L'espanya del s. xix

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Título del test:
L'espanya del s. xix

Descripción:
La construcció de l'Estat Liberal i els orígens del catalanisme

Autor:
AVATAR
Professsor d'Història
(Otros tests del mismo autor)


Fecha de Creación:
06/12/2016

Categoría:
Historia
Sigue en facebook las noticias y los mejores tests de daypo apretando en 'Me gusta'
Últimos Comentarios:
No hay ningún comentario sobre este test.
¿Quiéres comentar el test?
Regístrate en daypo para comentar el test.
Temario:
La Guerra del Francès o Guerra de la Independència es va donar a inicis del s. XIX però concretament entre els anys 1810-1814 1808-1814 1808-1812 1810-1812.
Quina d'aquestes batalles fou un derrota francesa? Batalla de Bailèn Batalla de Valls o del Pont de Goi Batalla de Somossierra Batalla de Uclés.
En quina ciutat es va reunir la Junta Suprema Central i hi va convocar Corts? Castellvell Cadiz Sevilla Saragossa.
Durant la guerra del francès el poble espanyol va iniciar un nou tipus de guerra per fer fora als invasors anomenada: Guerra de setges Paintball Guerra chiquita Guerra de guerrilles.
Quina d'aquestes característiques no pertany a la Constitució de 1812? Sobirania Nacional Separació de Poders Llibertat de Culte Ampla declaració de Drets.
La Constitució de 1812 es coneguda amb el simpàtic nom de: La pepa La pepona La barby La fofucha La monster.
Quin d'aquestes etapes NO pertany al regnat de Ferrant VII? Sexenni Absolutista Dècada Moderada Trienni Liberal Dècada Ominosa.
Quin militar va fer un pronunciament que va obligar a Ferran VII a jurar la Constitució? Coronel Rafael del Riego Coronel Aitor Tilla General Aitor Menta General Aquiles Bailo.
Al final del regant de Ferran VII el principal problema fou el problema ............ econòmic dinàstic.
Relacionar les etapes del Regnat de Ferran VII amb la seva cronologia corresponent: Sexenni Absolutista Trienni Liberal Dècada Ominosa.
Completar el text tot escrivint per ordre les paraules que falten en el text: "Durant el regnat d’Isabel II entre els anys .................. es va consolidar el sistema polític liberal a Espanya. El partit ............. liderat per Narváez, entre altres i el partit .................. liderat per Espartero, entre altres, van crear el marc ............ i jurídic per passar d'un estat de l'.......... ........... a un estat .........................". (Moderat; Liberal-Capitalista; Progressista; Antic Règim; polític, 1833-1868) .
Durant la minoria d'edat d'Isabel II va haver-hi dos regències, quines? Regència de Maria Cristina i Regència d'Espartero Regència d'Espartero i i Regència d'O'Donnell Regència de Maria Cristina i Regència d'O'Donnell Regència d'Elena Nito i Regència d'Elsa Capuntas.
Durant el Regant d'Isabel II quines Constitucions van ser redactades? Constitució de 1837 Constitució de 1845 Constitució de 1855-56 (o non nata) Constitució de 1869.
Quin moviment o revolució va acabar amb el Regnat d'Isabel II? (varies respostes vàlides).
Durant el regnat d'Isabel II va haver-hi un important conflicte bèl·lic a Espanya, quin? La Guerra del Francès La Guerra de la Independència La Guerra Carlista La Guerra de Cuba.
A quina ideologia pertany aquest himne del segle XIX?: Ideologia ..................
Quin d'aquest NO fou un dels tres líders de la Revolució de 1868? General Joan Prim General Fco. Serrano General Leopoldo O'Donnel Brigradier Juan Bautista Topete.
Identificar el personatge de la fotografia:.
Etapes del Sexenni Revolucionari o Sexenni Democràtic (1868-1874) Govern Provisional del Genral Prim Regnat d'Amadeu I de Savoia Primera República Dictadura del General Serrano.
Quins van ser els principals problemes durant la 1ª República Espanyola: Tercera Guerra Carlista Cantonalisme Guerra de Cuba Guerra del Francès Invasió dels Cent Mil Fills de Sant Lluís Assassinat del General Joan Prim i Prats.
Durant l'any i escaig que va durar la Primera República Espanyola (1873) va haver-hi 4 presidents: Saps els seu cognoms per ordre: 1r. President: ..............................; 2n. President: .............................; 3r. President: ..............................; 4t. President: .............................; Dictadura del General Serrano.
Quin militar va fer un pronunciament a Sagunt l'any 1874 amb l'objectiu de restaurar la monarquia borbònica en la figura d'Alfons XII? General Serrano General Pavia General Martínez Campos General Armando Bronca.
Relacionar els conceptes de l'etapa de la Restauració (1874-1901) Constitució de Partit Liberal Partit Conservador Tupinada Bipartidisme Torn Pacífic Cacic.
Identificar el personatge de la fotografia: Antonio Cánovas del Castillo Práxedes Mateo Sagasta General Arsenio Martínez Campos Alfonso XII.
Identificar el personatge de la fotografia: Antonio Cánovas del Castillo Práxedes Mateo Sagasta General Arsenio Martínez Campos Alfonso XII.
Identificar el personatge de la fotografia: Antonio Cánovas del Castillo Práxedes Mateo Sagasta General Arsenio Martínez Campos Alfonso XII.
Quin partit polític va fundar, entre altres persones, Pablo Iglesias l'any 1879?.
Quin és el significat de la "UGT" fundada a Barcelona l'any 1888? Uniu-vos Gent del Treball Unió de Grups de Treballadors Unió General de Treballadors Un gran treball.
Completar el text: (escriu per ordre les paraules que falten) La principal transformació que es va produir en agricultura va ser la ..................... de les terres. Des de l’Antic Règim bona part de les terres estaven ................... a l’aristocràcia, l’Església o els ajuntaments i no es podien vendre ni cedir. La liberalització de les terres va ser una iniciativa dels governs ................ i es va fer de dues grans ....................... . L'any ............. va ser la desamortització de per la qual l’estat va vendre una part de les terres de l’ ............... , i la desamortització de ( ........... ), que va afectar terres dels ajuntaments . Les desamortitzacions de les terres va permetre que molts .................... compressin però molt pagesos van passar a ser .............. pobres sense cap accés a la propietat de les terres que treballaven per un sous molt magres. (liberals; desamortitzacions; 1855; Mendizábal; liberalització, vinculades, 1837; jornalers; 1855; burgesos; Madoz, ajuntaments).
Quin va ser el primer vapor industrial a Espanya i construït a la ciutat de Barcelona? Vapor Nou Vapor Vell Vapor Bonaplata Vapor Cillo.
Relacionar les característiques d'un vapor industrial i d'una colònia industrial: Urbà Només la fàbrica Generalment aprop de la costa Al costat d'un riu Carbó Energia hidràulica Habitatges, escola, botiga, església, ... Interior de Catalunya.
Quin va ser el primer moviment ludita a Espanya? Els fets d'Alcoi L'incendi del Vapor Bonaplata La vaga de 1855 La vaga d'estudiants d'aquest octubre.
La primera Associació d'Ajuda Mútua d'obrers a Catalunya i Espanya a l'any 1840 fou la de filadors texidors mecànics transportistes.
A inicis del segle XIX la població espanyola era de ................ 11,5 milions de persones 1,5 milions de persones 21,5 milions de persones mogollón .
A finals del segle XIX la població espanyola era de ................ 28,6 milions de persones 18,6 milions de persones 8,6 milions de persones mogollón i una mica més.
Completar el text (escriure les paraules que falten en el seu ordre dins el text): Amb l’objectiu d’abaratir els costos de ............... , alguns empresaris catalans van decidir instal·lar les fàbriques a la vora dels .............. . A més, també hi van localitzar els .................... dels obrers, fet que els permetia exercir un control més gran sobre els treballadors. Aquests complexos de fàbrica i habitatges reben el nom de ................ industrials. La instal·lació de la colònia representava per a l’empresari avantatges fiscals importants i l’aprofitament de l’energia ...................... permetia abaratir els costos energètics del procés de producció. Les fàbriques que utilitzaven l’energia hidràulica es van instal·lar a les zones .............. , al llarg dels rius Ter i .................... i els seus afluents. Moltes es concentraven a les comarques del Ripollès, Osona, el Berguedà, el ............... i el Baix Llobregat. ( habitatges, colònies, hidràulica, rius, producció, Bages, rurals, Llobregat ).
Identificar la tendència dels principals líders del Catalanisme Polític del s. XIX i inicis del s. XX. Valentí Almirall Bisbe Torres i Bages Abdó Terrades Enric Prat de la Riba Francesc Cambó Narcís Montoriol.
A inicis del segle XIX comença a Catalunya un moviment cultural i literari de gran importància que s'anomena: Risorgimento Rexurdimento Renaixença Romanticisme.
Vam escoltar a classe un poema titulat "Oda a la Pàtria" (1833) que marca l'inici del moviment de la Renaixença, però qui el va escriure? Antoni de Bofarull Joaquim Rubió i Ors Víctor Balaguer Carles Bonaventura Aribau Pere Gil.
L'entitat "Unió Catalanista" va elaborar l'any 1892 un projecte de descentralització i d'autonomia política per Catalunya, però quin nom porta aquest projecte catalanista del segle XIX?. Les ........... ... .........
Quin pintor català nascut a Reus va destacar a la segona 1/2 del s. XIX a Espanya? Federico Madrazo Antoni Gispert Joan Flor Pansida Marià Fortuny.
Una de les obres més conegudes del pintor de Reus, Marià Fortuny, és aquesta de és aquest quadre de 1870, però quin és el seu títol?. La ................ .
Quin d'aquest NO és un famós escriptor romàntic en castellà? Espronceda Larra Zorrilla Bécquer Vargas Llosa.
Quin personatge històric del segle XIX és el que surt a la fotografia?.
Quin personatge històric del segle XIX és el que surt a la fotografia?.
Quin personatge històric del segle XIX és el que surt a la fotografia?.
Quin personatge històric del segle XIX és el que surt a la fotografia?.
Quin personatge històric del segle XIX és el que surt a la fotografia?.
Quin personatge històric del segle XIX és el que surt a la fotografia?.
Quin personatge històric del segle XIX és el que surt a la fotografia?.
Quin personatge històric del segle XIX és el que surt a la fotografia?.
Quin personatge històric del segle XIX és el que surt a la fotografia?.
Quin personatge històric del segle XIX és el que surt a la fotografia?.
Quin personatge històric del segle XIX és el que surt a la fotografia?.
Quin personatge històric del segle XIX és el que surt a la fotografia?.
El 1807 Espanya i França van firmar el tractat de .................... París Liverfull Fontainebleau Bailen Trafalgar.
Quan es va produir una insurrecció popular a Madrid contra els soldats francesos i que va significar l'inici de la Guerra del Francès o de la Independència? 2 d'abril de 1812 2 de maig del 1808 13 de febrer de 1814 31 de febrer de 1808.
Denunciar test Condiciones de uso
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más informaión.