option
Mi Daypo

Llengua catalana. Morfologia Nominal 1

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Llengua catalana. Morfologia Nominal 1

Descripción:
El nombre en substantius i adjectius (batxillerat)

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
25/04/2012

Categoría:
Letras

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Com que ja hem acabat de dinar, podríem demanar ______________ les postres el postre totes dues cap de les dues.
Al principi, la crítica deia que els discos de la nova cançó eren idealistes, ______________ i pamfletaris. ingenus ingènuus totes dues cap de les dues.
Es veu que jocs com el Tetris resulten molt ______________ per al cervell humà. complexos complexes totes dues cap de les dues.
Per això contribueixen al desenvolupament dels ______________ cognitius que hi estan associats. processos procesos totes dues cap de les dues.
Un estudi va demostrar que els ______________ cerebrals de les noies del grup de prova... còrtexs còrtex totes dues cap de les dues.
...que havien estat tres ______________ practicant aquest joc... mesos messos totes dues cap de les dues.
...sovint tenien _________________ , més que les del grup de control. molta espessor molt espessor totes dues cap de les dues.
Les que practicaven el joc també eren més ______________ d'aconseguir resultats en operacions mentals complexes... capaces capaçes totes dues cap de les dues.
... encara que no es distingia que les ______________ del cervell associades a aquestes operacions s'haguessin desenvolupat més. àrees àreas totes dues cap de les dues.
Els pagesos porten la reivindicació de preus ______________ al cor de Barcelona. justs justos totes dues cap de les dues.
El model topològic d'estructura secundària acceptat actualment consta de 12 ________________ transmembranoses. hèlix hèlixes totes dues cap de les dues.
Els ______________ catalans o de llengua catalana són aquells en els quals la llengua autòctona és el català.. països paíssos totes dues cap de les dues.
Els romans van fabricar els primers ______________ que es coneixen llapis llapisos totes dues cap de les dues.
Els han declarat ______________ de la prova de normativa de Llengua catalana. exempts exemptes totes dues cap de les dues.
Tothom està d'acord que Messi és el millor jugador del món, un autèntic ______________ . fenomen fenòmen totes dues cap de les dues.
Era tan llaminer que es posava cinc______________ de sucre al cafè. terrossos terrons totes dues cap de les dues.
El plural de matí és matins i el d'esquí és ______________ . esquís esquins totes dues cap de les dues.
Havien demanat unes tapes de _______________ fets a la romana. calamars calamarsos totes dues cap de les dues.
Els jueus ______________ es negaven a desocupar els territoris palestins. ortodoxos ortodoxes totes dues cap de les dues.
Els nois de classe cridaven tant que semblaven ______________ . boigs boixos totes dues cap de les dues.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor