option
Mi Daypo

Llengua Catalana. Comunicació1

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Llengua Catalana. Comunicació1

Descripción:
Batxillerat. El signe i la comunicació humana.

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
07/11/2018

Categoría:
Letras

Número preguntas: 27
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
A) La COMUNICACIÓ I ELS SIGNES. En un procés de comunicació, un signe és... ...qualsevol entitat que és capaç d’evocar-nos-en una altra. ...qualsevol entitat creada amb la finalitat d’evocar-nos-en una altra. ...qualsevol entitat susceptible de ser utilitzada en un procés comunicatiu.
De les tres següents, marca l'afirmació que NO és vertadera. Ens comuniquem mitjançant "senyals" que ens transmeten un "missatge". En el semàfor de Berlín, el senyal de l'homenet vermell amb els braços estesos emet el missatge "atureu-vos!" Els senyals poden estar formats per un o més signes. El senyal del semàfor berlinès està format per dos signes, el color vermell i la forma amb els braços estesos de la figura. Per a la teoria de la comunicació, "senyal" i "signe" són sinònims.
Parlem de "triangle semiòtic" per explicar que en un signe s'estableix una relació tripartida entre un significant, un significat i un referent, és a dir, respectivament... ...una imatge acústica, una representació mental i una realitat extralingüística. ...unes lletres, uns sons i un objecte. ...una icona, un símbol i un índex.
Els signes poden ser de tres classes: Símbols, icones i índexs (o indicis). Visuals, acústics i olfactius. Grans, petits i mitjans.
En les imatges del còmic que tens a continuació, la forma que hom dona a les expressions del legionari egipci pretenen ser similars a l’antiga escriptura jeroglífica d’aquest poble. Diries que són... ... índexs o indicis ... icones ...símbols.
I el soroll del mastegot que propina Obèlix al romà? Un índex o indici Una icona Un símbol.
Els signes utilitzats per expressar l’enuig del centurió en la vinyeta següent (i la traducció que en fa l'intèrpret) són.... ... índexs o indicis ... icones ... símbols.
Tornem a la bufetada de l’Obèlix. Aquí tens la versió anglesa de la mateixa vinyeta. Com pots veure, l’expressió del soroll del cop no coincideix, ja que... ...es tracta d’una onomatopeia i aquestes són tan arbitràries com la resta de paraules. ...es tracta d’una onomatopeia i, com a tal, té un component analògic (és una icona), però aquest s’adapta a les formes pròpies de cada llengua. ... es tracta d’una onomatopeia, sinó d’un mot de la llengua com qualsevol altre; per això varia d’idioma a idioma.
En realitat no estem treballant amb el soroll, ni amb l’onomatopeia del soroll, sinó amb la seva expressió escrita. L’escrit, en realitat, reflecteix el so amb què imitem el soroll produït de debò (escrit-so-soroll). Si ens ho mirem així, es tracta d’un cosa tan complicada com.... ...un indici d’una icona d'un índex ...una icona d’una icona d'una icona ...un símbol d’una icona d'un indici .
De les tres llistes següents, n’hi ha una que només conté mots d’origen onomatopeic. Assenyala-la: Bordar, renillar, raucar, miolar, bramar, cantar, parlar Grinyolar, raucar, miolar, belar, dringar, xerricar, xiuxiuejar Bel, miol, dring, repic, esclat, xoc, cop, shhhhh, psssst, ep, ah.
B) El Llenguatge Humà Natural (LHN) Malgrat els exemples anteriors, una característica del llenguatge humà natural és que està format essencialment per... ...índexs ... ícones ... símbols.
La qual cosa vol dir signes que tenen entre les seves característiques principals la de ser... ...arbitraris ...analògics ... motivats.
Que un signe sigui arbitrari vol dir... ...que no manté cap relació amb el seu referent. ...que la relació amb el referent és convencional (establerta per convenció tàcita dels parlants). ... que algú (per exemple una Acadèmia de la Llengua) ha decidit arbitràriament quin és el seu significant i el seu significat.
Altres característiques exclusives del LHN són les següents: El desplaçament, la doble articulació i la prevaricació (és a dir, que es pot utilitzar per mentir) La transmissió cultural, el desplaçament i la traïdoria (és a dir, que es pot utilitzar contra els altres) La nocturnitat, la naturalitat i la oposicionabilitat. .
L'LHN també es diferencia de la comunicació d'altres espècies animals en el fet que... ... només els humans posseïm comunicació no verbal. ... només els humans podem transmetre a altres generacions coses apreses (transmissió cultural). ... només els humans podem referir-nos a realitats no presents (desplaçament). ... cap de les anteriors.
C) ELEMENTS DE LA COMUNICACIÓ L’oficina de propaganda d’un partit polític posa en circulació el rumor que la principal líder del partit rival és infidel a la seva parella i té una relació íntima amb un torero famós. Ignorant-ne la procedència, un diari recull el rumor i l’inclou com a notícia en la seva edició del dia següent. L'EMISSOR d’aquesta notícia és... ...l’oficina de propaganda del partit polític que l'ha posat en circulació. ...el redactor del diari que la recull i el diari mateix ...tots dos.
I el RECEPTOR... ...els lectors ...els electors ...la líder del partit rival.
La distinció entre FONT i EMISSOR i entre RECEPTOR i DESTINATARI es basa en exemples com l’anterior. Si l’adoptéssim, la FONT seria... ...l’oficina de propaganda del partit polític que l'ha posat en circulació. ...el redactor del diari que la recull i el diari mateix ...tots dos.
I el DESTINATARI... ...els lectors ...els electors ...la líder del partit rival.
En el mateix exemple, indica quin és el codi. Les normes deontològiques del periodista La llengua que el diari utilitza El llibre d’estil del diari.
D) Les funcions del llenguatge Indica la funció del llenguatge predominant en el següent poema de Joan SALVAT PAPASSEIT. Poètica Emotiva o expressiva Referencial.
Fes el mateix amb aquest poema de Joan VINYOLI: Els dies em fugen com peixos de colors, alguns meravellosos i que semblaven no moure’s fascinadors, inimaginablement rars. Però m’adono que ja no són meus la major part, que els veig en l’aquàrium de la memòria. De memòries visc Poètica Emotiva o expressiva Referencial.
Dels globus que hi ha en el còmic següent, n'hi ha dos en què predomina la funció... Conativa Emotiva o expressiva Referencial.
I en aquest anunci? Conativa Poètica Referencial.
I encara un anunci més. Quina funció hi predomina? Conativa Poètica Referencial.
Quina és la funció lingüística predominant en aquest text? - M’acabo de menjar un coc boníssim - Què és un coc? - Al meu poble li diuen coc a una mena de pa de pessic Metalingüística Emotiva o expressiva Referencial.
Acabem amb una difícil. Si has estat al MNAC (segur que sí) potser et deus haver fixat en els ulls a les ales dels àngels en l'absis de Santa Maria d'Àneu. Aquesta configuració és ... ... una icona ...un índex o indici ... un símbol.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor