Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEDidaktika orokorra

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Didaktika orokorra

Descripción:
lehenengo urtea azterketa test

Autor:
aiora
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
11/05/2023

Categoría:
Universidad

Número preguntas: 172
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Gaur egun ezagutzen dugun didaktika hitza 1929an erabili zuen lehen aldiz Aphorisma Didactici Precipui liburuan: Wolfgang Ratkeded Comenio James Dewey Amadeus Johnson.
Didaktika zer zientzia mota den aztertzen du: Ikuspegi semantikoak Ikuspegi sintaktikoa Antolakuntza ikuspegi Ikuspegi kritikoa.
Tipologia honen arabera, teoría sortzeko praktika beharrezkoa da, baita praktika hobetzeko teorian oinarritu behar gara: Tipologia teknologikoa Tipologia profesionala Tipologia zientifiko-profesionala Tipologia teoriko-praktikoa.
Tipologia honen arabera, didaktika zientzia praktiko bat da eta praktika hau ezagutza zientifikoetan oinarrituta egon behar da. Tipologia teknologikoa Tipologia profesionala Tipologia zientifiko-profesionala Tipologia teoriko-praktikoa.
Tipologia honen arabera, didaktika zientzia arau batzuk jarraitu behar dituen zientzia bat da. Halaber, irakasleak “artista” bat bezala, bere gaitasunak hobetzen ditu. Hezkuntza arte bat bezala ulertzen da. Tipologia tekniko-sortzailea Tipologia artistikoa Tipologia tekniko-artistikoa Tipologia pedagogiko-humanista.
Tipologia honen arabera, didaktika alde humanistikoatik ulertzen da: Ikasleen testuingurua ulertu eta ikuspuntu honetan oinarrituz, etengabeko eta beharrezkoak diren aldaketak egin behar dira. Tipologia humanista Tipologia pedagogiko-kritikoa Tipologia berritzailea Tipologia ulertzailea.
Ikuspegi honetatik zer motatako edukiak landu behar ditugun didaktikatik jorratzen da. Ikuspegi semantikoak Ikuspegi sintaktikoa Antolakuntza ikuspegi Ikuspegi kritikoa.
Ikuspegi honetatik aztertzen da didaktika nola lotzen den beste hezkuntza zientziekin. Ikuspegi semantikoak Ikuspegi sintaktikoa Antolakuntza ikuspegi Ikuspegi kritikoa.
Zabalzaren (2004) ikuspuntutik, hurrengo aukeretatik zein ez da irakaskuntzak pasatu duen etapa bat? Informazioaren transmisioa Ikasketaren plangintza Ikasleen garapen integrala Ikasleen garapen innatibista.
Bermejo eta Ballesterosen (2017) hitzetan, irakaskuntza prozesu batean non jarri behar dugu garrantzia gehiago? Igorlean Hartzailean Igorlean eta hartzailean Aipatutako guztiak okerrak dira.
Irakaskuntza teoría honen iritziz, bakarrik metodo zientifikoaren bitartez sortu dezakegu irakaskuntzarako behar ditugun ezagutzak. Irakaskuntza teknikoaren teoría Irakaskuntzaren teoría interpretatzailea Irakaskuntza kritikoaren teoría Irakaskuntza berritzailearen teoría.
Irakaskuntza teoria honek ez dio garrantzia askorik ematen ikaskuntza sortzen den testuingurura, eta bakarrik printzipioak eta arauak formulatzea xede du. Irakaskuntza teknikoaren teoría Irakaskuntzaren teoría interpretatzailea Irakaskuntza kritikoaren teoría Irakaskuntza berritzailearen teoría.
Irakaskuntza teoría honetan administrazioak ezarritako eduki kurrikularren erreproduzioaren bidez, irakasleak subjektu pasibo bihurtzen ditu. Irakaskuntza teknikoaren teoría Irakaskuntzaren teoría interpretatzailea Irakaskuntza kritikoaren teoría Irakaskuntza berritzailearen teoría.
Irakaskuntza teoría honen helburua ez da guztientzako baliogarriak diren arauak sortzea, baizik eta testuinguru batean gertatzen den egoera ulertzea eta honetara moldatzea. Irakaskuntza teknikoaren teoría Irakaskuntzaren teoría interpretatzailea Irakaskuntza kritikoaren teoría Irakaskuntza berritzailearen teoría.
Irakaskuntzaren teoria honen iritziz, irakasleak ikasleen ezaugarri guztiak aztertu behar ditu eta ezaugarri hauek kontuan hartuz, bere irakaskuntza prozesua etengabe egogitu behar du, haiei erantzun indibidualizatuak emateko. Irakaskuntza teknikoaren teoría Irakaskuntzaren teoría interpretatzailea Irakaskuntza kritikoaren teoría Irakaskuntza berritzailearen teoría.
Irakaskuntza teoría hau teoría soziologiko eta politikoetan oinarritzen da. Irakaskuntza teknikoaren teoría Irakaskuntzaren teoría interpretatzailea Irakaskuntza kritikoaren teoría Irakaskuntza berritzailearen teoría.
Irakaskuntza teoría honetan, garrantzitsuena hezkuntza komunitate guztiaren eraldaketa da. Irakaskuntza teknikoaren teoría Irakaskuntzaren teoría interpretatzailea Irakaskuntza kritikoaren teoría Irakaskuntza berritzailearen teoría.
Irakaskuntza teoría honek irakasleen zein ikasleen lan aktiboa azpimarratzen dute irakaskuntza prozesuetako laneetan. Irakaskuntza teknikoaren teoría Irakaskuntzaren teoría interpretatzailea Irakaskuntza kritikoaren teoría Irakaskuntza berritzailearen teoría .
Irakaskuntza teoría honen aburuz, irakaskuntza prozesua ikasleen garapen integrala lagundu behar duen etengabeko orientazio prozesu gisa ulertu behar da. Irakaskuntza teknikoaren teoría Irakaskuntzaren teoría interpretatzaile Irakaskuntza kritikoaren teoría Irakaskuntza berritzailearen teoría .
Ikaskuntzaren kontzeptualizazio etimologikoa hurrengo hau da: Aprehendere latinerraz aditzatik dator, eta gauza jakin baten ezagutza hartu esan nahi du. Prehendere greziarraz aditzatik dator, eta gauza jakin baten ezagutza memorian finkatu esan nahi du. Aprehendere greziarraz aditzatik dator, eta gauza jakin baten ezagutza memorian finkatu esan nahi du. Prehendere latinerraz aditzatik dator, eta gauza jakin baten ezagutza berreskuratu esan nahi du.
Ez da Ausubelek (1993) aipatutako ikaskuntza prozesu batek behar duen funtzesko prozesu bat: Harrera prozesua Aurkikuntza prozesua Etengabeko prozesua Prozesu esanguratsua.
Ausubelek (1993) aipatzen du prozesu esanguratsu bat izateko: Informazioa modu arbitrarioan eta aurreko ezagutzekin eta ideiekin lotura ezarri gabe memorizatu behar dutela ikasleek. Eduki berriak aurreezagutzekin lotzen dugunean, esanahi propio bat emanez gertatzen da. Informazioa identifikatu, antolatu eta egokitzen dugunean aurreko egitura kognitibora gertatzen da. Aipatutako guztiak okerrak dira.
Ez da ikaslearen menpeko faktore gako bat: Gaitasuna Autoeraginkortasuna Interesa Aipatutako guztiak zuzenak dira.
Gaitasuna eta Konpetentzia kontzeptu berdinak dira? Bai Ez. Gaitasuna arazo bat ebatzi aldez aurretik norbaitek izan behar dituen baldintzak dira, eta konpetentzia arazo bat ebazteko martxan jarri behar dituen ezagutzak, prozedurak eta jarrerak dira. Ez. Konpetentzia arazo bat ebatzi aldez aurretik norbaitek izan behar dituen baldintzak dira, eta Gaitasuna arazo bat ebazteko martxan jarri behar dituen ezagutzak, prozedurak eta jarrerak dira. Ez, Konpetentzia arazo bat ebatzi aldez aurretik norbaitek izan behar dituen baldintzak dira eta Gaitasuna trebesiekin lotutako erraztasunak dira; hala nola, pianoa jotzeko, korrika egiteko….
Zer da autoeraginkortasuna? Irakasleek ikasleei buruz dauzkaten itxaropenak Ikasleak garatu beharreko zereginarekin inplikatzeko gaitasuna Ikasleek haien buruaz jarduera bat behar bezala garatzeko duten ikuspegia. Irakasleak diseinatutako jarduera eta zeregin desberdinen bidez ikasleek egindako lanaren egokitasuna da. .
Ikasle batek matematikak ikasten ditu arazoak ebaztea gustatzen zaiolako. Zein motatako motibazioa dauka? Ikaskuntzara bideratutako motibazioa Onarpen sozialera bideratutako motibazioa Sarira bideratutako motibazioa Aipatutako guztiak okerrak dira.
Ikasle batek matematikak ikasten ditu bere lagunek bestela bere buruaz barre egiten dutelako. Zein motatako motibazioa dauka? Ikaskuntzara bideratutako motibazioa Onarpen sozialera bideratutako motibazioa Sarira bideratutako motibazioa Aipatutako guztiak okerrak dira. .
Ikasle batek matematikak ikasten ditu bere gurasoek gainditzen badute Port Aventurara eramango dutelako. Zein motatako motibazioa dauka? Ikaskuntzara bideratutako motibazioa Onarpen sozialera bideratutako motibazioa Sarira bideratutako motibazioa Aipatutako guztiak okerrak dira.
Irakaslearen bide teknikoan sartzen den aldagai bat… Honek erabiltzen dituen metodologiak dira. Honek bere ikasleekin izaten dituen erlazioak dira. Honek daukan autoeraginkortasun maila sartzen da. Aipatutako guztiak zuzenak dira. .
Villak (1992) klaseko klima soziala ebaluatzeko eredu teorikoan, dimentsio honetan irakasleek ikasleekin dauzkaten harreman zorrotzen izaerak definitzen dira. Testuinguru interpertsonala Testuinguru erregulatzailea Testuinguru hezitzailea Irudimenezko testuingurua .
Villak (1992) klaseko klima soziala ebaluatzeko eredu teorikoan, dimentsio honetan, ikasleek irakasleek beren arazoen inguruan erakusten duten gertutasunaz eta kezkaz duten pertzepzioa da. Testuinguru interpertsonala Testuinguru erregulatzailea Testuinguru hezitzailea Irudimenezko testuingurua .
Villak (1992) klaseko klima soziala ebaluatzeko eredu teorikoan, dimentsio honetan, ikasleek irakasleek ikasteko daukaten interesari edo desinteresari buruz duten pertzepzioa da. Testuinguru interpertsonala Testuinguru erregulatzailea Testuinguru hezitzailea Irudimenezko testuingurua .
Villak (1992) klaseko klima soziala ebaluatzeko eredu teorikoan, dimentsio hau ikasleek ingurune irudimentsu eta sortzaile baten pertzepzioaz osatuta dago. Testuinguru interpertsonala Testuinguru erregulatzailea Testuinguru hezitzailea Irudimenezko testuingurua .
Komukazio didaktiko prozesuetan, mezuak dituen ezaugarrien multzoa da Testuingurua Kodea Kanala Zarata.
Curriculum hitza… greziarratik dator, "korrika egiten duzun kurtsoa edo pista" esanahiarekin latinatik dator, "korrika egiten duzun kurtsoa edo pista" esanahiarekin greziarratik dator, "pertsona baten ibilbidea" esanahiarekin latinatik dator, "pertsona baten ibilbidea" esanahiarekin.
Legeetan aurreikusitako eta diseinatutako konpetentzia, helburuak, edukiak… sortzen ditu Curriculum esplizitua Curriculum ezkutua Curriculum irekia Curriculum absentea.
Nahi gabe, ikasleek ikastolan ikasten dituzten ikasgaiak, balioak eta askotan idatzi gabeko ikuspegietaz osatuta dago: Curriculum esplizitua Curriculum ezkutua Curriculum irekia Curriculum absentea.
Ikastetxeak irakatsi beharko lukeen guztia, baina alde batera uzten duena, nahita egindako hutsarengatik, murrizketa kronologikoarengatik edo irakaslearen lehentasunengatik osatuta dago. Curriculum esplizitua Curriculum ezkutua Curriculum irekia Curriculum absentea.
Teoria honek nola irakatsi prozesua azpimarratu eta zer irakatsi alde batera utziko luke. Curriculumaren teoria teknikoa Curriculumaren teoria praktikoa Curriculumaren teoria kritikoa Curriculumaren teoria holistikoa .
Irakasleak bere burua profesional eraginkor gisa ulertzen du, behar dituen tresna profesionalak dakizkielako curriculumean dauden edukietan sakontzeko. Curriculumaren teoria teknikoa Curriculumaren teoria praktikoa Curriculumaren teoria kritikoa Curriculumaren teoria holistikoa .
Teoria honetan, judizio etiko-moralak alde batera utzi behar direla aipatzen du ezagutza zientifikoaren lotura ez daukatenean. Curriculumaren teoria teknikoa Curriculumaren teoria praktikoa Curriculumaren teoria kritikoa Curriculumaren teoria holistikoa .
Hezkuntzaren interpretazioa azpimarratzen du curriculumaren teoria honek: Curriculumaren teoria teknikoa Curriculumaren teoria praktikoa Curriculumaren teoria kritikoa Curriculumaren teoria holistikoa .
Hezkuntza arte praktiko bat bezala ulertzen da, zeinean irakasleak bere testuingurua ulertu eta hausnartu behar duen. Curriculumaren teoria teknikoa Curriculumaren teoria praktikoa Curriculumaren teoria kritikoa Curriculumaren teoria holistikoa .
Teoria honek hezkuntza sistemak pertsonen bizitzetan daukan eraginkortasuna azpimarratzen du. Curriculumaren teoria teknikoa Curriculumaren teoria praktikoa Curriculumaren teoria kritikoa Curriculumaren teoria holistikoa .
Curriculumaren teoria honetan, garrantzitsuena ikasleek zein irakasleen eraldaketa soziala da, haien parte-hartzearekin. Curriculumaren teoria teknikoa Curriculumaren teoria praktikoa Curriculumaren teoria kritikoa Curriculumaren teoria holistikoa .
Curriculumaren teoria honetan, ikerketa ez da ulertzen unibertsitateko intelektualen elite baten tresna bat dela, baizik eta irakaskuntzara prozesuak hobetzeko edonork erabil dezakeen tresna bat. Curriculumaren teoria teknikoa Curriculumaren teoria praktikoa Curriculumaren teoria kritikoa Curriculumaren teoria holistikoa .
Curriculum mota honetan, curriculumaren elementu guztiak hezkuntza administrazioek aldez aurretik zehazten dituzte. Curriculum itxia Oinarrizko curriculuma Curriculum orientatzailea Curriculum irekia.
Curriculum mota honetan, emaitzei prozesuei baino garrantzia handiago ematen zaie: Curriculum itxia Oinarrizko curriculuma Curriculum orientatzailea Curriculum irekia.
Curriculum mota honek ez dauka kontuan testuinguru baten ezaugarriak: Curriculum itxia Oinarrizko curriculuma Curriculum orientatzailea Curriculum irekia.
Curriculum honetan, hezkuntza administrazioek zehazten funtsezko elementuak zehazten dituzte, geroago irakasleek zein zentroek zentratu ahal izango dituztenak. Curriculum itxia Oinarrizko curriculuma Curriculum orientatzailea Curriculum irekia.
Espainiak daukan curriculum mota da: Curriculum itxia Oinarrizko curriculuma Curriculum orientatzailea Curriculum irekia.
Aukera desberdintasunak ekiditeko, baina guztientzat gutxieneko komun bat bermatzeko curriculum mota aproposena da: Curriculum itxia Oinarrizko curriculuma Curriculum orientatzailea Curriculum irekia.
Curriculum mota honetan irakasleek bete behar dituzte aginduzko-elementuak ez dira aurkezten. Curriculum itxia Oinarrizko curriculuma Curriculum orientatzailea Curriculum irekia.
Egitura guztiz deszentralizatuta bat daukaten herrialdeetan ohikoa da curriculum mota honekin topatzea. Curriculum itxia Oinarrizko curriculuma Curriculum orientatzailea Curriculum irekia.
Hurrengo etapetatik, zein ez dago oinarrizko hezkuntzaren barne? Haur Hezkuntza Lehen Hezkuntza Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Lanbide-Heziketako zikloak.
Goi mailako hezkuntzak… Unibertsitateko irakaskuntzak dira. Unibertsitateko irakaskuntzaz aparte, beste batzuk baditugu ere. Besteak beste, goi mailako hezkuntza artistikoak edo goi mailako lanbide heziketak. Unibertsitateko irakaskuntzaz aparte, beste batzuk baditugu ere. Besteak beste, goi mailako hezkuntza artistikoak edo goi mailako hizkuntzen irakaskuntza. Aipatutako guztiak zuzenak dira.
Unibertsitateko hezkuntza bere arau propioak arautzen dute: Egia, baina bakarrik unibertsitate publikoetan Egia, baina bakarrik unibertsitate pribatuetan Egia, bai unibertsitate publiko zein pribatuetan Gezurra, unibertsitateko hezkuntzak hezkuntza sistemak erabiltzen dituen arau berdinak erabiltzen ditu. .
24. Derrigorrezko bigarren hezkuntzaren ostean, berariazko hezkuntza laguntza premia zehatz bat daukan ikasleei laguntza egokituko zaio. Egia, baina bakarrik hezkuntza-premia bereziak dituenean (Down sindromea, TEA…) Egia, baina bakarrik adimen handiko gaitasunak dituenean Egia kasu guztientzako Gezurra.
Zeintzuk dira HHren esperientzia-eremuak edo eremuak? HHak ez ditu eremurik, baizik eta arloak. Bi ditu: Norberaren identitatea eraiki eta ingurune fisiko eta soziala ezagutzea; eta Norbere nortasunaren eta komunikazioaren eraikuntza eta adierzpenaren. Hiru ditu: Harmonian haztea, Ingurunea ezagutzea eta esploratzea, eta komunikazioa eta errealitatearen adierazpena. Bost ditu: : Norberaren identitatea eraiki eta ingurune fisiko eta soziala ezagutzea; Norbere nortasunaren eta komunikazioaren eraikuntza eta adierzpenaren; Harmonian haztea, Ingurunea ezagutzea eta esploratzea, eta komunikazioa eta errealitatearen adierazpena. .
Hurrengo ikasle motetatik, nor ez litzateke izango BHLP kasu bat? Hezkuntza laguntza premiak dituen ikasle batek Ikaskuntzan berariazko zailtasunak dituen ikasle batek Nomofobia arazoak dituen ikasle batek Arreta gabeziaren nahastean dituen ikasle batek.
Erregimen arrunt batean, doakoa eta Derrigorrezkoa den hezkuntza tartea da: 3 urte – 16 urtera arte, oro har. 0 urte – 18 urtera arte, oro har 0 urte- 16 urtera arte, oro har. 6 urte – 16 urtera arte, oro har.
Haur Hezkuntzaren helburu nagusia hurrengo hau da: Ikasleen garapen fisikoa, afektiboa, soziala eta intelektuala laguntzea Ikasleen bikaintasuna sustatzea Ikasleak Lehen hezkuntzarako konpetentziak garatzea. Garapen kognitiboa zein soziala gogoz bultzatu.
EZ da haur hezkuntzaren etapa helburu bat: Beraien ingurune familiarra, naturala eta soziala behatu eta aztertu. Beren gaitasun afektiboak garatu. Irakurketarako gaitasunak garatu Gaitasun logiko-matematikoetan hastea, irakurketa-idazketan eta mugimenduan, keinuetan eta erritmoetan.
Haur Hezkuntzan, zenbat klase ordu astero egin behar izango dira gutxienez? 20 ordu, gutxienez eta gehienez 40 ordu. 25 ordu gutxienez 30 ordu gutxienez 10 ordu gutxienez .
Zein da egokitze-aldiaren helburu nagusiena? Etxearen eta eskolaren arteko zubiarena egitea eta haurrak apurka-apurka eskolara egokitzea. Azterketak lehenengo aldiz egiten dituzten aldian honen inguruen martxan jartzen den plana Egokitze planak Lehen hezkuntzan bideratzen dira eta ez haur hezkuntzan Etxean egiten duena eskolan egiteko aukera ematea aldi baterako.
Haur Hezkuntzan, noiz egingo da eskola-orientazio txostena? Oro har, kurtso bakoitzaren amaieran Oro har, etaparen amaieran Bakarrik Hezkuntza premiak bereziak dituzten ikasleei egin behar zaie etapa amaieran. Haur hezkuntzan ez dira eskola-orientazio txostenik egiten.
Zer motatako neurriak hartu ditzake HHko irakasle batek aniztasunari trataera emateko? Oinarrizko neurriak eta berariazko neurriak Eskolaz barruko neurriak eta eskolaz kanpoko neurriak Neurri sistemikoak, akademikoak eta instrumentalak Ohiko neurriak eta ez ohiko neurriak .
Nola izan behar da HHko ebaluazioa? Batez ere, sumatiboa eta tresna kuantitatiboetan oinarrituta Batez ere, sumatiboa eta tresna mistoetan oinarrituta Batez ere, orokorra eta jarraitua, tresna mistoetan oinarrituta Batez ere, orokorra eta sumatiboa, tresna mistoetan oinarrituta.
HHn ikasle batek kurtsoz errepikatu dezake? Bai, ikasle mota guztiekin, baina bakarrik urte bat Bai, baina bakarrik hezkuntza-premia bereziak dituenean. Bai, baina bakarrik berariazko hezkuntza laguntza premiak dituenean. Ez, neurri hau ez da aplikatzen HH etapara.
Zein zehaztapen mailan administrazioek haien oinarrizko curriculuma zehazten dute? Lehenengo zehaztapen mailan Bigarren zehaztapen mailan Hirugarren zehaztapen mailan Laugarren zehaztapen mailan.
Zein da Euskadin daukagun hezkuntza lege nagusiena HHrako? 237/2015 dekretua, baina hurrengo hilabeteetan aldatuko da. Heziberri LOMLOE (3/2020 lege organikoa) 95/2022 erreal dekretua.
Espainia mailan, zein dokumentuan aurkitu ditzakegu HHn landu behar ditugun edukiak? 237/2015 dekretua Heziberri LOMLOE (3/2020 lege organikoa) 95/2022 erreal dekretua.
Zein zehaztapen mailan ikastetxeek haien hezkuntza proiektuetan administrazioek ezarritakoa moldatzen dute haien testuingurura? Lehenengo zehaztapen mailan Bigarren zehaztapen mailan Hirugarren zehaztapen mailan Laugarren zehaztapen mailan.
Etorkizun batean, nire gela daukadanean, ikastetxearen zein dokumentua begiratu behar dut jakiteko nire klasean landu behar ditudan konpetentziak eta oinarrizko jakintzak? Hezkuntza proiektua Ikastetxearen Proiektu Curricularra Urteko Plana Hezkidetza Plana.
Zein zehaztapen mailan irakasleek, haien unitate didaktikoetan hezkuntza proiektuan dagoen informazioa haien geletara egokitzen dute? Lehehengo zehaztapen mailan Bigarren zehaztapen mailan Hirugarren zehaztapen mailan Laugarren zehaztapen mailan .
Zein zehaztapen mailan haien unitate didaktikoetan ikasle zehatz batzuentzako moldapenak zehazten dituzte? Lehehengo zehaztapen mailan Bigarren zehaztapen mailan Hirugarren zehaztapen mailan Laugarren zehaztapen mailan .
Gurpil-ahulki bat daukan ikasle batek: Curriculumera sartzeko egokitzapen bat egin beharko zaio Curriculumaren egokitzapen ez-esanguratsu bat egin beharko zaio Curriculumaren egokitzapen esanguratsu bat egin beharko zaio Adimen gaitasun handiko ikasleentzako egitzapen curricular bat egin beharko zaio. .
Arreta gabezia daukan ikasle bati ahozko froga bat egiten badiogu, idatziz egin ordez, zer motatako egokitzapena egin diogu? Curriculumera sartzeko egokitzapen bat Curriculumaren egokitzapen ez-esanguratsu bat Curriculumaren egokitzapen esanguratsu bat Adimen gaitasun handiko ikasleentzako egitzapen curricular bat.
Hurrengo elementuetatik zein moldatu dezakegu egokitzapen ez esanguratzu bat egiteko? Edukiak Etapa Helburuak Konpetentziak Metodologia.
Adimen gaitasun handiko ikasle batek kurtso bat aurrerantz egin dezake? Ez, nahiz eta adimen gaitasun handiko ikaslea izan, beste ikasleek dituzte eskubide berdinak ditu. Bai, posiblea da, baina ez Haur Hezkuntzan Bai, posiblea da eta malgutasuna deitzen da. Bai, posiblea da eta curriculuma aberastea deitzen da .
Adimen gaitasun handiko ikasle batek lantzen dituen edukietan beste ikasleek baino gehiago sakondu dezake? Ez, nahiz eta adimen gaitasun handiko ikaslea izan, beste ikasleek dituzte eskubide berdinak ditu. Bai, posiblea da, baina ez Haur Hezkuntzan Bai, posiblea da eta malgutasuna deitzen da. Bai, posiblea da eta curriculuma aberastea deitzen da.
Ez ohiko neurri bat da AFNH daukan ikasle bati froga bat idatziz egin ordez, ahoz egin. Norbanakako egokitzapen esanguratsu bat egin Down Sindromea daukan ikasle bati. Klaseko taldekatzea aldatu hobeto lan egiteko Arazoak dituen ikasle bati, denbora pixka bat eman ekintzak egiteko.
Ohiko neurri bat da Klasean, taldekatze malguak egin. Norbanakako egokitzapen esanguratsu bat egin Autismoa daukan ikasle bati. Adimen Gaitasun Handiak dituen ikasle bat kurtsoz pasatu Adimen Gaitasun Handiko ikasle bati tokatzen zaizkion edukiak baino gehiago eman, hurrengo bi urte barru jorratu behar dituen edukiak hartuz.
Aparteko irakaslearen pertzepzioa… Kontzeptu unidimentsionala da Kontzeptu multidimentzionala da, eta bi motatako profiletan banandu genezake: aparteko irakaslearen oinarrizko profila eta aparteko irakaslearen profil bereizgarria. Kontzeptu multidimentzionala da, eta bi motatako profiletan banandu genezake: Profil didaktikoa eta profil pedagogikoa. Kontzeptu multidimentzionala da, eta bost motatako profiletan banandu genezake profil fisikoa, profil pertsonala eta erlazionala, profil umoristikoa, inposizioaren eta exijentziaren dimentsioa eta dimentsio antolatzailea.
Ikasleentzat irakasleek izan behar dituzten ezinbesteko ezaugarria osatzen dute: Irakaslearen oinarrizko profila Irakaslearen profil bereizgarria Irakaslearen funtsezko profila Irakaslearen berariazko profila.
Oinarrizko profilaren ezaugarri bat: Kiloraria izatea Dibertigarria izatea Ulerkorra izatea Ordenatua izatea.
Profil bereizgarriaren ezaugarri bat: Ondo irakastea Ulerkorra izatea Akatsak onartzea Bidezkoa izatea.
Ez da dimentsio pertsonala eta erlazionalaren ezaugarri bat: Hurbila Demokratikoa Optimista Autoritarioa .
Gaurko legea kontuan hartuz, non zehazten dira irakasleek bete behar dituzten funtzioak? LOEn III. tituluan, 6. Kapituluan LOMCEn III tituluan, 9. Kapituluan LOMLOEn III tituluan, 1. Kapituluan LOGSEn II tituluan, 6. Kapituluan.
Ez da irakasleen funtzio bat: Ikaslearen ikaskuntza prozesuaren ebaluazioa, baita irakaskuntza prozesuen ebaluazioa ere egitea. Eskolaz kanpoko jarduerak kudeatzea Jarduera osagarrietan sustapena, antolaketa eta parte hartzea. Agintzen zaizkien irakaskuntza, kudeaketa eta zuzendaritza jarduerak koordinatzea.
Irakaskuntza prozesuen ikerketa, esperimentazioa eta etengabeko hobekuntza irakasleek bete behar duten funtzio bat da: Egia, irakasle guztientzat Egia, baina bakarrik LHko eta DBHko irakasleentzat; HHren kasuan ez da derrigorrezkoa. Egia, derrigorrez metodo kualitatiboak erabiliz. Gezurra, ez da irakaslearen funtzio bat.
Konpetentzia batek non ipintzen du bere arreta-gunea? Arazo konplexuak modu eraginkorrean ebaztean Eduki propioak modu integratuan memorizatzean Ikasleen gaitasunetan Konpetentzia batek xede anitzak ditu, beraz bere arreta-gunea irekia da. .
Konpetentzia eta gaitasuna gauza bera dira? Ez dira gauza bera. Konpetentzia arazoak bikaintasunarekin egiteko martxan jartzen ditugun ezagutzak, prozedurak eta jarrerak dira eta gaitasuna ikasteko potentziala da. Bai. Konpetentzia Bai. Konpetentzia, trebetasuna eta gaitasuna sinonimoak dira. Ez dira gauza bera. Gaitasuna arazoak bikaintasunarekin egiteko gaitasuna da eta konpetentzia ikasteko protentziala da. Ez dira gauza bera. Abilezia edo Gaitasuna arazo konplexuak egiteko gaitasuna bermatzen dute, eta konpetentzia arazo horien aurrean ikasteko potentziala. .
Nolakoak izan daitezke Euskadiko dekretuan ezarritako konpetentziak? Konpetentzia orokorrak eta berariazko konpetentziak Oinarrizko zehar-konpetentziak eta oinarrizko diziplina barruko konpetentziak beiratu Konpetentzia sistemikoak, konpetentzia interpertsonalak eta konpetentzia instrumentalak Funtsezko konpetentziak eta konpetentzia espezifikoak.
Funtsezko konpetentzia bat da: Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia Konpetentzia naturala Konpetentzia motorra Konpetentzia eleaniztasuna.
Hurrengo kontzeptuetatik zein erabiltzen da Haur hezkuntzaren edukiak sailkatzeko? Irakasgaiak Arloak Esperientzia-eremuak Ikas-guneak.
Esperientzia-eremu honek nork bere burua ezagutzea eta nork bere buruaren irudia osatzea xede du. Norbere nortasunaren eta komunikazioaren eraikuntza eta adierazpena esperientzia-eremua Norbere identitatea eraiki eta ingurune fisiko eta soziala ezagutu esperientzia eremua Harmonian haztea Aipatutako biak okerrak dira.
LHn natur zientziak irakasgaiaren baliokidea da HHko esperientzia eremu honetan: Harmonian haztea Ingurunea esagutzea eta esploratzea Kominikazioa eta errealitatearen adierazpena Aipatutako guztiak okerrak dira. .
LHn Gaztelania eta Literatura irakasgaiaren baliokidea da HHko esperientzia eremu honetan: Harmonian haztea Ingurunea esagutzea eta esploratzea Kominikazioa eta errealitatearen adierazpena Aipatutako guztiak okerrak dira. .
“Gorputza eta gorputzaren kontrol progresiboa” jakintza-multzoa, hurrengo esperientzia eremuarekin bat doa: Harmonian haztea Ingurunea esagutzea eta esploratzea Kominikazioa eta errealitatearen adierazpena Aipatutako guztiak okerrak dira. .
EZ da “Ingurunea ezagutzea eta esploratzea” esperientzia-eremuaren jakintza multzo bat. Gorputzaren harremana ingurunearekin. Objetuak, materialak eta espazioak sormenez esploratzea. Esperimentazioa ingurunean. Jakinmina, pentsamendu zientifikoa, arrazoimen logikoa eta sormena. Ingurune fisikoan eta naturalean ikertzea. Zaintza, balioespena eta errespetua. Norberaren zaintzarako osasuntsuak diren eta naturarenerako mesedegarriak diren bizitza-ohiturak.
Ebaluazio irizpideek zer galdera erantzuten dute? Zer ebaluatu? Nola ebaluatu? Noiz ebaluatu? Non ebaluatu?.
Ebaluazio irizpide bakoitzak zer ebaluatzeko laguntzen digu? Konpetentzia espezifikoak Funtsezko konpetentziak Oinarrizko jakintzak Etapa helburuak.
Nola antolatzen dira ebaluazio irizpideak? Lehenik eta behin, eremuz, gero, konpetentzia espezifikoz, eta gero zikloz Lehenik eta behin, arloz, gero, funtsezko konpetentziaz, eta gero kurtsoz Lehenik eta behin, ikasgaiaz, gero, etapa helburuz, eta gero zikloz. Lehenik eta behin, arloz, gero, konpetentzia espezifikoz, eta gero, kurtsoz. .
Ikuspegi orohartzailea edo globalizatzailea… Metodologia aktibo mota bat da Hezkuntza ulertzeko ikuspuntu bat da Konduktismoan oinarritutako hastapenak hartzen ditu Aipatutako guztiak okerrak dira.
Decrolyk ikuspegi orohartzailearen inguruan deritzo: Haurrek inguratzen duten errealitatea modu globalean hautematen dutela. Haurrek inguratzen duten errealitatea zatitu dezaketela eta beraz, zentzua daukala haiekin jarduera espezifikoak egitea. Garapen psikologikoen etapak aztertuz, LHko ikasleetatik aurrerantz errealitatea modu holistiko batean hautematen dutela. Derrigorrez proiektuen bidez landu behar dugula.
Uraren zikloaren inguruko proiektu bat egiten dugu eskolan. Honetan, uraren egoera-aldaketak ikusten ditugu, arazo matematikoak ebazten ditugu, hitz berriak ikasten ditugu… Zein ikuspegi motan kokatuko genuke gure irakaskuntza? Ikuspegi espezifikoa Ikuspegi holistikoa Ikuspegi zabala Ikuspegi orohartzailea.
Hezkuntza sisteman txokoen erabilera… LOEk ezarri zuen agindu bat izan zen LOEk baino askoz lehenagotik proposatutako metodo bat izan zen LOMCEtik aurrera ezarritako proposamen bat izan zen LOMLOEk HHko etapan lan egiteko modu berri bat da.
ikasgelaren barruan mugatutako espazio gisa definitzen ditu, non haurrek jarduera ludikoak garatzen dituzten, ikerketa txikiak egiten dituzten, beren proiektuak garatzen dituzten, manipulatzen duten, tailerretan ikasitako tekniketatik abiatuta haien sormena garatzen duten eta komunikazio harremanak ezartzen dituzten haien parekoekin eta helduekin. Zein metodologiari buruz gabiltza hitz egiten? Txokoak Solasaldi dialogikoak Asanblada Proiektuak .
Txokoetan ohikoa da… Txoko bakoitzarako bolondres bat egotea. ikasleak autonomia guztiarekin ibiltzea. jolas jarduerak bultzatzea. aipatutako guztiak egiak dira. .
Txoko bat planteatzen dugunean, beharrezko materiala izan behar du. Egia. Ikasleek behar duten materia guztia une oro har dezaketena. Egia. Irakasleak esaten duenerako eskuragarria izateko. Gezurra. Irakaslearen iritzia ez da kontuan hartzen txokoen materiala ezartzeko. Informazioa falta da aukera bat hartzeko. .
Hurrengo esaldietatik zein EZ da gomendio bat txokoetan lan egiteko. Materialaren erabilera zuzena izateko, koloretako kutxak erabili ditzakegu. Materiala kontserbatzeko lana funtsezkoa da. Horretarako materialaren egoerari buruzko zerrenda bat egin dezakegu. Materiala estetikoki erakargarria izatea ez da derrigorrez bete behar den baldintza bat, baizik eta ludikoa izanez nahikoa da. Aipatutako guztiak zuzenak dira. .
Txoko ohikoenak hurrengo hauek dira: Jolas sinbolikoaren txokoa, arte txokoa, hizkuntza txokoa, matematika txokoa, eraikuntzen txokoa, bideojokoen txokoa, bizipenen txokoa, IKTen txokoa. Jolas sinbolikoaren txokoa, arte txokoa, psikomotrizitate txokoa, hizkuntza txokoa, matematika txokoa, eraikuntzen txokoa, bizipenen txokoa, IKTen txokoa. Jolas sinbolikoaren txokoa, arte txokoa, hizkuntza txokoa, matematika txokoa, eraikuntzen txokoa, bizipenen txokoa, IKTen txokoa. Jolas sinbolikoaren txokoa, arte txokoa, hizkuntza txokoa, matematika txokoa, elkarrizketen txokoa, eraikuntzen txokoa, bizipenen txokoa, IKTen txokoa. .
Nor hasi zen geletan tailerren bidez lan egiteko metodologia erabiltzen? John Dewey Johann Pestalozzi Paulo Freire Celestin Freinet .
Zein ezaugarrian ezberdinak dira txokoak eta tailerrak? Gauza berdina dira, izen ezberdinarekin Txokoetan lan autonomoa, sorkuntza eta ekimena bultzatzen dira eta tailerretan lan zuzenduta eta sistematikoa bultzatzen da. Txokoetan eta tailerretan erabiltzen diren materialak ezberdinak dira. Txokoetan lan zuzenduta eta sistematikoa bultzatzen da eta tailerretan lan autonomoa, sorkuntza eta ekimena bultzatzen dira. .
Tailer bat garatzeko hurrengo faseak kontuan hartu behar ditugu: Aurreko ideien detekzio fasea, ikerketa-esperimentazio fasea, eta adierazpen ekintza fasea. Aurreko ideien detekzio fasea, ikerketa-esperimentazio fasea eta ebaluazio fasea Aurreko ideien detekzio fasea, adierazpen-ekintza fasea eta ebaluazio fasea. Azalpen fasea, ikerketa-esperimentazio fasea eta hausnarketa fasea. .
Tailerretako ikerketa-esperimentazio fasean… Ikasleek tailerrean erabiliko diren materialekin trasteatu dezakete. Ikasleek gure tailerrari buruz aldez aurretiko ezagutzak neurtzea bilatzen du. Aurreko faseetan erabilitan ezagutzak aplikatzen dituzte. Aipatutako guztiak okerrak dira. .
Sormen tailerretako jarduera ohiko bat da: Ipuin kontalaria Interpretatzen ikastea Musika tresna bat jo. Koreografia bat prestatu .
Proiektuetan oinarritutako ikaskuntzaren eraginkortasunari buruz… Kasu guztietan ikasleen garapen integrala garatzeko eraginkorra da. Bakarrik klase arruntetan dauden ikasleen garapen integrala garatzeko eraginkorra da. Bakarrik hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen garapen integrala garatzeko eraginkorra da. Oraindik ikertzeko bide luze bat dago metodologia honen eraginkortasunari buruz. .
Bizitza errealeko arazo bat konpontzeko diseinatutako zeregin multzo batez osatutako lan plana da. Zein metodologiari buruz gaude hitz egiten? Solasaldi dialogikoak Proiektuak Talde elkarreragileak Tailerrak .
Ez da proiektu bat bideratzeko etapa bat: Proiektuaren ebaluazioa Proiektuaren garapena Proiektuaren plangintza Proiektuaren instituzionalizazioa .
Haur hezkuntzako ikasgelaren barruan egiten den jarduera bat da, non umeak irakaslearen inguruan biltzen diren. Zein metodologiari buruz gaude hitz egiten? Proiektuak Asanblada Talde elkarreragileak Txokoak.
Asanblada baten iraupena… Klasearen arabera izango da, baina oro har, 10-20 minutu artekoa izan daiteke. Klasearen arabera izango da, baina oro har, 5-10 minutu artekoa izan daiteke Klase guzti bat erabiltzea ohikoena da. Ez da finkoa izango. Modu honetan, egun batzuk 10 minutukoa izan daiteke eta beste egun batzuetan ordu osokoa. .
Normalenean asanblada batean egiten ez den jarduera bat da. Esan lankideei nola izan zen haien atzoko eguna Erregistro atmosferiko bat egin Txokoen materiala erabili jolas sinbolikoak bideratzeko Gorde eta ordenatu dena bere lekuan .
Ikaskuntza kooperatiboa ikasleek taldean lan egiten dutenean ematen da. Ez. Ikaskuntza kooperatiboa egon ahal da, baina ez talde lana. Ez. Talde lana egon ahal da, baina ez ikaskuntza kooperatiboa. Bai, kasu guztietan Aipatutako guztiak okerrak dira. .
Nola deitzen da talde bateko kideek argi dutenean kide bakoitzaren ahaleginak bere buruari ez ezik gainerako kideei ere mesede bat egiten diela gertatzen denean? Banakako eta taldeko erantzukizuna Elkarreraginaren sustapena Teknika interpertsonalak Elkarrekiko mendekotasun positiboa .
Ez da Ikaskuntza Kooperatiboaren elementu gako bat: Elkarrekiko mendekotasun positiboa Banakako eta taldeko erantzukizuna Taldearen ebaluazioa Lidergoatik ezarritako jarraipena .
Talde elkarreragileetan, nork kudeatzen du txoko bakoitza? Irakasleak Bolondresek Ikasle batek, moderatzailearen errola hartuz Aipatutako guztiak zuzenak dira. .
Talde elkarreragileetan, nolakoak izan behar dira sortzen ditugun taldeak? Ahalik eta homogeneoenak izan behar dira Ahalik eta heterogeneoenak izan behar dira Zoriz egin dezakegu prozesu bat da Ikasleek sor ditzakete kideen adiskidetasuna kontuan hartuz .
Nork hartu dezake parte talde elkarreragile batean bolondres bezala? Ikasleen familiek Hezkuntza graduko/gradu osteko ikasleek Erretiratuak Aipatutako guztiak zuzenak dira .
Ingurune berdinzale, demokratiko eta elkarrekiko errespetuzko giroan gertatzen den ikaskuntza, zer nolako izena dauka? Ikaskuntza demokratikoa Ikaskuntza dialogikoa Ikaskuntza berdinzalea Ikaskuntza orohartzailea .
Metodologia honetan, ideiak trukatzen, irakurketarekiko interesa sustatzen, sentimenduak adierazten eta pentsamendu kritikoa bultzatzen dugu irakurketa oinarritzat hartuz. Talde elkarreragileak Solasaldi dialogikoak Txokoak Tailerrak .
Solasaldi literario batean… Ikasleek literaturaren obra klasikoetan murgiltzen dira. Ikasleek gaur egungo literaturako obretan murgiltzen dira. Musika laguntzaren bitartez, irakurketa bultzatzea xede du. Aipatutako guztiak zuzenak dira. .
Solasaldi dialogiko batean, nork hartzen du moderatzailearen errola? Oro har, irakasle batek. Oro har, ikasle batek Oro har, aita-ama batek Oro har, Hizkuntza eta Literatura irakaslea .
Ez da berritzegunetik aipatutako fase bat gure unitate didaktikoak sortzeko: Garapen fasea Orokortze eta transferentzia fasea Hausnarketa fasea Aplikazio eta komunikazio fasea.
Fase honek, ikasleek unitate didaktikoak ikasitakoa beste testuinguru batzuetara estrapolatzea xede du: Orokortze eta transferentzia fasea Aplikazio eta komunikazio fasea Estrapolazio fasea Garapen fasea .
Autoebaluazioak eta Coebaluazioak egiteko momentua fase hau/hauetan dira: Fase guztietan egin behar da autoebaluazio eta coebaluazio bat Garapen fasean eta Aplikazio eta komunikazio fasean Amaierako fasea Soilik Orokortze eta transferentzia fasean. .
Baliabide espazial bat da: tutorea Denbora Aldizkariak Laborategia.
Baliabide material bat da: Denbora Tutorea Uztailak Ikasgela .
Nola deitzen da irakasleen konpetentzia digitala ulertzeko eta ebaluatzeko erabiltzen den eredu teorikoa? DoubleICT DigComp INTEF CRW.
Ez da DigComp ereduaren dimentsio bat: Informazioaren alfabetatzea Eduki digitalen sorkuntza Arazoen ebazpena Konpromisu profesionala .
Haur Hezkuntzan erabili ezin dezakegun tresna bat da: Quiver Education Plickers GeoGebra Merge Cube .
Ebaluazioaren xedea: Ikasleek lortutako emaitzak neurtzea da. Egoera bat ikusita erabaki bat hartu praktika orientatzeko. Ikaskuntza prozesuatik balio-iritzi bat egitea da. Aipatutako guztiak zuzenak dira. .
Ikasleen aurre-ezagutzak jakiteko egiten dugun ebaluazio mota da: Ebaluazio diagnostikoa Ebaluazio formatiboa Aurre ebaluazioa Hasierako ebaluazioa .
Ikaskuntza fasean ateratzen diren akatsak konpontzea da ebaluazio mota honen xedea: Ebaluazio diagnostikoa Ebaluazio formatiboa Ebaluazio sumatiboa Ebaluazio jarraia .
Ikaskuntza helburuak neurtzeko, behin bideratu dugun programa amaitu ostean, ebaluazio hau egiten dugu: Ebaluazio diagnostikoa Ebaluazio formatiboa Ebaluazio sumatiboa Amaierako ebaluazioa .
Programa edo proiektu bat hasi baino lehen bideratzen dugun ebaluazio mota: Ebaluazio diagnostikoa Hasierako ebaluazioa Ebaluazio jarraia Ebaluazio formatiboa .
Programa edo proiektu bat martxan dagoenean egiten dugun ebaluazio mota: Ebaluazio jarraia Ebaluazio formatiboa Ebaluazio etena Ebaluazio bitartekaria.
Programa edo proiektu bat amaitzerakoan egiten den ebaluazio mota: Ebaluazio etena Ebaluazio sumatiboa Amaierako ebaluazioa Ebaluazio holistikoa.
Ebaluazio mota honetan, soilik, probak, galdeketak edo eskalak erabiltzen dira. Ebaluazio kualitatiboa Ebaluazio kuantitatiboa Ebaluazio mistoa Aipatutako guztiak oker daude.
Ebaluazio mota honetan, behaketaren bidez edo elkarrizketen bidez lortutako datu kategorikoak interpretatzen ditugu: Ebaluaketa kualitatiboa Ebaluaketa kuantitatiboa Ebaluazio mistoa Aipatutako guztiak oker daude.
Barneko ebaluazio mota bat da: Autoebaluazioa Koebaluazioa Heteroebaluazioa Homoebaluazioa.
Berdinen arteko ebaluazio mota bat da: Autoebaluazioa Koebaluazioa Heteroebaluazioa Homoebaluazioa.
Ezberdinen arteko ebaluazio mota bat da: Autoebaluazioa Koebaluazioa Heteroebaluazioa Homoebaluazioa.
Hurrengo esaldietatik zein EZ da zuzena? Autobaluazioa barneko ebaluazio bat da eta koebaluazioa Kanpoko ebaluazio bat da. Koebaluazioa eta heteroebaluazioak kanpoko ebaluazioak dira. Koebaluazioa errol berdina daukaten artean egindako ebaluazioa da eta heteroebaluazioa errol ezberdina daukaten artean egindako ebaluazioa da. Aipatutako guztiak zuzenak dira. .
Ahozko truke informalak Eta familiekin dauzkagun elkarrizketan gauza bera da. Normalenean eskolaz kanpo ematen diren hizketak dira. Ebaluazio saioan beste irakasleek ematen dizkiguten informazioak dira. Aipatutako guztiak okerrak dira. .
Ikasleen lan bilduma da. Lan karpetak edo portfolioa Lan kuadernoa Dendrograma Bloga .
Irizpide bateko errubrikak dira… Errubrika analitikoak Errubrika orokorrak Errubrika globalak Errubrika holistikoak .
Tresna honen birtartez ikasleek jakin dezakete irizpide bakoitzarako zer egin behar duen lorpen adierazle altuena izateko. Portfolioa Errubrika Diana Soziograma .
Dimentsio ezberdinetako borobilez osaturiko ebaluazio tresna bat da. Portfolioa Errubrika Diana Soziograma.
Ikasleen arteko erlazio motak ebaluatzeko erabili dezakegun ebaluazio tresna bat da (liderrak eta isolatuta dauden ikasleak detektatzeko…) Portfolioa Errubrika Diana Soziograma.
Kontrol edo alderaketa zerrenda batean: Adierazle batzuk ebaluatzen dira Lorpen adierazle bakoitzarako deskripzio bat zehazten da. Normalenean, lau kategoria edo gehiagoko emaitzak posibleak dira. Aipatutako guztiak okerrak dira. .
Eskalak… Eta galdetegiak gauza bera dira. Haurren Garapena Behatzeko Eskala da Euskal Herrian daukagun eskalarik garrantzitsuena. Unidimentsionalak dira ia kasu guztietan Aipatutako guztiak zuzenak dira. .
ikaslearentzat edo taldearentzat garrantzitsutzat jotzen den portaera, gertaera, edo egoera zehatz baten deskribapen laburrak biltzen den tresna: Klaseko egunkaria Behaketa eskala Portfolioa Erregistro anekdotikoa.
Ikasketa prozesuaren inguruko autoebaluazioak eta hausnarketak egiteko tresna gomendagarria da, irakasleari lorpenak eta zailtasunak identifikatzeko aukera ematen diolako. Klaseko egunkaria Behaketa eskala portfolioa Erregistro anekdotikoa.
Feedback negatibo batek ikasleen autoeraginkortasun maila gutxitu dezake? Bai, baina bakarrik besteon aurrean ematen denean. Bai, baina eragin negatiboak murriztu daitezke hobetzeko bideak eta alde positiboak ematen direnean. Bai, bai bakarrik irakaslea oso zorrotza denean. Ez kasu guztietan. .
Sadwicharen teknikaren helburua bada: Ikasleei digitalki feedbacka emateko bide zehatz bat. Mezu negatibo bat transmititzeko modu bat. Ikasleak bere kideekin konparatzeko tresna bat. Aipatutako guztiak okerrak dira. .
Motibazioa sustatzeko feedback baten bidez, hobe da… Presentzialki eta banaka egitea Digitalki eta banaka egitea Presentzialki eta taldeka ematea Digitalki eta taldeka ematea .
Hurrengo esaldietatik zein da zuzena? Lehenetsi behar dugu irizpideetan oinarritutako feedbacka konparaketa sozialean oinarritutako feedbacka baino. Lehenetsi behar dugu konparaketa sozialean oinarritutako feedbacka irizpideetan oinarritutako feedbacka baino. Lehenetsi behar dugu akatsak plazaratzen dituen feedbacka hobetzeko bideak ematen dituen feedbacka baino. Lehenetsi behar dugu taldekan emandako feedbackak banakako feedbackak baino. .
Fase honetan, irakasleak gai zehatz baten inguruan edukiak badaki, baina bakarrik modu kontziente batean erakutsi ditzake. Konpetentzia eza inkontzientea Konpetentzia eza kontzientea Konpetentzia kontzientea Konpetentzia inkontzientea .
Fase honetan, irakasleak gai zehatz baten inguruan edukiak badaki, eta planteatzen zaizkion arazoak oso erraz ebatzi ditzake. Behar denean besteoi irakatsi al ditu konturatu gabe. Konpetentzia eza inkontzientea Konpetentzia eza kontzientea Konpetentzia kontzientea Konpetentzia inkontzientea .
Hurrengo faseetatik, non ematen da irakaslearen partetik ezagutzaren isuria? Konpetentzia eza inkontzientea Konpetentzia eza kontzientea Konpetentzia kontzientea Konpetentzia inkontzientea .
Denunciar test Condiciones de uso