option

Instrumentos musicales

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Instrumentos musicales

Descripción:
Instrumentos por clasificación Curt Sachs

Autor:
Rubén N
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
08/05/2019

Categoría:
Arte

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Un instrumento de corda percutida é por exemplo: Guitarra Arpa Ukelele Piano.
O triángulo é un: Idiófono de entrechoque Idiófono de sacudida Idiófono golpeado ou percutido Metalófono.
Une por parellas Violín Guitarra Clavicordio Laúd Arpa Rabel Zanfona Piano.
Un violín, unha viola. un violonchelo e un contrabaixo teñen Todos teñen tres cordas Todos teñen catro cordas O violín e a viola teñen catro, pero os outros dos teñen tres e cinco respectivamente O violín ten tres, catro a viola, cinco o violonchelo e seis o contrabaixo.
A frauta traveseira é: Un aerófono de lingüeta dobre Un aerófono de lingüeta simple Un aerófono de bisel Un aerófono de boquilla.
Que instrumento dos seguintes é percutido?: Arpa Celesta Clavicémbalo Maracas Güiro.
Como se chama o instrumento da imaxe? Laúd Tambores Caja Bombo Bongos Djembé.
Marca os aerófonos de boquilla: Trompeta Fagot Saxo Acordeón Bombardino Fliscorno Trombón.
A familia da corda fretada sitúase na orquestra (marca as opcións correctas) Detrás do director Á esquerda do director Facendo un arco de esquerda a dereita do director Os máis agudos a dereita do director e os graves á esquerda Os máis agudos á esquerda do director e canto máis graves máis á dereita do mesmo Situanse dunha forma moi diferente dependendo da obra, da época da peza a interpretar e do compositor.
Sinala as opcións correctas: Soan tres instrumentos Soan catro instrumentos Soa unha guitarra Soa un piano Soa un violín Soa un clarinete Soa un saxofón barítono.
Que instrumentos acompañan á bailarina? (marca as correctas) A guitarra e o violín O piano, guitarra e violín Piano e violonchelo Arpa e contabaixo.
Que instrumentos de percusión escoitas? (marca as opcións correctas) Tambor Platillos Güiro Pandeireta Triángulo Maracas.
Sinala os que sexan cordófonos? Balalaika Ukelele Kazoo Sitar Guitarra eléctrica Clave, clavicémbalo ou clavecín.
Qué instrumentos soan? (marca as opcións correctas) Piano Bandoneón Arpa Harmónica Guitarra eléctrica Violín Frauta.
Os instrumentos pódense clasifican cinco grandes grupos: Cordófonos, metalófonos, audífonos, percusión e xilófonos Cordófonos, percutidos, pulsados, percusión e membranófonos Aerófonos, cordófonos, electrófonos, membranófonos e metalófonos Ningunha das anteriores é correcta.
Sinala as opcións correctas: É un saxo alto É un clarinete baixo Ten lingüeta simple Funciona con bisel Pertence á familia orquestral do vento metal É aerófono É un saxo soprano Ten lingüeta dobre.
A guitarra soe ter: Catro cordas Cinco cordas Seis cordas Sete cordas.
Que instrumento escoitas? (escolle as correctas) Cordófono Piano Arpa Laúd Guitarra Sitar Idiófono.
Os cordófonos...: (escolle as correctas) Poden ser pulsados, percutidos ou fretados Teñen todos entre tres e dez cordas Poden ser tocados con púa, cos dedos ou con electricidade Son por exemplo o piano a guitarra e o órgano Son instrumentos que cómpre afinalos bastante a miúdo.
O instrumento máis agudo dos seguintes é: O frautín ou piccolo O saxo O trombón O clarinete A viola.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor