option
Mi Daypo

INMANUEL KANT

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
INMANUEL KANT

Descripción:
KANT. filosofia

Autor:
XHASS
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
25/05/2021

Categoría:
Letras

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Relaciona les preguntes kantianes amb el seu àmbit de coneixement Què puc saber? Què he de fer? Què puc esperar?.
En quina pregunta general es condensen les tres preguntes kantianes? Què és l'home? Què és Déu? Què és la realitat? Què és l'ànima?.
Kant busca la síntesis entre Racionalisme i empirisme Racionalisme i criticisme Empirisme i aristotelisme Metafísica i ciència.
Quins són els dos objectius principals de la Crítica de la Raó Pura? Fonamentar el coneixement científic i determinar si la Metafísica pot ser una ciència Argumentar a favor de la Metafísica com a ciència i demostrar l'existència de Déu Criticar la Raó i defensar l'ús de dogmàtiques religioses Donamentar el coneixement religiós i determinar si la Ciència pot ser presa com a veritat.
Quins són els tipus de judicis segons Kant? Analítics/Sintètics i A priori/A posteriori Impressions/Idees i Extensius/A priori No-extensius/Extensius i A priori/A posteriori Analítics/Sintètics i Extensius/A posteriori A i C A i D.
Relaciona les tres facultats amb els seus corresponents elements a priori Sensibilitat Enteniment Raó.
Segons Kant, el coneixement es produceix per la síntesi d'ambdós elements. Per tant, no procedeix del tot de l'experiència ni de la raó, sinó de la unió de lo a priori (subjecte) i de lo a posteriori (experiència) Vertader Fals.
La Crítica de la Raó Pura es divideix en Estètica Trascendental i Lògica Trascendental Dialèctica Trascendental i Estètica Trascendental Dialèctica Trascendental i Analítica Trascendental Estètica Trascendental i Analítica Trascendental.
La Lògica Trascendental es subdivideix en Analítica Trascendental i Dialèctica Trascendental Ètica Trascendental i Estètica Trascendental Silogística Trascendental i Criticisme Trascendental Sintètica Trascendental i Ètica Trascendental.
L'Estètica Trascendental s'ocupa De la Sensibilitat i de les condicions trascendentals que permeten el coneixement sensible De l'Enteniment i de les condicions a priori de l'espai i el temps De l'Estètica i les condicions per a lo sublim De l'Ètica i les condicions morals per a la bona acció.
Segons Kant, el límit del coneixement sensible és la constitució del noúmen Vertader Fals.
L'Analítica Trascendental analitza Les condicions que fan possible el coneixement intel·lectual i estudia la facultat en ell implicada: l'Enteniment Les condicions que fan possible el coneixement metafísic Les condicions que possibiliten el coneixement ètic i estudia la facultat de la Sensibilitat Les condicions que possibiliten el coneixement estètic i estudia la facultat de la Raó.
La Dialèctica Trascendental estudia La Raó i la possibilitat de la Metafísica com a ciència La Raó i la possibilitat de constituir una ciència vertadera i universal La Sensibilitat i la possibilitat de la Metafísica com a única ciència L'Èstètica i el sentiment reigiós.
Segons Kant, la Metafísica és possible com a ciència Vertader Fals.
En que consisteix l'error en l'ús il·legitim de les idees trascendentals? En aplicar les categories de forma il·legitima (més enllà dels límits de l'experiència) En aplicar l'espai i el temps de forma il·legitima En aplicar les categories de forma il·legitima (dins els límits de l'experiència) En aplicar l'imperatiu categòric sense bona voluntat.
Kant no dóna cap tipus de valor a les idees trascendentals Vertader Fals.
Quina crítica realitza Kant a les teories ètiques anteriors? Que són ètiques materials per que són a posteriori, són teleològiques, i heterònomes Que són ètiques formals per que són a posteriori, teleològiques i heterònomes Ètiques materials perque són a priori, categòriques, autònomes Ètiques formals perque són a priori, categòriques i autònomes.
Segons Kant, per que una acció tingui valor moral cal actuar d'acord amb el deure Vertader Fals.
L'imperatiu categòric és La fórmula que permet deduïr totes les màximes d'on provenen les nostres accions moral, però no el seu contingut sino la seva forma universal La fórmula que permet deduïr totes les màximes d'on provenen les nostres accions morals però no la seva forma sino el seu contingut universla.
Una de les formulacions de l'IC és: Obra només segons una màxima tal que puguis voler al mateix temps que es torni universal Vertader Fals.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor