Administració general de l'Estat

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Título del test:
Administració general de l'Estat

Descripción:
unitat 5 de administració

Autor:
Mily Bardales Angulo
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
08/04/2019

Categoría:
Personal
Sigue en facebook las noticias y los mejores tests de daypo apretando en 'Me gusta'
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quines són les tres Administracions que componen l’organització territorial a Espanya?.
Com s'organitza L'Administració General de l'Estat?.
Com s’anomenen els caps superiors de cada ministeri?.
Com s’anomena l’òrgan polític format pel president del govern, el vicepresident i els ministres?.
Qui presideix el Consell de Ministres? .
Com s'organitzen els ministeris?.
Quins són els òrgans superior dels ministeris?.
Què es reconeix a la Constitució Espanyola de 1978 sobre l’Administració autonòmica?.
Com s'anomena el model territorial amb capacitat d'autogovern i personalitat jurídica pròpia?.
Quines dues vies es van establir per accedir a l'autonomia?.
Quina via d’accés a l’autonomia va seguir Andalusia?.
Quines són les comunitats històriques?.
Com s’anomena la norma institucional bàsica de cada comunitat autònoma?.
Què significa el dret a l’autonomia de les comunitats autònomes?.
Quines facultats atribueixen les competències de les comunitats autònomes?.
Quin nom rep facultat de dictar lleis sobre una matèria de la comunitat autònoma?.
Quin nom rep la facultat de dictar reglaments sobre una matèria de la comunitat autònoma?.
Quin nom rep la facultat de fer que es compleixin les normes jurídiques relatives a una matèria de la Comunitat autònoma?.
Quina organització institucional de les comunitats autònomes te funcions legislatives?.
Quin altre nom rep l'Assemblea legislativa de la comunitat autònoma?.
A qui li correspon la direcció del consell de Govern de la comunitat autònoma?.
A quina organització institucional de les comunitats autònomes li corresponen les funcions executives i administratives?.
Com s'anomena el màxim òrgan judicial de la comunitat autònoma?.
Quin òrgan controla la constitucionalitat de les lleis de la comunitat autònoma?.
Quin òrgan exerceix el control econòmic i pressupostari de la Comunitat Autònoma?.
Com s’anomena l’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat?.
Com s'anomena el registre administratiu on consten els veïns del municipi?.
A qui correspon la formació, el manteniment i la custodia del patró municipal?.
D'on s’obtenen les xifres oficial de població?.
Quin nom rep les persones inscrites al padró municipal?.
Qui és l'encarregat de dirigir el Govern i l'Administració municipal i de representar a l'ajuntament?.
Qui substitueix l'alcalde en els casos de vacants, absència o malaltia?.
Qui s'encarrega d’elegir l'Alcalde?.
Qui te les funcions de control i fiscalització dels òrgans de Governs i de l’aprovació de la normativa municipal?.
A qui li correspon la funció d’assistir a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions?.
Com s'anomena l’agrupació de municipis?.
A qui correspon el govern i l’administració de la província?.
Qui és el responsable de dirigir el govern i l’administració de la província?.
Qui substitueix el president de la Diputació en cas de vacant, absència o malaltia?.
Denunciar test Condiciones de uso
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.