Equilibri de solubilitat i reaccions de transf. de protons

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Título del test:
Equilibri de solubilitat i reaccions de transf. de protons

Descripción:
Quimica (L5)

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
11/01/2019

Categoría:
Ciencia
Sigue en facebook las noticias y los mejores tests de daypo apretando en 'Me gusta'
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
1. Digues quin d'aquets ions són anions: a. H2 b. Cl- c. (PO4)-3 d. Na+.
2. La teoria d' Arrhenius diu que: a. Un ácid és una substància que dóna anions OH- enqualsevol dissolvent. b. Una base és una substància que dóna anions OH- en qualsevol dissolvent. c. Una base és una substància que dóna anions OH- en dissolució aquosa. d. Un àcid és una substància que dóna anions OH- en dissolució aquosa.
3. El color d'un paper indicador quan entra en contacte amb un àcid fort és: a. Negre b. Verd c. Blau d. Vermell .
4. Segons Arrhenius, un àcid a. És una substància que en dissolució aquosa dóna ions H+ b. Agafa ions OH- c. És una substància que en dissolució aquosa dóna ions H- D. És una substància que en dissolució aquosa dóna ions OH-.
5. En la reacció de neutralització, hi reaccionara un àcid amb una base i s'obté: a. Una sal insoluble i aigua b. Una sal (que pot ser soluble o insoluble) i aigua c. Una sal soluble i aigua d. Només aigua.
6. Si ens can suc de llimona sobre el marbre. a. El marbre es torna conductor de l'electricitat. b. El marbre agrafa colorait vermellosa. c. El marbre agrafa coloració blavosa. d. El marbre reacciona amb el suc de llimona ( perquè els acids reaccionen amb el marbre, que és un carbonat).
7. Quin dels seguents pH és més bàsic? a. pH3 b. pH12 c. pH7 d. pH10.
8. Quina de les seguents reaccions és de neutralització? a. SH2 + 3/2 O2 --> SO2 + H2O b. NH3 (aq) + H2O (l) <--> NH4+ (aq) + OH-(aq) c. S + O2 --> SO2 D. C3H8 + 5O2 --> 3CO2 + 4H2O.
Denunciar test Condiciones de uso
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.