option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: FASES EN LA CREACIÓ DE UNA ID
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
FASES EN LA CREACIÓ DE UNA ID

Descripción:
INSTALACIONS Y EQUIPAMENT

Autor:
GHF
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 10/06/2024

Categoría: Animación

Número Preguntas: 23
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
conjunt d’actuacions des que sorgeix la idea fins que es decideix construir. Planificació Programació Plantejament.
Analitzar l’oferta i la demanda 1- Anàlisis i diagnòstic oferta-demanda. 2- Projecte de gestió 3- Programa de necessitats i posterior organigrama funcional dels espais i interconnexions.
Estudiar on està la competència, com està de comunicat, etc. 1- Anàlisis i diagnòstic oferta-demanda. 2- Projecte de gestió 3- Programa de necessitats i posterior organigrama funcional dels espais i interconnexions.
valorar la viabilitat econòmica. 1- Anàlisis i diagnòstic oferta-demanda. 2- Projecte de gestió 3- Programa de necessitats i posterior organigrama funcional dels espais i interconnexions.
Haurà de comptar amb: a. Pla d’us, Pla de manteniment y pla financer 1- Anàlisis i diagnòstic oferta-demanda. 2- Projecte de gestió 3- Programa de necessitats i posterior organigrama funcional dels espais i interconnexions.
Es plantejen les necessitats y l'organigrama 1- Anàlisis i diagnòstic oferta-demanda. 2- Projecte de gestió 3- Programa de necessitats i posterior organigrama funcional dels espais i interconnexions.
Dins de la fase 2: Fa referència a quin us se li va a donar a la instal·lació; activitats, horaris, usuaris, preus, etc Pla dús Pla de manteniment Pla financer.
Dins de la fase 2: Hem de mantindre i cuidar el nostre servei. Pla dús Pla de manteniment Pla financer.
Dins de la fase 2: previndre les ganàncies i inversions puntuals, així com calcular la distribució dels diners que ens donen les activitats (empleats, alquiler...) Pla dús Pla de manteniment Pla financer.
cal tindre en compte els següents documents: És l’element bàsic per a l’ordenació del territori. D’obligat compliment, ja que es tracta d’una llei nacional. Llei del sòl. Pla director de la instal·lació Pla d’instal·lacions municipals. P.G.O.U. Pla General Ordenació Urbana.
cal tindre en compte els següents documents: És un estudi de les necessitats reals que s’estimen han de satisfer les diferents poblacions dels molts distints municipis. Llei del sòl. Pla director de la instal·lació Pla d’instal·lacions municipals. P.G.O.U. Pla General Ordenació Urbana.
cal tindre en compte els següents documents: Si compleix els requisits comptarà amb ajudes de conselleria, però si no, podrà fer la instal·lació sense ajudes. Llei del sòl. Pla director de la instal·lació Pla d’instal·lacions municipals. P.G.O.U. Pla General Ordenació Urbana.
cal tindre en compte els següents documents: el tenen tots els municipis. Llei del sòl. Pla director de la instal·lació Pla d’instal·lacions municipals. P.G.O.U. Pla General Ordenació Urbana.
cal tindre en compte els següents documents: És l’instrument legal que desenvolupa i defineix els diferents usos que el sòl ha de tindre en les ciutats Llei del sòl. Pla director de la instal·lació Pla d’instal·lacions municipals. P.G.O.U. Pla General Ordenació Urbana.
Criteris de localització i característiques dels terrenys. Situació interior o pròxima a zones verdes Situació lluny de zones verdes Proximitat a centres docents Lluny de centres docents Existència de superfície per a aparcaments. Proximitat als transports públics. Lluny de zones industrials Prop de zones industrials Buscar terrenys el mes plans posibles Buscar terrenys amb posibilitats de ampliació.
En aquest apartat, hem de plasmar allò que es vol fer i perquè. Per tant de crear un programa de necessitats i dissenyar un projecte arquitectònic. Disseny Planificació Programació.
és la culminació del projecte de disseny Construcció Disseny Planificació.
Com a gestors esportius el nostre paper en la construcció d'una ID es: Assessorament. Visites constants a la instal·lació: Supervisió i control. Treball conjunts amb els tècnics de l’Ajuntament; l’arquitecte i l’aparellador. Seguiment i evolució de l’obra. Seguretat de l’obra. Compliment de terminis. Control qualitat dels materials. Programa i desenvolupament de la construcció.
La fase culmina amb la recepció de l’equipament construït per parts dels responsables municipals. Disseny Construcció Programació.
És molt important realitzar un període de proves que permeta detectar possibles deficiències ocultes per a obrir la instal·lació al públic amb totes les garanties- Construcció Disseny Planificació.
Ultima fase Explotació Construcció Planificació Disseny.
Fase d'explotació: Part Organitzatiu, normatiu, estructural i orgànic (amb criteris funcionals) Organitzatiu, normatiu, estructural i orgànic (amb criteris d'ús).
Fase d'explotació: Part  De població, d’edats, d’horaris (amb criteris funcionals).  De població, d’edats, d’horaris (amb criteris d’ús). .
Denunciar Test