option

Botanica

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Botanica

Descripción:
segon parcial

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
08/06/2021

Categoría:
Ciencia

Número preguntas: 139
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Androceu.
estams.
antera.
filament.
estigma.
Gineceu.
pistil (carpels).
ovari.
òvuls o primordis seminals.
Calze.
Periant.
Corol·la.
pètal.
estil.
sèpal.
En ocasions el periant està constituït per un sol tipus de peces, en aquest cas s'anomena ....... Pot ser de tipus petaloide o sepaloide, en funció de si recorda al pètal o al sèpal perigoni periant sepironi perilant.
Inflorescències racemoses o obertes: creixen definidament. La maduració és centrípeta. Cert Fals.
Capitol.
Raïm.
Corimbe.
Umbel.la.
Panícula.
Espiga.
Espàdix.
Dicasi.
Pleocasi.
Cima umbel.liforme.
Cima escorpioide.
primordis seminals Ovuls Pistil Carpel Gineceu.
Gineceu sincàrpic: format per diversos carpels fusionats. Poden mantenir o no els envans de separació. Cert Fals.
Tapet.
C. vegetativa o del tub.
Nucli c. vegetativa.
C. generativa o espermatògena.
Micròspores.
megasporangi nucel·la funicle micròpil tegument.
La llavor està envoltada per una coberta (testa) on hi podem distingir dues capes: episperma, format a partir de la nucel·la; i perisperma, format a partir dels teguments del primordi seminal. Cert Fals.
Lodícules .
Glumes .
Glumel·la .
Les fulles modificades que porten els microesporangis Microfil.les Microesporofil.les Megafil.la Microesporangi.
En les gimnoespermas hi han .... celul.les en el gametofit masculi 4 3 2 1.
De quina familia es la Cycas revoluta? Cicadopsides Ginkgopsides Gnetopsides Conieras.
Els unics que tenen prefoliació circinada son els Pteridofits? Cert Fals.
De quina familia es la Ginkgo biloba? Cicadopsides Ginkgopsides Gnetopsides Conieras.
El episperma, part superior de la testa, prove del tegument nucel.la micropil ovocel.lula.
De quina familia es la Ruscus aculeatus? Asphodelaceae Asparagaceae Ruscaceae Smilacaceae.
De quina familia es la Narcissus poeticus? Asphodelaceae Asparagaceae Amaryllidaceae Smilacaceae.
Les Orchidaceae son eudicotiledonies? Si No.
Presenten flors zigomorfes amb 2 verticils de tèpals Orchidaceae Amaryllidaceae Smilacaceae Ruscaceae.
Masula.
Caudicula.
Retinacle o viscidi.
La unica palmera autoctona Chamaerops humilis Cypripedium calceolus Vanilla planifolia Narcissus poeticus.
Juncus acutus es de la familia Juncaceae Arecaceae Cyperaceae Poaceae.
Digues quines son monocotiledònies Liliaceae Asphodelaceae Alliaceae Lauracea Ruscaceae Smilacaceae Amaryllidaceae Apiacea Arecaceae Juncaceae.
La familia de Cyperus sculentum que es fa xufla es .... Cyperaceae Juncaceae Poaceae Arecaceae.
La lígula i aurícules es troben Poaceae Cyperaceae Juncaceae Orchidaceae.
La Clematis flammula es de la familia Ranunculaceae Amaranthaceae Cactaceae Caryophyllaceae.
La Aconitum napellus es de la familia Ranunculaceae Amaranthaceae Cactaceae Papaveraceae.
La Spinaca oleracea es de la familia Ranunculaceae Amaranthaceae Cactaceae Papaveraceae.
La Silene vulgaris es de la familia Ranunculaceae Amaranthaceae Caryophyllaceae Papaveraceae.
Saxifraga longifolia es de la familia Saxifragaceae Polygonaceae Cactaceae Caryophyllaceae.
De la familia de les Cistaceae es Cistus salviifolius Cistus monspeliensis Cistus albidus Helianthemum apenninum.
Citrullus lanatus es de la familia Cucurbitaceae Polygonaceae Fabaceae Caryophyllaceae.
Son Fabaceae Mimosideae Cesalpinoideae Faboideae Betulaceae Cucurbitaceae Polygonaceae Amaranthaceae Ranunculaceae.
El Ceratonia siliqua es de Cesalpinoideae Mimosideae Faboideae Cucurbitaceae.
Spartium junceum es de la familia Cucurbitaceae Polygonaceae Fabaceae Caryophyllaceae.
Glycine max (soja) es de la familia Cucurbitaceae Polygonaceae Fabaceae Betulaceae.
Corylus avellana (avellaner)es de la familia Cucurbitaceae Polygonaceae Fabaceae Betulaceae.
Arbres i arbustos monoics però amb flors unisexuals. Fulles simples amb estípules caduques. Inflorescències masculines amentiformes. Fruits tipus núcula. Fagaceae Fabaceae Euphorbiaceae Saliacacies.
Salix babylonica es de la familia Cucurbitaceae Polygonaceae Rosaceae Saliacacies.
Rosaceae Flor de tipus prunera Flor de tipus rosa Flor de tipus pomera.
Fragaria vesca es de la familia Cucurbitaceae Polygonaceae Rosaceae Saliacacies.
Síliqua.
Silícula.
Diplotaxis erucoideses de la familia Rutaceae Malvaceae Brassicaceae Ericaceae.
Rhaphanus sativus (rave) i Brassica napus (nap) de la familia Rutaceae Malvaceae Brassicaceae Saliacacies.
Ruta graveolens (ruda), Citrus maxima (pomelo), Citus x sinensis (taronja), Citurs x limon (llimona) son de la familia Rutaceae Malvaceae Brassicaceae Rutaceae.
Arbutus unedo es de la familia Rutaceae Malvaceae Ericaceae Rutaceae.
Coffea arabica es de la familia Convolvulaceae Rubiaeceae Rubiaceae Rutaceae.
Rosmarinus officinalis i Menta piperita es de la familia Convolvulaceae Scrophulariaceae Lamiaceae Plantaginaceae.
Antirrhinum majus es de la familia Convolvulaceae Scrophulariaceae Lamiaceae Plantaginaceae.
Plantago lanceolataes de la familia Convolvulaceae Scrophulariaceae Lamiaceae Plantaginaceae.
Convolvulus althaeoide de la familia Convolvulaceae Scrophulariaceae Lamiaceae Plantaginaceae.
Solanum lycopersicum de la familia Convolvulaceae Scrophulariaceae Solanaceae Plantaginaceae.
Nicotiana tabacum de la familia Convolvulaceae Scrophulariaceae Solanaceae Muerte.
Apium graveolens de la familia Convolvulaceae Scrophulariaceae Apiaceae Asteraceae.
Receptacle.
Flors ligulades.
Flors tubuloses.
Bràctees involucrals.
Papus.
Asteraceae Tubulosa Ligulada.
Ovari.
Estam.
Estil.
Ligula.
Matricaria chamomilla es de Asteraceae Apiaceae Solanaceae Convolvulaceae.
Matricaria chamomilla es de Asteraceae Apiaceae Solanaceae Convolvulaceae.
Estas preparat? Noo ofcors tu que creus Todo de ti.
Quin és el tipus de feix vascular més primitiu Protostel·la Eustela Actinoestela Atactostela.
Pi autòcton de la península que viu a més altitud Pinus uncinata Pnus pinea Pinus radiata Pinus nigra.
Apomorfes de les angioespermas Flor Estamps que portes 2 teques amb 3 sacs polinics Gametofit molt reduit fins a 3 nuclis Carpel 3 teguments a la paret de l'ovul Formació d’una sola megaspora i una ovocelula Endosperma primari Doble fecundacio Tubs cribosos.
Nom de la bràctea que acompanya l’esquama seminífera Esquama tectriu Apofisi Esclerotesta Bràctea tectriu.
Quin d’aquests genères realitza la pol·linització per vent Pinus Ranunculaceae Castanea Rosaceae.
Quina d’aquestes característques NO és d’Equisetum Té microfil·les Te tiges fertils i esterils Tenen hapteris (elaters) a les espores El gametofit es bisexual i te protalus.
Traqueòfits és sinònim de Plantes vasculars Plantes terrestres Criptogames vasculars Embriofits.
Quin tipus d’indusi presenta Asplenium allargat i lateral i els tapa parcialmen Tenen pseudoindusi, no és veritable, sinó que els esporangis estan protegits pel revers de la pròpia fulla No tenen Circular i peltat.
Quin nom rep una fulla fotosintètica portadora d’esporangis Trofoesporofil·le Trofofil·le Esporofil·le Fotoesporofil·le.
On podem trobar Welwitschia mirabillis Namíbia Zambia Congo Botsuana.
Quina d’aquestes inflorescències és cimosa Pleocasi Espiga Raim Umbela.
Quin d’aquests trets NO presenten les plantes que realitzen anemofília Les flors apareixen abans de les fulles Estamps llargs i penjas Grans de pol·len ornamentats Produeixen molta quantitat de polen.
En quin d’aquests fruits NO ha participt el receptacle: Polidrupa Eteri Pom Cinorodon.
Quina d’aquestes estrucutres NO es troba en les espiguetes de les gramínies lígula Glumes Lodicules Palea.
Quina d’aquestes característiques NO és present en angiospermes presència d’arquegonis Perigoni Placenta Funicle.
Amb que s’uneixen els dos gàmetes masculins en Angiospermes un amb l’ovocèl·ula i l’altre amb els nuclis polars un amb l’ovocèl·ula i l’altre amb les celules antipodes les celules sinergides i l’altre amb les celules antipodes les celules sinergidesi l’altre amb els nuclis polars.
En quin d’aquests grups NO es produeixen gàmetes masculins flagel·lats Pinacies Equisetofitins Pteridòfitins Cicadopsides.
Allium cepa (ceba) es de la familia de Alliaceae Asphodelaceae Ruscaceae Smilacaceae.
El Oryza sativa es de la familia de les Poaceae Cyperaceae Juncaceae Arecaceae.
Les carxofes: Cynara scolymus son Asteraceae Apiaceae Solanaceae Convolvulaceae.
La Vanilla planifolia es Orchidaceae Arecaceae Juncaceae Cyperaceae.
Licòpodifitins són un grup de plantes vasculars amb microfil·les Cert Fals.
Microfil·la és simple amb un feix vascular i megafil·la és complexa amb més d’un feix vascular Cert Fals.
Criptogàmes vasculars són un grup monofilètic Cert Fals.
Les Fagàcies de la península són diòiques Cert Fals.
Les llavors d’Euphorbia són dispersades per formigues Cert Fals.
Les Ranunculàcies tenen gineceu pluricarpel·lar sincàrpic Cert Fals.
L’endosperma secundari és diploide Cert Fals.
La figa és un fruit agregat Cert Fals.
En Composta l’involucre de bràctees prové del calze Cert Fals.
Ephedra sinica genera un agent anticancerígen Cert Fals.
L’aril és el nom que rep el con femení del gènere Juniperus Cert Fals.
Les Pteridospermes van ser les primeres en produir llavors Cert Fals.
En criptògames vasculars el gametòfit està unit i nodrit per l’esporòfit Cert Fals.
El primordi seminal de Ginkgo biloba és comestible Cert Fals.
Estams corresponen a microsporofil·les i carpels a megasporofil·le Cert Fals.
Dins de les Angiospermes, les Eucotiledònies són les que presenten més número d’espècies Cert Fals.
El pericarpi forma part de la llavor Cert Fals.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor