option
Mi Daypo

Lingua esgallada-55

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Lingua esgallada-55

Descripción:
Sinale a opción correcta/incorrecta, segundo corresponda.

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
19/03/2015

Categoría:
Idiomas

Número preguntas: 10
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Sinale segundo corresponda: O peor e ter que barrer cando termina. O peor é ter que varrer cando termina. O peor é ter que barrer cando termina. O peor e ter que varrer cando termina.
Sinale segundo corresponda: O asesino escapou e detras ibao perseguindo o detectibe. O asasino escapou e detrás íao perseguindo o detective. O asesino escapou e detras o ía perseguindo o detectibe. O asasino escapou e detrás ía perseguíndoo o detective.
Sinale segundo corresponda: Pagara o seu crimen na carcel. Pagara o seu crime no cárcere. Pagará o seu crimen no cárcel. Pagará o seu crime no cárcere.
Sinale segundo corresponda: Pagouna antes de quince días e pagou a mitade. Pagouna antes de quince días e pagou a metade. Pagou antes de quince días e pagou a metade. A pagou antes de quince días e pagou a metade.
Sinale segundo corresponda: Locuras en moto. Loucuras en moto. Tolerías en moto. Loquerías en moto.
Sinale segundo corresponda: Eles pondrían a moto. A moto poríana eles. Eles porían a moto. A moto pondríana eles.
Sinale segundo corresponda: Cumprén o papel de ir a buscar comida e de educar aos seus fillos. Cumpren o papel de ir buscar comida e de educar os seus fillos. Cumpren o papel de iren buscar comida e de educaren os seus fillos. Cumpren co papel de ir buscar comida e de educar os seus fillos.
Sinale segundo corresponda: Porque naqueles lugares existen moitos perigos. Porque naqueles lugares existen muitos perigos. Porque en aqueles lugares existen moitos peligros. Porque en aqueles lugares existen moitos perigos.
Sinale segundo corresponda: A cara que puxo a nai por saber a perda do seu fillo... A cara que posou a nai por saber a perdida do seu fillo… A cara que pouso a nai por saber a pérdida do seu fillo... A cara que puso a nai por saber a perda de seu fillo...
Sinale segundo corresponda: Cando tes algo para comer debes comelo e non o compartir. Cando tes algo para comer debes comelo e non compartirlo. Cando tes algo para comer debes comelo e non compartilo. Cando tes algo para comer o debes comer e non compartilo.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor