GEOGRAFIA ESO3

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Título del test:
GEOGRAFIA ESO3

Descripción:
Només una resposta és vàlida

Autor:
Anna
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
12/02/2017

Categoría:
Geografía
Sigue en facebook las noticias y los mejores tests de daypo apretando en 'Me gusta'
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Una ONG és Una Organització Nacional i Governamental Una Organització No Governamental Una Organització Nacional de la Unió Europea Una Organització de la ONU.
La Primera Revolució Industrial Es dóna al s. XVIII, quan passem del treball artesanal al treball industrial a les fàbriques Es dóna al s. XVIII, quan es busca el màxim benefici i es crea la llei de l'oferta i la demanda Es dóna al s. XVIII, quan s'inventa la màquina de vapor Totes les respostes són correctes.
Les energies renovables són Aquelles que no s'esgoten mai, com l'aigua, el sol i el vent Aquelles que no s'esgoten mai, com l'aigua, el carbó i el sol Aquelles que no s'esgoten mai, com l'energia maremotriu i el petroli Aquelles que s'esgoten com l'aigua i l'energia nuclear.
Els elements dels Estats democràtics són Parlament, Assemblea i Generalitat Parlament, Govern i poder judicial Parlament, Govern i Estat policial Govern, Generalitat i Estat judicial.
Els objectius de l'ONU són Mantenir la pau i la seguretat, fomentar relacions d'amistat entre països, cooperar i estimular els drets humans Mantenir la pau i la seguretat, generar diners en benefici propi, cooperar i estimular els drets humans Fomentar relacions d'amistat entre països, buscar llocs on hi ha guerra per cooperar i estimular els drets humans Mantenir la pau, fomentar relacions econòmiques entre països, cooperar i estimular els drets humans.
Els indicadors de qualitat de vida són: El consum, el nivell econòmic i la sanitat La cultura, el nivell educatiu i la sanitat El consum, el nivell educatiu i la política El consum, el nivell educatiu i la sanitat.
Les institucions autonòmiques de govern són: Constitució, President i Govern (o Consell) Parlament (o Assemblea), President i Govern (o Consell) Parlament (o Assemblea), Constitució i Govern (o Consell) Parlament (o Assemblea), President i Constitució.
Entenem per activitat econòmica: La producció d'un producte fabricat industrialment El comerç, la venda d'un producte a l'engròs o al detall La producció, la comercialització i el consum d'un producte El consumisme (pot ser massiu o responsable).
Els factors de producció són: Els recursos naturals, els diners i el consum Els recursos naturals, el treball, els diners, la tecnologia i el coneixement El treball, els diners, la tecnologia i el consum El treball i la venda del producte.
Quins són els agents econòmics? Les persones, les empreses i el Parlament L'Estat i les persones Les empreses i l'Estat Les persones, l'Estat i les empreses.
El sistema capitalista: Defensa la propietat privada Es basa en la llei de l'oferta i la demanda Defensa la lliure competència Totes les respostes són correctes.
Els paisatges agraris poden ser: Openfield (camps grans sense tanques) i camps closos (camps petits i sense tanques) Openfield (camps grans sense tanques) i camps closos (camps petits i amb tanques) Openfield (camps grans amb tanques) i camps closos (camps petits i amb tanques) Openfield (camps grans amb tanques) i camps closos (camps petits i sense tanques).
L'agricultura de subsistència Produeix aliments necessaris per sobreviure: pot ser itinerant per cremació, irrigada de l'arròs i extensiva de secà Produeix aliments necessaris per sobreviure i vendre: pot ser itinerant per cremació, irrigada de l'arròs i extensiva de secà Produeix aliments necessaris per sobreviure: pot ser itinerant per cremació, irrigada de l'arròs i extensiva de regadiu Produeix aliments necessaris per sobreviure i vendre: pot ser itinerant per cremació, irrigada de l'arròs i extensiva de regadiu.
La ramaderia pot ser: Comercial (intensiva: tancats en espais mínims i extensiva: en espais oberts on pasturen lliures) Tradicional o comercial (intensiva: tancats en espais grans i extensiva: en espais tancats on pasturen) Tradicional o comercial (intensiva: tancats en espais mínims i extensiva: en espais oberts on pasturen lliures) Tradicional o comercial (intensiva: pasturem en espais mínims i extensiva: en espais tancats on no pasturen).
La pesca comercial es divideix en: La pesca tradicional amb canya, la pesca costanera, la pesca d'altura La pesca costanera, la pesca d'altura i la gran pesca La pesca intensiva, la pesca extensiva La pesca costanera, la pesca d'altura i la pesca a mar obert.
Els minerals metàl·lics són: S'extreuen el sofre, la sal gemma, el guix i la mica S'extreuen l'argila, la sorra i el marbre S'extreuen el granit, la pissarra i el carbó S'extreuen l'hematites (Fe), la bauxita (Al), Cr, Zn, Cu, Sn, Pb,...
El petroli és un combustible fòssil Amb baix poder calorífic, fàcil d'extreure, és la més utilitzada i és renovable. Amb gran poder calorífic, fàcil d'extreure, és la més utilitzada i no és renovable Amb gran poder calorífic, difícil d'extreure, és la més utilitzada i és renovable. Amb baix poder calorífic, difícil d'extreure, és la més utilitzada i no és renovable.
Les activitats terciàries són: Serveis socials (educació, sanitat), Serveis de distribució (transports), Serveis a les empreses (publicitat, banca), Serveis al consumidor (hostaleria, oci, turisme) Serveis socials (educació, sanitat), Serveis a les empreses (publicitat, banca), Serveis al consumidor (hostaleria, oci, turisme), Serveis a les persones (geriàtric, gimnàs) Serveis socials (educació, sanitat), Serveis de distribució (transports), Serveis a les empreses (publicitat, banca), Serveis a les persones (geriàtric, gimnàs) Serveis de distribució (transports), Serveis a les empreses (publicitat, banca), Serveis al consumidor (hostaleria, oci, turisme).
Què és una patent? Una patent és un títol que reconeix el dret a explotar en exclusiva la invenció d'un producte i que permet que d'altres el puguin fabricar, vendre o utilitzar amb el consentiment del titular. Una patent és un títol que reconeix el dret a explotar en exclusiva la invenció d'un producte i que impedeix que d'altres el puguin fabricar, vendre o utilitzar sense el consentiment del titular. Una patent és un títol que reconeix la idea exclusiva de la invenció d'un producte i que impedeix que d'altres el puguin fabricar, vendre o utilitzar sense el consentiment del titular. Una patent és un títol que reconeix la idea exclusiva de la invenció d'un producte i que permet que d'altres el puguin fabricar, vendre o utilitzar amb el consentiment del titular.
El sector terciar banal s'identifica amb feines que exigeixen molta preparació i solen estar molt ben remunerades s'identifica amb feines que exigeixen molta preparació i solen estar mal remunerades s'identifica amb feines que exigeixen poca preparació i solen estar ben remunerades s'identifica amb feines que exigeixen poca preparació i solen estar mal remunerades.
Denunciar test Condiciones de uso
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.