option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: EDUCACIÓ COMPARADA
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
EDUCACIÓ COMPARADA

Descripción:
Test sobre la educación comparada

Autor:
Ángela De Sande
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación:
04/05/2022

Categoría: Ocio

Número Preguntas: 21
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Indica els elements més importants de la etapa precientífica Jullien de Paris, precursors Jullien de Paris, precursos asistemàtics i precursors precursors sistemètics, precursos asistemàtics i precursors.
Amb qui naix la EC Jullien de Paris Sadler Roselló.
Aportacions principals de Jullien de Paris Importància del maneig d’una metodologia teórica a la EC. Elaboració d’instruments que van servir a aquesta finalitat (taules comparatives) Irrelevància dels factors externs sobre l’educació. Coneixement de l’educació a altres països. Contribucions de l’EC al desenvolupament de l’educació del món. Importància del maneig d’una metodologia empírica i científica a EC. Elaboració d’instruments que van servir a aquesta finalitat (taules comparatives) Importància dels factors externs sobre l’educació. Coneixement de l’educació a altres països. Contribucions de l’EC al desenvolupament de l’educació del món. Importància del maneig d’una metodologia positiva e interdisciplinar a la EC. Elaboració d’instruments que van servir a aquesta finalitat (taules comparatives) Importància dels factors externs sobre l’educació. Coneixement de l’educació dels paisos desvencolupats. Contribucions de l’EC al desenvolupament de l’educació europea. .
Començament de la etapa descriptiva Segle XX Segle XV Segle XIX.
Quin enfocament te l'autor Fernig? Global Funcional Predictiu.
Defineix l' ED L’Educació Comparada té com a objecte d’estudi: la investigació de fets i de les relacions que ho defineixen. Part de la concepció que hi ha fets educatius que es puguin considerar aïllats del seu context social i cultural. L’Educació Comparada convé quan s’aplica en l’estudi comparat de l’educació com a fenomen social. L’Educació Comparada té com a objecte d’estudi: la comparació de fets educatius en el seu mitjà específic. Part de la concepció que no hi ha fet educatiu que es pugui considerar aïllat del seu context social i cultural. L’Educació Comparada convé quan s’aplica en l’estudi comparat de l’educació com a fenomen social. L’Educació Comparada té com a objecte d’estudi: la comparació de fets educatius i de les relacions que ho defineixen en el seu mitjà específic. Part de la concepció que no hi ha fet educatiu que es pugui considerar aïllat del seu context social i cultural. L’Educació Comparada convé quan s’aplica en l’estudi comparat de l’educació com a fenomen social. .
Quina és la descripció Crítica Forma part d'un pla més ampli per a explicar els fenòmens, primer dins dels sistemes i institucions educacionals; i segon, abraçant i vinculant l'educació amb el seu ambient social. Ciència que planteja i intenta resoldre els problemes educatius, valent-se del mètode comparatiu, aplicat científicament i acomodat a la naturalesa d'aquests problemes, en general, i de cadascun d'ells en particular L'educació comparada ha d'assumir la seua historicitat, elaborar aproximacions comprensives i que superen la mera descripció i prescripció, així com el seu afany solucionador, acrític i generalitzador.
Quins propòsits te? Recopilar informació sobre l’educació realitzada en altres països i llocs per a satisfer la curiositat intel·lectual. Que cada país sigui beneficiari de les experiències ocorregudes en altres països. Promoure interès per a conèixer altres sistemes educatius. Contribuir a les innovacions, reformes, progressos i plantejaments dels sistemes educatius. Fomentar el continu procés de revisió dels sistemes pedagògics. Propiciar un millor enteniment i cooperació dels processos educatius amb caràcter internacional. Recopilar histories sobre l’educació realitzada en països europeus. Que cada país sigui beneficiari de les experiències ocorregudes en altres països. Promoure interès per a conèixer als alumnes més inteligents. Contribuir al manteniment dels sistemes educatius. Fomentar el continu procés de revisió dels sistemes pedagògics. Propiciar un millor enteniment i cooperació dels processos educatius amb caràcter internacional. .
Quina ED preén estudiar “el cos de teories” de l’Educació Comparada. ED professional ED acadèmica ED intervencionsta.
Definició de comparació actes mentals dirigits a l’establiment de relacions per a aprofundir sistemàticament en el coneixement. actes mentals dirigits a comorendre les relacions per a aprofundir en la millora de l'ambit social. actes mentals dirigits a l’establiment de fets per a aprofundir sistemàticament en el coneixement. .
Etapes mètode Hilker, quines son Fase descriptiva Fase interpretativa Fase de juxtaposició Fase de comparació Fase pre – descriptiva Fase descriptiva Fase interpretativa Fase de juxtaposició Fase de comparació Fase prospectiva Fase pre – descriptiva Fase descriptiva Fase de comparació Fase de retribució Fase prospectiva .
Quina és la gènesis de l'Estat educador Secularització de la cultura i naixement de l'educació Secularització de la cultura i naixement de l'Estat Secularització de l'Estat i naixement de la cultura.
Factors que incideixen en la consolidació dels sistemes nacionals d'educació Unitat nacional Problemes lingüístics Recursos econòmics Creences Recursos polítics Unitat nacional Problemes lingüístics Recursos econòmics Creences Clima polític Unitat nacional Problemes lingüístics Recursos econòmics Creences Clima socioeconòmic.
Context d'expanció Periode d'entre guerres Naixement de l'URSS Caiguda de l'imperi Otomà.
Quan es va fundar Save The Children 1923 1924 1919.
Com s'anomena la declaració dels drets dels xiquets Declaració de Varsovia Declaració de la Haya Declaració de Ginebra .
l’inici de la gratuïtat de l’ensenyament secundari (França 1933 1930 1931.
Qui va ser el precursor de la UE Freud Schuman Robert Schuman Frederic Schuman.
Quan va entrar Espanya a la UE 1980 1988 1986.
Quines son les institucions de la UE PE Consell de ministres/ Consell de la UE Tribunal de Comptes Tribunal de Justicia Comissió Europea PE Consell de ministres/ Consell de la UE Tribunal de Justicia Comissió Europea PE Consell regional Tribunal de Comptes Tribunal de Justicia Comissió Europea.
Esmenta les funcions de la Comissió Europea 1 2.
Denunciar Test