option
Mi Daypo

Destrución (de Xavier López Rodríguez). Léxico-2.

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Destrución (de Xavier López Rodríguez). Léxico-2.

Descripción:
Escolla o significado correcto.

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
03/01/2015

Categoría:
Idiomas

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Enfolizcarse. "Non quedaches durmido así, agarrado á cuba, despois de enfolizcarte". pórse peneque encher o bandullo coma un fol esfollar.
Caruncho. "Deiche co maciño de madeira (...) e de repente, o caruncho da miña cabeza calou". pensamento, conciencia (aquí) carozo tumor.
Aleuta. "Nunca na vida estiven máis aleuta ca neste momento". arguta, esperta, espelida aparvada, alouleada alerta.
Seica. "Enriba do escenario que seica montaron nas airas". se cadra, disque seca con seguridade.
Amentar. "Eu amenteiche esa posibilidade despois dunha das túas escapadelas a Portugal". mentar dementar aumentar.
Coto. "O que si fixeches foi espantar aquel coitado do coto andaluz". toco rouco couto.
Comuñón. "Dabámoslle unha codia de pan e facía a venia coma se aquilo fose a comuñón". eucaristía labazada beizón.
Aturar. "Se cadra atúrote un cacho máis. Seu auga non podo". aguantar, soportar asear sen auga aturuxar.
Corricar. "Antes só as escoitaba corricando polo faiado, pero ultimamente dáme que anda xa por toda a casa". andar correndo dun lado para outro andar ás agachadas xogar ao escondite.
Mocear. "Serapio non deixou os zancos mentres non quixo empezar a mocear". andar ás mozas morrear facerse mozo.
Enlodarse. "Apenas puideron bañarse no río porque se enlodou todo coa enchente". encherse de lodo pórse duro embebedarse.
Mágoa. "Manuela morreu de mágoa e de vergonza, e ti tiveches boa parte de culpa". tristura, pena maga, morriña cancro.
Noxo. "Deume risa vendo a túa cara de pasmo e de noxo". repugnancia de noso encabuxamento.
Grolo. "Vou beber uns grolos". trago gromo grumo.
Eivada. "Unha escrava eivada nunca sería un bo negocio para ti". tolleita, mancada elevada lacazana, preguiceira.
Encabuxado. "Non achei máis que un home encabuxado". incomodado, de mal xorne feito unha cabuxa, medio tolo co sentidiño dunha cabra.
Rascar a barriga. "Entre a primeira acción e a segunda, a rascar a barriga". non facer nada ir ao adobío comportarse con mala educación.
Raposeiro. "Todos temos algo de raposeiros". renarte lambón cazador á espreita.
Borralleira. "Como aqueles coitados que durmían na borralleira do forno común". lugar onde se pon a borralla borracheira cama sucia.
Perrencha. "Despois chegaron as miñas perrenchas, segundo dicías ti". encabuxamento embarazo trenza do pelo.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor