option

Globalització

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Globalització

Descripción:
Test en valencià sobre la globalització

Autor:
Yo
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
22/04/2021

Categoría:
Geografía

Número preguntas: 10
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Definició d'activitat económica: Satisfer les necessitats i desitjos humans per mitjà de béns i serveis obtingunt un benefici Compra de béns físics entre països Importació de serveis a nivell mundial.
Defineix globalització: Un aument global dels salaris sobretot en països emergents És un próces de progressiva lliberalització del intercanvis entre països Un próces de pujada d'aranzels per als productes a nivell global.
Quins són el països BRICS? Brasil, Rumania, Irlanda, Colombia, Sud-Àfrica Brasil, Índia, Rússia, Xina, Sud-Àfrica Bolívia, Rússia, Infonesia, Xina, Somàlia.
Quins són els principals obstacles de la lliberalització en els intercanvis de productes? Limitació d'articles, impacte mediambiental, aranzels i deslocalitzacions Acords globals, aranzels i IVA Aranzels, limitació d'articles, normes de qualitat i subvencions.
Definició de deslocalització: El procés en el qual una empresa para de produir serveis en el país desenvolupat per fer-ho en països emergents El procés en el qual una empresa tanca factories en el país desenvolupat per establir-les en països on el cost de producció es més baix El procés en el qual una empresa tanca factories en el país desenvolupat per establir-les en països més propers dels destinataris dels productes.
Defineix país emergent: Els països que presenten un gran creixement del PIB i participació en el comerç exterior Els països que presenten un gran PIB i un alt nivell de població Els països amb població abundant i grans diferenciens socials amb un baix PIB.
Senyala els avantatages dels països emergents: Població abundant, alt creixement induatrial, comerç extern, alts salaris i poques diferéncies socials Economía independent, recursos naturals, baix creixement industrial i altes diferéncies socials Població abundant, ben comunicats, recursos energétics i baixos salaris.
Definició d'economia submergida o informal Activitats económiques al marge de la llei on no es paguen impostos ni es fan contractes. Activitats económiques on es paguen pocs impostos i es fan contractes d'alts valors económics. Activitats económiques on per llei no es paguen impostos i es fa un contracte de pic valor económic.
Qué fa l'organització mundial de comerç Establir normes per regir el comerç entre els països membres Establir un intercanvi de materies bàsiques i energétiques entre els països membres Establir uns aranzels fixos per les importacions entre els països membres.
Definició de multinacional: Empresa present en tots el països del G-20 Empresa d'alt valor económic Enpresa present en diversos països.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor