option
Mi Daypo

LOCKE

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
LOCKE

Descripción:
JOHN LOCKE

Autor:
XUS
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
11/05/2021

Categoría:
Letras

Número preguntas: 22
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
EN LA FILOSOFIA DE LOCKE ES TROBEN INFLUÈNCIES DE LA REACCIÓ PRO-ARISTOTÈLICA DELS FILÒSOFS RENAIXENTISTES LA REACCIÓ ANTI-ARISTOTÈLICA DELS FILÒSOFS RENAIXENTISTES LA REACCIÓ PRO-ARISTOTÈLICA DELS FILÒSOFS EXISTENCIALISTES LA REACCIÓ ANTI-ARISTOCRÀTICA DELS FILÒSOFS DEL LLENGUATGE.
LOCKE ÉS CONSIDERAT EL PRINCIPAL TEÒRIC DEL LIBERALISME MODERN VERTADER FALS.
EL LIBERALISME MODERN S'IDENTIFICA AMB ELS INTERESOS POLÍTICO-ECONÒMICS DE LA BURGESIA EL PROLETARIAT LA MONARQUÍA LA NOBLESA.
AL IGUAL QUE ELS ESCOLÀSTICS, LOCKE UTILITZAVA UN LLENGUATGE PLE DE TECNICISMES VERTADER FALS.
LOCKE PERTANY A LA CORRENT DE EL RACIONALISME L'EMPIRISME EL CRITICISME L'ARISTOTELISME.
LA SEVA OBRA PRINCIPAL S'ANOMENA ASSAIG SOBRE L'ENTENIMENT HUMÀ ASSAIG SOBRE L'EMPIRISME SOBRE LA RAÓ COM A MÈTODE DE CONEIXEMENT DISCURS DEL MÈTODE.
LOCKE DEFENSA L'INNATISME VERTADER FALS.
LA CRÍTICA DE LOCKE A L'INNATISME ES CENTRA EN DEMOSTRAR LA FALSEDAT DE L'AFIRMACIÓ DE L'EXISTÈNCIA D'UN CONSENS UNIVERSAL EN RELACIÓ A DETERMINATS PRINCIPIS ESPECULATIUS I MORALS DEMOSTRAR LA FALSEDAT DE DESCARTES FENT REFERÈNCIES SUBTILS AL SEU CONSUM DESCONTROLAT DE DROGES DEMOSTRAR LA VERITAT DE L'AFIRMACIÓ DE L'EXISTÈNCIA D'UN CONSENS UNIVERSAL EN REALCIÓ A DETERMINATS PRINCIPIS POLÍTICS I ECONÒMICS DEMOTRAR LA FALSEDAT DE L'AFIRMACIÓ DE LA INEXISTÈNCIA D'UN CONSENS UNIVERSAL EN RELACIÓ A DETERMINATS PRINCIPIS ESPECULATIUS I MORALS.
LOCKE AFIRMA QUE TOT I QUE CERTS PRINCIPIS NO ES TROBIN EN NOSALTRES DE FORMA ACTUAL SI QUE ES TROBEN DE FORMA VIRTUAL [DEMOSTRACIÓ DE L'EXISTÈNCIA DE PRINCIPIS INNATS] FALS VERTADER.
LOCKE ENTÉN PER IDEA TOT CONTINGUT MENTAL [A DIFERÈNCIA DE DESCARTES] VERTADER FALS VERTADER PERÒ ÉS FALS QUE DESCARTES NO HO CREGUI AIXÍ FALS PERÒ ES VERTADER QUE DESCARTES NO HO CREGUI AIXÍ.
D'ON PROCEDEIXEN LES IDEES SEGONS LOCKE DE DÉU DE VIDES ANTERIORS DE LA RAÓ DE L'EXPERIÈNCIA.
DOS TIPUS D'EXPERIÈNCIA SEGONS LOCKE EXTERNA [VIA DE LA SENSACIÓ] I INTERNA [VIA DE LA REFLEXIÓ] EXTERNA [VIA DE LA REFLEXIÓ] I INTERNA [VIA DE LA SENSACIÓ] EXTERNA [VIA DE LA IL·LUMINACIÓ] I INTERNA [VIA DE LA RAÓ] EXTERNA [VIA DE LA RAÓ] I INTERNA [VIA DE LA INTUICIÓ].
LES IDEES COMPLEXES ES DIVIDEIXEN ENTRES CLASSES DE MODES, DE SUBSTÀNCIES I DE RELACIONS DE RELFEXIÓ, METAFÍSIQUES I DE MODES DE INTUICIÓ, RACIONALS I EMPÍRIQUES DE SUBSTÀNCIES, DE REFLEXIÓ, DE SENSACIÓ.
QUE SÓN LES QUALITATS SEGONS LOCKE? SENSACIONS O PERCEPCIONS CAPACITATS DE L'OBJECTE PER PRODUÏR EN NOSALTRES ALGUNA IDEA COMBINACIÓ D'IDEES DIFERENTS SUBSTÀNCIES ININTEL·LIGIBLES.
PER LOCKE LA IDEA DE SUBSTÀNCIA ÉS EL RESULTAT D'UNA INFERÈNCIA, RELITZADA A PARTIR DE L'EXISTÈNCIA DE QUALITATS QUE NECESSITEN UN SUPORT QUELCOM FALS, JA QUE A LA IDEA DE SUBSTÀNCIA NO LI CORRESPON CAP IMPRESSIÓ UNA REALITAT PALPABLE UNA IDEA INNATA COM LA DE DÉU O LA DE IDENTITAT.
LES IDEES DE RELACIONS SÓN PURAMENT MENTALS VERTADER FALS.
LOCKE ESTÀ CONVENÇUT DE LA NECESSITAT D'UN NEXE [CONNEXIÓ NECESSÀRIA] ENTRE CAUSA I EFECTE VERTADER FALS. NO TENIM IMPRESSIÓ DE CONNEXIÓ NECESSÀRIA, SOLAMENT DE SUCCESSIÓ.
D'ON PROVENEN ELS TERMES UNIVERSALS SEGONS LOCKE DE LA SUCCESSIÓ D'IDEES PARTICULARS. FORMANT UNA IDEA GENERAL, PRENENT LES CARACTERÍSTIQUES COMUNS I DEIXANT DE BANDA ELS TRETS DIFERENCIADORS DE LA SUCCESSIÓ D'IDEES GENERALS. FORMANT UNA IDEA PARTICULAR, PRENENT LES CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIADORES I DEIXANT DE BANDA ELS TRETS COMUNS DE MÓN DE LES IDEES SÓN IDEES INNATES.
LOCKE CREU QUE LO UNIVERSAL ES TROBA EN LES COSES I NO EN LES IDEES I PARAULES FALS VERTADER.
SEGONS LOCKE L'ENTENIMENT NO POT ACCEDIR A LES COSES VERTADER FALS.
LA NOCIÓ D'ACORD O DESACORD ENTRE IDEES ES POT ENTENDRE EN QUATRE SENTITS DOS SENTITS UN SENTIT CINC SENTITS.
LOCKE DISTINGEIX TRES GRAUS DE CONEIXEMENT, QUE SÓN INTUITIU, DEMOSTRATIU, SENSIBLE RACIONAL, INTUITIU, INSENSIBLE IRRACIONAL, DEDUCTIU, EMPÍRIC INTUITIU, DETECTIU, SENSIBLE.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor