Sí Depèn de la consulta o taula.
59. A consultas ordenació: Ascendent A Z Descendent A Z.
60. A excel ordenacions alfanumériques d'esquerra a dreta (C) de dalt a baix o baix a dalt (F).
61. Finestra de control és: menú de BASE a on trobem: consultes, taules, formularis i informes. finestra d'una página web.
62. Què és pot fer a CONSULTES? fixar criteri 1 i criteri 2. aplicar criteris booleans consultes agrupacions dades coincidents. modificar ordre de taules desar la consulta.
63. Selecciona les correctes respecte a cópies de seguretat: cópia total ocupa més espai que la cópia diferencial la cópia diferencial es fa respecte a la cópia total la cópia total desa tots els arxius disponibles fins l'actualitat la cópia incremental sustitueix la cópia total per aquesta amb canvis fets. la cópia diferencial ocupa més espai que la total es coneixen com backups.
64. Pregunta: núvol és peer to peer (transmissió d'igual a igual) (responde SI O NO).
65. Per últim relaciona aquests noms amb la seva CATEGORIA: KAZAA, EMULE, ARES, BITTORRENT, TRANSMISSION Gtalk, Ebuddy, Badoo, Tinder, Messenger, whatssap, line, etc. GPS, INFRAROJOS, GSM (G1, G2...), NFC, BLUETOOTH, etc. skype, cam whatssap, cam facebook, etc. GOOGLE DRIVE, ONEDRIVE, MEGA, ICLOUD, DROPBOX, WETRANSFER Navegadors S.O. móbils S.O. ordinadors generadors RSS.
Denunciar test Condiciones de uso