Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEC1.4 - ACTIC MITJÀ

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
C1.4 - ACTIC MITJÀ

Descripción:
PREGUNTES C1 ACTIC MITJÀ

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
19/05/2023

Categoría:
Informática

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Termes que fan referència a les normes de convivència i conducta (bona educació) a Internet. Escull les respostes correctes. Nettiquete Netiqueta Webtiqueta Etiqueta.
Protecció de dades. Determina quines són certes. Les nostres dades personals només poden ser emmagatzemades i utilitzades si prèviament hem donat el nostre consentiment, llevat d'excepcions molt determinades La llei de protecció de dades ens ofereix els drets d'informació, consulta, accés, rectificació, cancel·lació, oposició i indemnització Les persones majors de catorze anys poden donar el seu consentiment sense l'autorització dels pares Es considera que les nostres dades personals són informació que no pertany a qui la gestiona sinó a la persona titular de les dades. La llei de protecció de dades ens ofereix els drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació, oposició i indemnització.
Determina la resposta correcta en relació amb la compra segura a Internet: Cal que recordem que, en general, no tenim dret a retornar el producte en un termini determinat des del moment que el rebem. És indiferent accedir a la pàgina web introduint l'adreça directament a la barra d'adreces del navegador o utilitzar qualsevol enllaç que ens pugui arribar per correu electrònic o per altres mitjans. Hem de comprovar els diferents imports que es poden afegir al preu del producte, ja que ens podem trobar amb altres despeses (de gestió, transport, etc.) que incrementin el preu final del producte. .
La tecnologia ___(1)___ permet comunicar ordinadors directa-ment sense la necessitat de mediació d'un servidor central. D'aquesta manera un ordinador és alhora ___(2)___ , quan demana dades a altres ordinadors, i ___(3)___ , quan serveix les dades. Aquesta tecnologia és utilitzada per multitud d'aplicacions per compartir tot tipus de fitxers; algunes d'aquestes aplicacions són BitTorrent i ___(4)___ . servidor P2P client demandant web eMule.
Relaciona els conceptes amb les seves definicions: Fòrum Bloc Wiki.
Agrupa els conceptes en relació amb la connexió a Internet: Canal de connexió Maquinari Programari.
Determina quines respostes són correctes: El World Wide Web (www) és un servei de distribució i emmagatzematge de la informació en forma de correus web, i a través del protocol ITP la serveixen als navegadors dels usuaris. Ens podem connectar a un servei FTP per descarregar o pujar arxius. Els servidors de correu gestionen el correu electrònic dels usuaris però no l'emmagatzemen. La informació que es troba emmagatzemada en els nostres discs durs no es pot compartir a Internet. Els servidors a Internet s'encarreguen de fer accessible la informació a l'usuari i que aquesta es pugui compartir.
Els MUVE (Multi-User Virtual Environments) són una ___(1)___ en tres dimensions que simula el ___(2)___ , de manera que tot allò que es dóna en aquest pot tenir la seva contrapartida en el ___(3)___ . El procés interactiu en aquest món virtual comença amb la creació d'un ___(4)___ que és la representació gràfica associada a un usuari; d'aquesta manera, l'usuari, a través d'ell, pot interaccionar i establir relacions amb els altres ___(5)___ . representació usuaris món virtual món real avatar jugador.
Ordena la seqüència d'accions que durem a terme per tal d'actualitzar el teu currículum en un cercador de feina a Internet: 1 2 3 4 5.
Escull les respostes correctes: Les vies de què disposem per aconseguir un certificat electrònic i poder utilitzar-lo en un ordinador.. N'hi ha prou amb tenir un DNI electrònic. Omplint un formulari a la pàgina web de l'Agència Catalana de Certificació que posteriorment cal validar en una entitat de registre. Presentant-nos directament en una entitat de registre. Sol·licitant-lo en qualsevol entitat bancària. Omplint un formulari a la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre que posteriorment cal validar en una entitat de registre. Amb un DNI electrònic i un lector de targetes. .
Escull les respostes correctes en relació amb els entorns virtuals multiusuari: Ens ofereixen la possibilitat de personalitzar els avatars. Ens ofereixen la possibilitat que els usuaris construeixin entorns personals; per exemple, negocis, edificis, productes, etc. La comunicació entre els usuaris es realitza a través de missatges de text, però també per veu. First Life (FL) és una de les plataformes MUVE més conegudes i utilitzades. L'existència de transaccions comercials dels propis productes del món virtual amb una moneda local estan prohibides i subjectes a sancions econòmiques. .
Determina quines respostes són correctes i quines falses en relació amb els requisits per accedir a Internet a través d'un telèfon mòbil: Es necessita un sistema operatiu, que habitualment acompanya el maquinari. Només n'hi ha del tipus de propietat i el sistema operatiu Android és el més utilitzat. S'està treballant per oferir als usuaris una tarifa plana que faciliti i abarateixi l'accés a Internet a través del mòbil en un futur no molt llunyà. En funció de la marca i model del maquinari, podem trobar aplicacions complementàries, que ajudaran l'usuari a visualitzar i generar nous continguts: vídeos, àudios, aplicacions concretes... Només uns quants models molt avançats tenen connexió a Internet. És necessari un proveïdor dels serveis de connectivitat. .
Relaciona les modalitats del comerç electrònic, segons els agents implicats, amb la seva definició: Empresa-Consumidor Empresa-Empresa Consumidor-Consumidor Consumidor-Administració Empresa-Administració .
Si el nostre perfil és el d'una persona ___(1)___ hem de tenir en compte les oportunitats que Internet ens ofereix per promocionar-nos. Una d'elles és poder disposar d'un espai web o ___(2)___ , on anar publicant informació sobre les nostres activitats laborals. És recomanable cercar informació sobre els nostres possibles clients i establir-hi contacte, enviar i rebre informació en el nostre àmbit d'influència però ___(3)___ i de forma personalitzada, evitant convertir-se en un generador ___(4)___ o correu brossa. Participar en les ___(5)___ del nostre sector o àmbit d'actuació també ens serà molt útil en aquest sentit. amb un gran volum emprenedora xarxes socials bloc personal de SPAM amb una certa mesura.
Escull les respostes correctes: No es pot limitar l'accés a Internet, és una eina massa global per poder-hi dur a terme qualsevol acció restrictiva. Tot i que Internet va néixer com una xarxa mundial, construïda gràcies a la suma de recursos, lliure i d'accés universal, amb el pas del temps algunes entitats, empreses i institucions han intentat crear-hi limitacions d'accés, encara que de moment aquesta pràctica no ha estat possible. Algunes empreses i institucions limiten o veten l'accés a determinades pàgines web de la xarxa, per tal d'evitar "distraccions innecessàries" dels seus treballadors i treballadores. Determinats països, i d'acord amb la seva política interna, veten l'accés a algunes pàgines web per tal d'evitar que la seva ciutadania tingui al seu abast la gran quantitat d'informació que ofereix la xarxa. Es tracta d'una forma de control polític, basada en el control i censura de l'accés a la informació. .
Escull les respostes correctes: La forma de fer difusió d'un producte, marca o servei a través d'Internet comporta que... Podem generar una pàgina web, on ubicarem informació més o menys estàtica sobre el nostre producte. Els correus electrònics informatius, si responen a l'interès dels nostres clients potencials, també són de gran utilitat. Recordem que és gairebé impossible generar-ne un volum tan excessiu que puguin ser considerats correu brossa. També és possible i poc habitual crear un bloc, on anar publicant informació amb una alta freqüència. Les possibilitats d'actualització que aquesta tecnologia permet avui en dia són molt interessants. Podem generar continguts de diferents tipologies i penjar-los als espais web 2.0 de la xarxa: presentacions, imatges, fotografies, àudios, vídeos... que ofereixin informació complementària sobre els nostres productes. No hem d'oblidar que els nostres clients potencials també participen a la xarxa social. .
Relaciona els conceptes amb les seves definicions: Copyleft Copyright Creative Commons.
Determina quines respostes són correctes i quines falses en relació amb les següents afirmacions sobre les TIC Permeten treballar en equip de forma no presencial. Únicament permeten comunicar les persones a través de text. La informació que hi ha a Internet és força limitada i a més l'accés a vàries pàgines web està restringit pel Govern. Han agilitzat els tràmits amb l'Administració. Permeten compartir contingut digital molt fàcilment i a molta velocitat amb els que estan a prop nostre, però quan algú està lluny resulta molt complicat.
Completa la frase: La majoria d'entitats financeres permeten fer operacions ___(1)___ a més de presencialment a les seves sucursals. N'hi ha que ofereixen ___(2)___ que només són contractables a través de ___(3)___ . Alguns bancs, però, no disposen ___(4)___ i només pots treballar-hi per Internet. ràpidament descomptes d'oficines productes especials de caixer en línia la pàgina web.
Agrupa conceptes Dades personals Dades no personals.
Denunciar test Condiciones de uso