option
Mi Daypo

Lourenço, xograr. Test de lectura

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Lourenço, xograr. Test de lectura

Descripción:
Sinale a resposta axeitada ás cuestións que se propoñen.

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
15/06/2016

Categoría:
Letras

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Lourenço, o protagonista, ao remate da novela... está moribundo está morto deixárono atado á columna dunha ponte.
Sancha de Guilhade e Lourenço acabaron nun matrimonio... concertado por amor de penalti.
Cando o mestre Diogo e Lourenço foron asaltados no camiño de Braga... saíron ben librados pola axuda dunha patrulla os asaltantes leváronlles diñeiro e ferramentas os asaltantes mataron a Diogo.
Dona Branca e mais Lourenço, pertencentes a clases sociais diferentes, estaban namorados e... acabaron sendo amantes estaban casados con outras parellas estaban casados, pero acabaron sendo amantes.
A García de Guilhade preséntao a novela como... un home que fuxía das leas armadas un guerreiro afouto e consumado home de armas e letras.
O rei de Portugal Sancho, O Capelo, foi excomungado... por querer suprimir as prebendas eclesiásticas por blasfemo por ateo.
A Afonso III chamábanlle Boloñés por... estar casado coa condesa de Boloña ser o conquistador da cidade ser oriúndo desa cidade.
A entrega dos castelos ao Boloñés é un tema da lírica medieval que fai referencia a... guerra civil entre Afonso e Sancho un investimento inmobiliario do nobre portugués o xeito en que eran agasallados os trobadores nos seus castelos .
Segundo a novela, o rei Afonso o Sabio... concedéralle propiedades ao xograr Lourenço metérao preso por ser partidario do rei Sancho enviárao a pelexar na conquista de Sevilla.
As feridas que lle provocaron a Lourenço os asaltantes de Braga curoullas... un médico mouro un médico cristián dona Branca.
O rei Afonso X participou na guerra civil de Portugal do lado... de Sancho II, o Capelo de Afonso III, o Boloñés, porque sería o seu futuro xenro do seu propio lado, porque quería quedar co reino de Portugal.
¿Cantas batallas perdeu o exército de Afonso X na guerra civil de Portugal? ningunha todas non entrou en batalla.
Lourenço e Sancha de Guilhade, segundo a novela, casaron e tiveron... un fillo xemelgos un fillo adoptado.
Lourenço e dona Branca namoráranse... durante a convalecencia do rapaz na casa do seu tío nunha festa no castelo do tío da rapaza cando se atoparon no mercado.
Lourenço consideraba que a moda provenzal era... demasiado artificiosa algo sentimental tecnicamente demasiado complicada.
Segundo novela, García de Guilhade participou nas intrigas contra o rei lexítimo a favor... do bando do usurpador Boloñés do bando de Sancho do reino de Castela.
A práctica poética do fin'amors requiría... mesura e sufrimento do amador clase social baixa e liberación de prexuízos sentimentos auténticos e palabra de casamento.
A María Balteira que nos aparece na novela é unha muller... madura e liberada moza e sen prexuízos funcionaria ao servizo do rei Afonso X.
A María Balteira que aconsella sabiamente a Lourenço... é un personaxe histórico é un personaxe de ficción é un personaxe de ficción inspirado nunha persoa dos nosos días.
Na época que recrea a novela, a capital do reino de Portugal estaba en... Coímbra Braga Lisboa.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor