option
Mi Daypo

Llengua catalana. Morfologia verbal 2

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Llengua catalana. Morfologia verbal 2

Descripción:
Conjugació i ús dels verbs. Llengua catalana, Batxillerat

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
31/10/2020

Categoría:
Letras

Número preguntas: 25
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
1. ...tant com corre, no entenc com no ha guanyat la cursa. Corrent... Correguent... Corrents...
2. Si ....... de les situacions difícils, mai seràs capaç de solucionar-les. ...fuigs... ...fuges... ...fugissis...
3. Si ....... de les situacions difícils, mai seríem capaços de solucionar-les. ...fugim... ...ens fuguèssim... ...fugíssim...
4. S'ha de ser sincer: sempre és ell qui en ....... la pitjor part. ...rep... ...reb... ...rebut...
5. No em pensava pas que el ....... tan bé. ...coneguessis... ...coneixessis... ...coneixes...
6. Han ....... un missatge des d'alta mar. ...emès... ...emitit... ...emetut...
7. És una nena molt mimada, tot li ho ... ...consenten ...consenteixen ....consenteix.
8. Per més que s'hi van esforçar, no van poder ... ...contenir-lo ...contindre'l ...contener-lo.
9. Com que no ha estudiat, .......... que tot li ha de sortir malament pressent pressenteix present.
10. Li han manat que ....... totes les restes de la festa. reculli recolli recolleixi.
11. El govern va demanar a tots els ciutadans que s'....... el cinturó. estrenyessin apretessin estretessin.
12. El suspens i altres circumstàncies adverses l'....... a la dràstica solució. han empès han empenyut han emputxat.
13. Hostes vingueren que de casa ens ....... tragueren treieren trahieren.
14. El meu germà té unes dècimes de febre; ....... el grip. deu tenir tindrà deu de tenir.
15. Entreu i ....... aquí abans que arribi el conferenciant. asseieu-vos assegueu-vos seieu-vos.
16. Aquest noi no ....... gaire. discorre discorreix discurre.
17. Com que és un pèssim orador, li ....... tots els arguments que presenti. rebatran rebatiran rebateran.
18. Malgrat el que li havien dit els metges, ell continuava ....... bevent beguent bebent.
19. El ....... fàcilment, tot i la seva disfressa. reconec reconeixo reconaixerà.
20. Ja feia quinze dies que van encarregar la propaganda i encara no l’ ....... han impresa han empremuda han imprimit.
21. M’agradaria que no us el ....... quan diu aquestes mentides. creguéssiu creessiu creiéssiu.
22. Dubto que ....... tots els matisos del cas. percebi percibeixi percebeixi.
23. No ignora a quina temperatura ....... l’aigua. bull bolleix bulleix.
24. No el ....... mentre està fent els deures. distragueu distraieu distregueu.
25 Si ho haguéssim ....... abans, hauríem actuat d'una altra manera. sabut sapigut saput.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor