Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.
option

HISTORIA

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
HISTORIA

Descripción:
HISTORIA

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
06/06/2018

Categoría:
Geografía
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
En que conferencia previa a paz se decidiu dividir Almeñana en catro e xulgar os mandatarios nazis nos Xuizos de Nuremberg? Conferencia de Therén Conferencia de Yalta Conferencia de Potsdam Conferencia de Paris.
Sinala os fitos da política expasionista dos fascismos durante os anos trinta Alemaña invade Austria e os Sudetes en 1938 Alemaña invade Renania en 1933 Alemaña e Italia interveñen na Guerra Civil española Acupacion de Etiopia por Italia en 1935 Acupación militar de Manchurria por China en 1831.
Que suceso marcou o inicio da Segunda Guerra Mundial? A crise economica de 1929 A inasion de Austria e os Sudetes en 1938 por parte de Alemaña A invasión de Polonia por parte de Alemaña en 1936 A intervencion de ITalia e Alemaña na guerra civil española de 1936.
Pacto Firmado entre Alemaña e Xapon e que despois se sumou Italia.
En orde cronoloxico;as primeiras ofensivas do Eixo(1939-1941)na 2 guerra mundial foron: Conquista dos Paises Baixos,invasion da URSS e ofensiva sobre Francia Invasion de Francia,conquista de Dinamarca e Noruega e ofensiva sobre URSS Invasión de Dinamarca,Noruega e Paises Baixos,invasión de Francia e ofensiva sobre a URSS Invasión de Diamarca e Noruega,inasion de Francia e ofensiva sobre os Paises Baixos.
En orde cronoloxico,as victorias aliadas(1942-1945)na segunda Guerra Mundial foron: Batalla Midway,batalla de El Alamein,batalla de Stalingrado,batalla de Kursk e desembarco en Normandia Batalla de Kursk,batalla de Midway,batalla de El Alamein,batalla dde Stalingrado, e desembarco en Normandia Batalla de Midway,desembarco en Normandia,batalla de Stalingrado e batalla de Kursk Batalla de Midway,batalla de El Alamein,batalla de Kursk,desembarco en Normandia e batalla de Stalingrado.
Que feito motivou a entrada de Estados Unidos na segunda guerra mundial A invasion alemana da URSS en 1941 A persecución sistematica dos xudeos por parte de goberno Nazi O ataque Xapones a base estadounidense de Pearl Harbor en 1941 A invasión de Francia e a sua petición de axuda en 1940.
Os aliados continuaron os bombardeos estratexicos contra as cidades alemás e os estadounidenses lanzaron unha ultima ofensiva e ocuparon Berlin en abril de 1945 Verdadero Falso.
Que foi a solución final? A eliminación masiva e planificada dos xudeos por parte do Goberno Nazi A reclusión en campos de traballo dos xudeos europeos A confinación dos xudeos en guetos A eliminación de todos os prisioneiros da guerra por parte do exercito Alemán.
Nome que recibe a xornada na que se saquearon sinagogas,vivendas e establecementos,e moitos xudeos foron enviados aos primeiros campos de concentracion...
En que ano redactouse a Carta fundacional da Organzación das Nacións Unidas(ONU).
Sinala os catro obexctivos polos que se creou a Organizacion de Nacións Unidas limitar o uso de armas o dereito a libre determinacion dos pobos axudar os refuxidos de guerra a cooperacion pacifica entre pobos o mantemento da paz e a seguridade internacional a defensa dos dereitos de todas as perosas.
Cal foi un dos principais cambios politcos ao finalizar a segunda guerra mundial? O reparto de europa occidental entre as potencias vencedoras A hexemonía mundial pasou a mans dos Estados Unidos e a URSS.en detrimento de Europa Occidental A hexemonía mundial pasou a mans dos Estados Unidos e Europa occidental.en detrimento da URSS A hexemonía mundial pasou a mans da URSS e Europa occidental.en detrimento de Estados Unidos.
Cando finalizou a segunda guerra mundial En setembro de 1945,ca rendición de Xapón En maio de 19445,ca rendición de Alemaña En setembro de 1945,ca rendición de Alemaña En agosto de 1945,tras as bombas nucleares sobre berlin.
Conferencia de lideres aliados na que se estableceu a divison de Alemaña en zonas de ocupacion e confrimouse a anexión dos paises bálticos e do leste de Polonia a URSS.
Cantas persoas morreron durante a 2 guerra mundial mais de 60 millons 40 millons entre 1 e 2 millons Mais de 8 millons de persoas.
Presidente que lanzou as bpmbas atómicas sobre as cidades xaponesas de Hiroshima e Nagasaki Winston Churchill Neville Chamberilain Douglas MacArthur Harry S.Truman.
Sinala as afirmacións que caracterizan a Guerra Fria Rivalidad da ONU coa URSS Carreira de armamentos Establecemento de un sistema de tripartito Delimitación de areas de influencia Desarollo de conflitos bélicos continuos Uso de persuasión e propaganda.
A Guerra Fria foi o estado de tensión permanente que caracterizou as relación internacionais entre 1947 e 1991.O mundo dividuse en dous bloques opostos dirixidos polas duas superpotencias tras a segunda guerra mundial:Estados Unidos e a Unión Soviética.Fronte á rivalidade dos bloques a OTAN intentou preservar a paz mundial,pero amboa os paises limitaron a sua capacidade de actuación Verdadero Falso.
Sinala as afirmacions correctas sobre o bloque occidental ou capitalista Posuia un sistema politico democratico e unha economia comunista Cran unha alianza militar chamada ONU Encabezada por EEUU Puso en marcha o Plan Marshall.
Resposta do bloque occidental a creacion da OTAN.
Paises europeos que formaron o bloque Romania,Hungria.Checoeslovaquia,Polonia,Bulgaria e a Republica Federal Alemá (RFA) Romania,Hungria,Checoeslovaquia,Polonia,Bulgaria e a Republica Democrática Alemá (RDA) Romania,Hungria,Checoeslovaquia,Polonia,Grecia e a Republica Democrática Alemá (RDA) Romania,Italia,Checoeslovaquia,Polonia,Bulgaria e a Republica Democrática Alemá(RFA) Rusia,Romania,Hungria,Checoeslovaquia,Polonia,Bulgaria e a Republica Democrática Alemá (RDA).
Sinala a que fase da Guerra Fria pertence a constrcción do muro de Berlin Dos inicios a coexistencia pacífica(1947-1953) Da coexistencia pacífica á crise dos misiles(1953-1962) Da máxima tensión á crise(1963-1973) O reborte e o final da Guerra Fría (1973-1991).
Sinala a que fase da Guerra Fria pertence a invasión de Afganistan Dos inicios a coexistencia pacífica(1947-1953) Da coexistencia pacífica á crise dos misiles(1953-1962) Da máxima tensión á crise(1963-1973) O reborte e o final da Guerra Fría (1973-1991).
Que dous feitos destacaron nos primeiros anos da Guerra Fria? A guerra de Corea e de Vietnam As guerras de Cuba e Corea A guerra de Corea e o bloque de Berlín A guerra de Vietnam e a Crise Dos Misiles.
Marca os sucesos relacionados co fin da Guerra Fria A disolución do Pacto de Varsobia A disolución da OTAM A caida do muro de Berlin Divison de Alemaña Desintegracion da URSS.
Que feitos levaron a EEUU a intervir en Vietnam O mantemento do Vietcong no poder e o control sobre as riquezas na zona O posible aumento de influencia comunista e amenaza do Vietcong Posible aumento de infleuncia coomunista e control da democracia Aumento da influencia comunista e a axuda da URSS.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor