La matèria i la seva composició. Les solucions.

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Título del test:
La matèria i la seva composició. Les solucions.

Descripción:
Quimica (L3)

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
11/01/2019

Categoría:
Ciencia
Sigue en facebook las noticias y los mejores tests de daypo apretando en 'Me gusta'
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
1. Les seguents solucions A, B, C, D, E tenen 0,8 litres de volum i molaritat 5M (5 molar). Si les masses moleculars dels soluts d'aquestes solucions són respectivament: A=45u ; B=34u ; C=56u ; D=92u ; E=72u Digues quina té més mols de solut. a. D b. Totes tenen la mateixa quantitat de Mols de solut c. B d. C e. A.
2. Digueu quina és la proposició correcta: Una solució està saturada quan: a. La solució cambia de color ràpidament. b. En escalfar la solució aquesta admit més solut. c. En afegir més dissolvent admet més solut. d. Es sap la concentració de la solució. e. En afegir més solut aquesta precipita al fons del recipient.
3. Si ens diuen que en una solució de sal comuna en agua és del 4 per cent en pes, vol dir: a. Que en 100 centímetres cúbics de solució hi ha 4 grams de sal comuna. b. Que en 100 grams de aigua, dissolvent, hi ha dissoltes 4 grams de sal comuna. c. No és una forma de donar la concentració d'una solució. d. Que en 100 grams de solució hi ha 4 grams sal comuna i 96 grans de dissolvent, aigua. e. Que en 4 grams de solució hi ha 0,01 grams de sal comuna.
4. Si tenim 0,4 litres de solució 0,2 M (0,2 molar), el nombre de Mols de solut que hi ha són: a. 0,16 mols b. 0,4 mols c. 2 mols d. 0,08 mols e. 0,2 mols.
5. Si tens una solució 0,12 molar, vol dir que: a. En un litre de dissolvent es dissolen 0,12 mols de solut. b. En un quilogramo de dissolvent es dissolen 0,12 mols de solut. c. En un litre de solució hi ha dissolts 12 mols de solut. d. En un mol de solució estàn dissolts 0,12 mols de solut. e. En un litre de solució hi ha dissolts 0,12 mols de solut.
6. En mig litre de solució 2,5 molar hi ha 1,25 mols de solut. Verdader Fals.
7. Un element químic... a. Està format per un sol tipus d'àtom. b. Conté diferente tipus d'àtoms, però tots d'igual massa. c. Pot contenir àtoms iguals o diferents, sempre que la seva massa segui la mateixa. d. Cap resposta és correcta. e. La b i la c són correctes.
Denunciar test Condiciones de uso
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.