Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEHELBURUZKO TA MODUZKOAK

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
HELBURUZKO TA MODUZKOAK

Descripción:
DBH 2 Kenai

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
15/10/2022

Categoría:
Idiomas

Número preguntas: 27
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Erantzun galderei. Erabili aditz jokatugabeak "Zertarako erosi dituzue hainbeste jolas? Ongi.... pasatzeko pasatzeagatik pasatzera.
Erantzun galderei. Erabili aditz jokatugabeak "Zer asmotan atera ditu argazkiak?" Instagram.... igotzekotan igotzera igotzearren.
Erantzun galderei. Erabili aditz jokatugabeak "Zertara zoaz kiroldegira?" Igeri..... egiteagatik egitera egitearren.
Erantzun galderei. Erabili aditz jokatugabeak "Zergatik etorri zarete berandu?" Autobusa.... galtzeagatik galtzeko galtzekotan.
Zertara sartu zara dendara horretan? praka hauek.... erostera erostearren erosteko.
Zertarako erosi dituzu bota horiek? Futbolean jolasteko jolastekotan jolastera.
Zergatik zigortu zaitu? Erantzun batzuk zuzenak dira Hitz egiteagatik. Hitz egitearren. Hitz egiteko.
Kontuz ez................apurtu zaizu. Aukera batzuk daukazu ibiltzeagatik ibiltzearren ibiltzekotan.
Barkatu hau esateagatik, baina ez daukazu arrazoirik. zein da baliokide? Barkatu hau esatearren baina ez daukazu arrazoirik. Barkatu hau esatekotan, baina ez daukazu arrazoirik.
Zenbat ordaindu dizute hau egitearren?. Zein da baliokide? Zenbat ordaindu dizute hau egiteagatik? Zenbat ordaindu dizute hau egiteko? Zenbat ordaindu dizute hau egitekotan?.
Hori onegia izatearren gertatu zaizu. Zein da baliokide? Hori onegia izateagatik gertatu zaizu Hori onegia izatera gertatu zaizu Hori onegia izateko gertatu zaizu.
Nora zoaz, Miren? Denda horretara noa Denda horretarako noa.
zertarako zoaz denda horretara? kutxa bat erosteko kutxa bat erostearren kutxa bat erostera.
Jon zuk esan duzun .......... dago. GOGORATU: NOLAKOA .......DA NOLA............ DAGO bezala bezalakoa.
Jon zuk esan duzun .......... dago. bezala bezalakoa.
Jon zuk esan duzun ............. da . GOGORATU: NOLAKOA.............DA NOLA,...........DAGO bezala bezalakoa.
Jon zuk esan duzun ............. da bezalakoa bezala.
Irakasleak esan zigun bezala egin genituen ariketak.(-N moduan).
Zuek nire antzera egiten duzue igeri. ( bezala).
Aitak esan bezala egiten dut ohea.(legez).
Zuk dakizun legez egin dezakezu ohea.(-N MODUAN).
Utzi nizun gisara itzuliko didazu liburua?(-N moduan).
Bere aitak erakutsi zion legez prestatu zuen oilaskoa. (-N moduan).
Usoek ahateen antzera egiten dute hegan. (modura).
Iñakik erakutsi zioten legez idazten du. (-N bezala).
Lagunak erakutsi zion moduan egin zuen salto. (-N legez).
Eguraldi gizonak esan zuen legez gaur euria egin du.(-N bezala).
Denunciar test Condiciones de uso