FISIO P3 TEST 4

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Título del test:
FISIO P3 TEST 4

Descripción:
SHUCULATA

Autor:
SHUCULATER
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
22/05/2019

Categoría:
Matemáticas
Sigue en facebook las noticias y los mejores tests de daypo apretando en 'Me gusta'
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
2. La fatiga s’instaura de forma progressiva des de l’inici de l’esforç a. Es usual i necessària per a l’alt rendiment b. Es considerada com l’estat que l’esportista no pot mantenir el nivell de rendiment esperat c. Totes correctes.
1. La fatiga es considera com l’estat en que l’esportista no pot mantenir el nivell de rendiment d’entrenament. totes correctes padilla la xupa no hi han mes opcions que suene la campana.
3. La sensació de fatiga depèn de: a. Expectativa de rendiment b. Factors neurofisiològics c. Factors psicològics d. Son totes correctes.
5. La fatiga subaguda es produeix: a) Després de varis microcicles sense un regeneració suficient hiho juju.
6. El sobre entrenament: a) Implica una disminució crònica del rendiment esportiu sjisfhbuoaibif.
7. Les DOMS: a) s’associen especialment al treball excèntric o exercici realitzat a una d’intensitat superior al habitual dagaersag.
8. la fatiga perifèrica a) afecta els mecanismes contràctils musculars per sota de la placa motor gedgadfsd.
9. la fatiga central pot comprometre el normal funcionament de: a) les neurones corticals, botó presinàptic i la placa motora, motoneurones i ramificacions nervioses dfsaaghfed.
10. son estratègies del SN per a retardar la fatiga central a) alternar les activacions motors i les sincronització motores wqdgdasetsf.
11. l’activitat muscular post fatiga implica: a) augment de la tensió produïda grfasdhsatgda.
12. una persona que es troba corrent al 100% del seu VO2max consumeix preferentment: Hidrats de Carboni Proteines Glucids.
13. Són marcadors de la fatiga per acumulació: a) El PI el po el pu.
14. La fatiga es relaciona amb la depleció els següents substrats energètics: a) El glicogen , la fosfocreatina i l’ATP sjahiabbholwqdui shuculata.
15. L’acumulació dels hidrogen ions relacionats amb la fatiga muscular es deu gràcies a: a) Metabolisme de la glicòlisi anaeròbica shuguts.
16. L’acumulació de fòsfor inorgànic relacionat amb la fatiga muscular es deu gràcies a: Metabolisme anaeròbic alàctic (energia a curt termini) caramel de maduixa.
17. L’acumulació d’amoníac relacionat amb la fatiga muscular es deu gràcies a: a) Metabolisme de les proteïnes metabolisme de shuguts.
18. Els esforços dinàmics d’alta intensitat(400m) tindríem els següents mecanismes com a principals factors desencadenants de la fatiga. a) Acumulació de metabòlic caramel de cucacola.
19. Son mecanismes de la producció de la fatiga de l’exercici estàtic a) Hipòxia i la acidosis metabòlica per canvis en el PH callate la boca tio.
20. Principals mecanismes de la fatiga en activitats de llarga mitja i baixa durada intensitat (marató) son: a) Alteracions hidroelectrolítiques b) Augment de la tº si hi ha risc tèrmic c) La hipoglucèmia d) Totes son correctes.
22. Son paràmetres indicadors de la carrega externa d’un esport a) La distancia recorreguda d’un esport El madrid esta en segunda.
23. Són paràmetres indicadors de la carrega Interna d’un esport: a) Concentració lactat b) Nivells de concentració al (…..) c) I la Cardíaca d) Totes son correctes.
24. La tensiomiografia a) Es una eina de valoració que s’utilitza per valorar la fatiga muscular que ganas tengo de estudiar.
1. Electromiografia a) La mesura de la senyal elèctrica del múscul m'encanten les flòrs.
26. En Un esportista fatigat: li pesen els ous a) Els mecanismes de coactivació muscular solen disminuir durant accions d’alta intensitat com els canvis de direcció.
27. La bibliografia científica actual relaciona la fatiga a un augment de nivells de l’hormona: cortisol oli de girasol winstrol.
28. Després d’un desgast important dels dipòsits de fosfocreatina per recuperar la majoria dels nivells de fosfocreatina s’ha d’esperar: a) Almenys tres minuts 4 minuts.
29. La mioglobina a) Te un paper important durant els primers minuts d’exercici i en el rendiment dels esports intermitents te 2 papers.
30. El tapering o afinament Es un procés complex on es redueix la carrega d’entrenament durant els dies previs a una competició important keylor navas i curtois juntos suman = De Gea.
Denunciar test Condiciones de uso
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.