option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: CODI TECNIC DE L'EDIFICACIÓ
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
CODI TECNIC DE L'EDIFICACIÓ

Descripción:
INSTALACIONS TERCER CAFD

Autor:
GHF
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 14/06/2024

Categoría: Animación

Número Preguntas: 28
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
DINS DEL CODI TECNIC DE L'EDIFICACIÓ, LES SIGLES QUE CORRESPONEN A : SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE SI SUA HE HR HS.
DINS DEL CODI TECNIC DE L'EDIFICACIÓ, LES SIGLES QUE CORRESPONEN A : SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO SE SI SUA HE HR HS.
DINS DEL CODI TECNIC DE L'EDIFICACIÓ, LES SIGLES QUE CORRESPONEN A : SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD SE SI SUA HE HR HS.
DINS DEL CODI TECNIC DE L'EDIFICACIÓ, LES SIGLES QUE CORRESPONEN A : AHORRO DE ENERGIA SE SI SUA HE HR HS.
DINS DEL CODI TECNIC DE L'EDIFICACIÓ, LES SIGLES QUE CORRESPONEN A : PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO SE SI SUA HE HR HS.
DINS DEL CODI TECNIC DE L'EDIFICACIÓ, LES SIGLES QUE CORRESPONEN A : SALUBRIDAD SE SI SUA HE HR HS.
Què es el CTE? És el marc normatiu que estableix les exigències bàsiques de qualitat dels edificis estaberts a la Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació És el marc normatiu que estableix les exigències bàsiques de seguretat dels edificis establerts a la Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. És el marc legal que regula les normatives d'eficiència energètica dels edificis establerts a la Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. És el conjunt de directrius que determina les normes de construcció establerts a la Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
EL CTE PRECISA DE ALTRES NORMES? SI, ALGUNES COMPLEMENTARIES NO.
QUAN S'APROVÀ EL CTE? 2006 2008 1999 2010.
HISTORIA DEL CTE: AVANS DE QUE S'APROVARA, la regulació de l'edificació havia sigut de caràcter temporal. la regulació de l'edificació havia sigut de caràcter orientatiu. la regulació de l'edificació havia sigut de caràcter provisional la regulació de l'edificació havia sigut de caràcter prescriptiu.
la verdadera: El CTE s’encarrega d’enunciar els criteris que deuen acomplir els edificis però deixa oberta la forma en que deuen acomplir-se aquestes regles El CTE s’encarrega de definir les normes que deuen acomplir els edificis i especifica detalladament com deuen acomplir-se aquestes regles. El CTE s’encarrega d’enunciar els criteris que deuen acomplir els edificis però tanca totes les possibilitats sobre com deuen acomplir-se aquestes regles. El CTE s’encarrega d’establir els criteris que deuen acomplir els edificis però no permet cap flexibilitat en la forma d’acomplir aquestes regles.
Objectius del CT: El CTE afavoreix el desenvolupament detasques d'investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i) El CTE limita l'aplicació de tasques d'investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i).
Objectius del CT: 1. Millora de la qualitat de la edificació 2. Millorar la protecció del usuari 3. Fomentar el desenvolupament sostenible. 1. Augmentar el cost de la edificació. 2. Reduir la seguretat dels usuaris. 3. Fomentar l'ús de materials no reciclables. 1. Incrementar el temps de construcció dels edificis. 2. Millorar l'estètica dels edificis a costa de la funcionalitat. 3. Reduir la responsabilitat dels constructors en la qualitat dels edificis.
Estructura del CTE: 1. Exigències en matèria de seguretat i de habitabilitat. 2. Documents Bàsics. 1. Documents Bàsics. 2. Exigències en matèria de seguretat i de habitabilitat. .
Estructura del CTE: Exigències en matèria de seguretat i de habitabilitat : seguretat estructural, la seguretat en cas d’incendis i la seguretat d'utilització. Seguretat Habilitat.
Estructura del CTE: Exigències en matèria de seguretat i de habitabilitat : estan inclosos els requisits relacionats amb la salubritat, la protecció front al soroll i l’estalvi d'energia Seguretat Habilitat.
DOCUMENTS BASICS NECESARIS EN AREA DE SEGURETAT: DB SE-AE Acciones en la edificación Estructuras de acero Estructuras de fábrica Estructuras de madera Cimentaciones.
DOCUMENTS BASICS NECESARIS EN AREA DE SEGURETAT: DB SE-A Acciones en la edificación Estructuras de acero Estructuras de fábrica Estructuras de madera Cimentaciones.
DOCUMENTS BASICS NECESARIS EN AREA DE SEGURETAT: DB SE-F Acciones en la edificación Estructuras de acero Estructuras de fábrica Estructuras de madera Cimentaciones.
DOCUMENTS BASICS NECESARIS EN AREA DE SEGURETAT: DB SE-M Acciones en la edificación Estructuras de acero Estructuras de fábrica Estructuras de madera Cimentaciones.
DOCUMENTS BASICS NECESARIS EN AREA DE SEGURETAT: DB SE-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO SEGURIDAD UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.
DOCUMENTS BASICS NECESARIS EN AREA DE SEGURETAT: DB SE-SUA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO SEGURIDAD UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.
DOCUMENTOS BASICOS DEL AREA DE HABILIDAD: DB HE AHORRO DE ENERGIA PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO SALUBIRIDAD.
DOCUMENTOS BASICOS DEL AREA DE HABILIDAD: DB HR AHORRO DE ENERGIA PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO SALUBIRIDAD.
DOCUMENTOS BASICOS DEL AREA DE HABILIDAD: DB HS AHORRO DE ENERGIA PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO SALUBIRIDAD.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS AL CTE: DOCUMENTOS DE APOYO Y CON COMENTARIOS, Y DOCUMENTOS RECONOCIDOS DOCUMENTOS DE GUIA TÈCNICA I DOCUMENTOS CERTIFICATS. DOCUMENTOS DE REFERÈNCIA I DOCUMENTOS ESTÀNDARD. DOCUMENTOS INFORMATIUS I DOCUMENTOS VALIDATS.
QUAN SE APLICA EL CTE? S’aplica a edificis de nova construcció. Intervencions en l’edificació existent com Obres d'ampliació, modificació, reforma o canvi d’us. Només s'aplica a edificis nous sense cap tipus d'intervenció. S'aplica únicament a reformes estètiques sense modificació estructural.
la vd: El CTE està per debaix de la d’Ordenació de l’Edificació (LOE). El CTE està per dalt de la d’Ordenació de l’Edificació (LOE).
Denunciar Test