option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: FORMULARIS CAPORAL 23/24
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
FORMULARIS CAPORAL 23/24

Descripción:
Test formularis

Autor:
AVATAR
.
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 03/07/2023

Categoría: Arte

Número Preguntas: 32
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Retirada d'armes DAD 64 DAD 46 DAD 44 DAD 56.
Sol•licitud de guia de pertinença d'armes de propietat privada DAD 32 DAD 33 DAD 64 DAD 46.
Drets d'imputat, no detingut per Judici Ràpid N09 N10 N11 N08.
Citació judicial per Judici Ràpid N03 N11 N12 N10.
Informació de drets al perjudicat per delicte menys greu N12 N09 N10 N02.b.
Citació per JIDL N01 N10 N11 N12.
Citació per judici ràpid per delicte menys greu (asseguradora) N11.b N10.b N12 N.13b.
Minuta policial amb detinguts G11 G61 G16 G10.
Minuta policial sense detinguts G11 G17 G16 G16.b.
Minuta per delicte lleu per furt a establiment G31 DAD31 A31 D31.
Full d'identificació de persona G18 I18 A60 I60.
Full d'informació d'accidents T01 T06 T32 T13.
Full d'investigació d'accidents T06 T13 T32 T01.
Volant d'estada a dependències G55 DAD58 G58 DAD55.
Sol•licitud d'habeas corpus PD01 PD56 G01 PRO001.
Full d'identificació de persona no detinguda G58 I40 I60 G40.
Acta de presentació/entrega de menor A33 A45 A35 G33.
Acta de presentació de persona extrangera a efectes d'identificació A58 A68 A52 DAD68.
Full de comunicació d'amenaces de bomba G11 D11 G10 G01.
Acta infracció d'horaris A03 A47 A46 A53.
Acta d'inspecció A46 A47 A03 A46.b.
Acta d'inspecció administrativa A03 A46 A46.b A47.
Consulta base de dades SEGURPRI SP07 SP17 SP01 SP09.
Full d'alarma negativa SP17 SP09 SP07 G07.
Informe valoració del dret de reunió G54 G44 A45 G46.
Questionari per sol•licitar videocameres mòbils G18 G28 G27 G29.
Questionari per donar compte de l'ús de videocàmeres mobils A29 G28 G29 G28.b.
Lliurament de persona detinguda per a custòdia A54 N54 A45 G43.
Acta de recollida de dades en reunions/manifestacions A68 A78 A45 A54.
Intervenció temporal d'estris D10 A10 N10.b D10.b.
Denúncia en matèria de gossos perillosos D10 D20 D33 D23.
Infracció en l'àmbit de prevenció de violència en actes esportius D10 D23 D32 D22.
Denunciar Test