option
Mi Daypo

El mítico exámen de "HULIO" de Fisio II

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
El mítico exámen de "HULIO" de Fisio II

Descripción:
Vamos aprobar, chavalada!

Autor:
Pepito Grillo
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
03/07/2018

Categoría:
Deportes

Número preguntas: 56
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
A xogadora i ex alumna Vanesa do CRAT Rugbi , considera que unha porcentaxe óptima de graxas deben ser inxeridas diariamente polas xogadoras do equipo herculino para estar equilibradamente ben nutridas e así seguir alcanzando grandes éxitos. Esta porcentaxe de graxas nunha dieta equilibrada é de: 5 10 20 15 30.
O auténtico marcapasos do boxeador Paquiao é o nódulo sinusal. Este nódulo está baixo o influxo do sistema nervioso autónomo cardiovascular, polo que recibe terminacións nerviosas de Vías simpática e parasimpática simultáneamente Nódulo sinusal durante o combate só recibe terminacións da vía simpática Nódulo sinal en repouso só recibe terminacións da vía parasimpática A estimulación parasimpática libera acetil colina As células do nódulo sinusal son autoexcitables .
A grande tenista Garbiñe Muguruza, en acción ofensivas pode empregar a vía anaeróbica-láctica, de esta vía destacable coñecemos que: Necesita da coenzima NAD Precisa das enzimas glucolíticas. Precisa de fosfocreatina. Ten lugar na mitocondria celular. Proporciona 2 ATP.
A radiación é un mecanismo que ten que ver coa termorregulación do corpo humano. Do mesmo sabemos que: A unha temperatura de 20º C é un mecanismo de termoxénese en condicións de repouso. A unha temperatura de 20º C é un mecanismo de perda de calor . Mídese mediante o termómetro do bulbo negro. É o principal mecanismo de termolise en condicións de repouso. Está relacionada con ondas electromagnéticas.
A hormona de crecemento é empleada altamente no mundo da alta competición deportiva, dela sabemos que: É liberada pola hipófisis (Pola adenohipófisis) Ten un efecto anabolizante importante. Súa producción endóxena é favorecida pola administración de anfetaminas. A súa administración continuada da lugar a acromegalia A súa utilización conleva a unha resistencia a insulina, provocando hiperglucemia.
Metabolicamente falando todos nós poseemos ácido pirúvico, do mesmo sabemos que: É necesario para metabolizar aeróbicamente as graxas. E necesario para metabolizar a glucosa pola vía anaeróbica. Reten auga no organismo , e polo tanto dificulta a deshidratación. En condicións anaeróbicas, se transforma en ac. láctico en presenza de NADH+. En cantidades elevadas é considerado un corpo cetónico provocando acidosis muscular.
Nas prácticas da asignatura prestamos especial atención ao comportamento da presión arterial durante o exercicio físico. Da mesma sabemos que: A tensión diastólica en repouso é de 70mm/hg Durante o exercicio dinámico suben a tensión sistólica e diastólica. Durante o exercicio dinámico intenso a sistólica pode aumentar ata 190mm/hg. Durante o exercicio isométrico a sistólica aumenta e a diastólica tamén. Durante o exercicio isométrico a diastólica aumenta e a sistólica non.
En ocasión os karatekas preséntanse a un combate con mal alento, signo inequívoco da presenza de corpos cetónicos. Esto fainos pensar qué: Ten unha elevada cantidade de beta-hidroxibutirato en sangue Está recurrindo metabólicamente a aminoácidos ramificados Metaboliza en exceso ácidos graxos. Está recurrindo metabólicamente a beta-oxidación Hai escasez de glucóxeno en músculo e fígado. .
A regulación da frecuencia cardíaca do motociclista Jorge Lorenzo, depende fundamentalmente do sistema nervoso cardiovascular. E do mesmo sabemos que: Durante o exercicio a vía simpática libera catecolaminas. Durante o repouso a vía simpática libera catecolaminas. O Nervo vago é da vía simpática. O Nervo vago é da vía parasimpática. Durante o exercicio a vía parasimpática libera adrenalina.
A anemia manifesta en mulleres corredoras de fondo é frecuente. Polo que é certo: Ten niveis baixos de ferritina A hemosiderina é ferro de reserva O máis común é unha anemia ferropénica O hematocrito pode ser do 35% A ferritina é ferro de reserva.
Da potencia aeróbica máxima dun triatleta de élite como Gómez Noya, podemos decir que: É aproximadamente de 77ml O2/kg/min. Representa o máximo consumo de O2. É igual a frecuencia cardíaca x dif. A-V O2. Un parámetro moi influenciado polo xenética (60%-70%) É igual a frecuencia cardíaca x volumen sistólico x dif. A-V de O.
“Sudas como un cerdo” é unha expresión desafortunada xa que estes paquidermos non se caracterizan por suar. Pero de este sabemos que: Si está treinado sudará antes. Si está treinado sudará máis. A humidade dificulta a evaporación do sudor. A graxa do corpo favorece á sudoración. O líquido sudado non ten mal olor.
O hematocrito dun esquiador de fondo pode ser mellorado fraudulentamente (dopaxe) mediante: Aminoácidos de cadena ramificada Eritropoietina Donuts de chocolate Anfetaminas Darbopoetin.
O gasto cardíaco máximo dunha patinadora, de 160 cm e 58kg é de aprox: 10 litros/min 23 litros/min 36 litros/min 48 litros/min 54 litros/min.
O ATP e Fosfocreatina sempre están presentes nas fibras musculares dun deportista, nas mesmas existe: Máis ATP que fosfocreatina, nas fibras de contracción lenta Máis fosfocreatina que ATP, nas fibras de contracción rápida Máis ATP que fosfocreatina nas fibras de contracción rápida Máis fosfocreatina que ATP nas fibras de contracción lenta Nas lentas máis fosfocreatina, nas rápidas máis ATP .
A denominada frecuencia cardíaca intrínseca de unha muller deportista que ten 60 latidos/min de basal, é: Frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca basal Se corresponde coa FC tras a sección das vías simpática e parasimpática É chamada tamén frecuencia cardíaca basal Será aproximadamente de 90-100 latidos minuto Representa o número de latidos xenerados no nódulo supra-ventricular.
No mundial de Qatar os aspectos relacionados coa termorregulación serán importantísimos. Por este motivo os deportólogos responsables da planificación de este evento, deben saber qué: O termómetro de bulbo seco nos informa do nivel de convección O termómetro do bulbo negro nos informa do nivel radiación O termómetro do bulbo roxo nos indica a perigosidade térmica do partido O termómetro do bulbo húmedo nos recomendará a auga que debemos inxerir durante o encontro O termómetro de globo de bulbo húmido nos informará do stress térmico real do partido.
A carnitina é moi popular nos ambientes deportivos, a súa presencia no músculo é necesaria para: Facilita a beta-oxidación Mellorar a cantidade de enzimas oxidativas intra-musculares Evitar a formación de corpos cetónicos Facilitar a oxidación de graxas Facilitar a metabolización do Ac palmítico .
O Test de Astrand, é importante opción para realizar unha avaliación do deportista e profesor Barral. Deste test sabemos que: É ideal para conocer a Fc máxima Relaciona a Frecuencia Cardíaca coa carga de traballo en watios Mide o umbral anaeróbico en base a Fc alcanzada Precisa dun cicloergómetro Estimamos a potencia aeróbica do profesor.
Un remeiro do clube de Perillo, ten unha serie de adaptacións de Frecuencia Cardíaca tras un período prolongado de treinamento. É correcto: Diminución da F.C Basal Diminución da frecuencia cardíaca máxima Recuperación post-esforzo máis rápido Maior F.C no umbral anaeróbico Maior F.C cando alcanza o VO2 max.
Dos corredores da Maratón de Coruña, que realizaron un tempo aprox. de 3,5 horas, bioenerxéticamente podemos asegurar que: Deberon de empregar o ciclo de Felig Utilizaron o ciclo de Cori para sintetizar acetil CoA no fígado Recurriron o ciclo de Cori para levar a cabo a neoglucoxénese no fígado Ao finalizar a carreira, os seus niveis de fosfocreatina muscular estaban completamente esgotados Recurriron a beta oxidación dos ácidos graxos.
Si un xogador de golf toma por vía oral propanolol (sumial), nós deberíamos interpretar que tomou: Un estimulante para mellorar a velocidade de reacción Un estimulante para mellorar a concentración no Green Unha sustancia enmascarada de estimulantes Un Beta-bloqueante Un esteroide anabolizante para mellorar a forza de golpeo.
O test de Montreal caracterízase por: Ser un test óptimo para coñecer a potencia aeróbica máxima Relaciona a velocidade de desplazamiento con niveis de lactato Ser ideal para avaliar o Umbral anaeróbico Estima a potencia anaeróbica máxima Informar da velocidade aeróbica máxima.
Dos diferentes parámetros cardiovasculares, podemos asegurar que: A frecuencia cardíaca ten unha relación lineal co incremento do esforzó lineal Os deportistas treinados alcanzan maior frecuencia cardíaca máxima que os destreinados Os treinados teñen un maior influxo parasimpático que os destreinados En “Stady State” a frecuencia cardíaca non sufre modificacións A “reserva cardíaca máxima” é a F.C max – F.C basal.
Do aire atmosférico que respiramos coñecemos moitas cousas, tales como: A concentración de O2 é próxima o 80% Ten menor presión parcial de O2 en altitude (3000mts) que o nivel do mar Posúe unha menor concentración de O2 no Everest que no Seixo Blanco Unha elevada humidade fai diminuir a concentración de O2 Unha Baixa humidade fai diminuir a concentración de O2.
Durante unha proba de atletismo de 1500m , diminúe o Ph intramuscular, esto provoca: Inhibición de fosfofructoquinasa Inhibición de glutamato-transferasa Aumento de catecolaminas Aumento de concentración de ADP Intervención do ciclo de Alanina .
O metabolismo basal de Asensio, xogador revelación do Real Madrid, de aprox 73kg de peso , é de: 1750 kcal/día 2236 kcal/día 2976 kcal/día 3220 kcal/día 4150 kcal/dia .
Parte do lactato formado durante unha competición de hoquei patíns, ten como destino final: Ser tamponado polo citrado sódico Conversión en acetil CoA mediante o ciclo de Cori Conversión en acetil CoA mediante o ciclo de Alanina Cristalización causando maniotas (agujetas) Captado polo corazón para producir enerxía.
A Aldosterona é unha das hormonas responsables da función renal. Sabemos que: É usada para enmascarar o uso de diuréticos en Judo É a encargada de disminuir a producción de orina durante o exercicio É a responsable do aumento da filtración glomerular nos riles (riñones) durante o exercicio Aparecendo na orina de judocas, é considerado dopaxe diurético Disminue a eliminación de sodio pola orina .
Fisioloxicamente falando, cales das seguintes cuestións son certas: Adelgazar localizadamente mediante abdominais é posible Os traxes de plástico sobre o corpo permiten sudar e adelgazar máis Cando temos sensación de sed, xa estamos deshidratados Os triglicéridos se almacenan nos adipocitos O ciclo de Felig pode ter lugar durante unha carreira de 800metros .
Como estudioso de esta materia sabes que o cociente respiratorio permítenos coñecer os nutrientes utilizados para obter enerxía . Deste cociente fundamental sabemos que: É igual a VCO2/VO2 Si ten un valor de 0,85 indica un cosnsumo de graxas e carbohidratos simultáneamente Si ten un valor de 1,00 indica que estamos na intensidade aprox do umbral anaeróbico Si ten un valor de 1,13 indica que só utilizamos carbohidratos É igual a VO2/VCO2.
Tanto en repouso como durante o exercicio estamos obligados a producir e disipar calor, ¿quén é o responsable de manter o equilibrio térmico? Glándula suprarrenal Glándula epifisaria Glándula pineal Glándula isotérmica Glándula hipotalámica .
Durante unha carreira de 200m, en 21 seg acontece: O lactato pode superar os 10 milimoles Aparecerán H+ (hidroxenións) O PH intramuscular, por ser unha proba anaeróbica aumentará Se utilizará parte da glucosa muscular Intervén o metabolismo anaeróbico láctico .
Un deportista alcanza o estadio 13 do test de Montreal, a unha velocidade de 19km/h, polo tanto podemos asegurar que o seu consumo de O2 é de: 52,2 ml/kg/min 56,0 ml/kg/min 59,5 ml/kg/min 63,0 ml/kg/min 66,5 ml/kg/min .
Durante o levantamento de pesas realizando a maniobra de Vasalva: A presión intratorácica se eleva A presión arterial sistólica pode alcanzar os 200mm/hg A presión arterial diastólica nunca supera os 80mm/hg A glotis permanece cerrada Os levantadores poñen cara de estreñidos.
A capacidade de extraer O2 dos capilares pola fibra muscular treinada, ven determinada pola diferencia arterial venosa de O2. É certo que: É maior nas fibras do cuádriceps que do miocardio Non existe diferencia entre os musculos treinados e os non treinados Os valores de repouso son aprox. de 15-17 ml de O2/100 ml de sangue Consiguen valores superiores nos fondistas que nos velocistas Tanto fibras rapidas como fibras lentas extraen a mesma cantidade de O2 .
Facer o Camiño de Santiago é unha das experiencias placenteiras e deportivas que está o noso alcance gracias a metabolización dos ácidos graxos esto é posible. De estos aseguramos: Serán combustionados no interior das mitocondrias Precisan da cadena de transporte de electróns para súa oxidación Teñen un factor de Atwater de 9kcal/gr. Necesitan ser metabolizados mediante o ciclo de Krebs En parte a sua metabolización ocurre na beta-oxidación .
A velocidade aeróbica máxima dun corredor de maratón informanos de: A velocidade alcanza no umbral anaeróbico Velocidade alcanzada no VO2 max Velocidade ideal durante unha media maratón Velocidade para non sobrepasar a concentración de 4mmoles de lactato Velocidade alcanzada na máxima potencia aeróbica .
Como deportólogo que eres, deberás en alguna ocasión da tua vida profesional, explicar como se toma e que é unha sauna finesa. Desta podemos asegurar que: A humidade relativa no seu interior estará entre 45-55% A humidade relativa debe ser inferior a 30% A temperatura na parte superior pode alcanzar os 100ºC A temperatura na parte inferior estará a 50º-60ºC É importante entrar na sauna despos de ducharse (limpo) e superficie corporal seca.
Luis Suarez, futbolista uruguaio de dentadura famosa, durante un partido, precisa da resíntese do ATP continuada para realizar as acción ofensivas a velocidado dun raio. Do ATP sabemos: Que un NAD pode proporcionarnos 3ATP Que un FAD pode sintetizar 2ATP Que o ATP está formado por adenosina, glucosa e 3 fosfatos A vía anaeróbica láctica da lugar a síntese de 2 ATP A vía anaeróbica precisa do transporte de electróns a mitocondria para sintetizar ATP .
O ácido acetil CoA resultante da metabolización dos nutrientes a nivel muscular, durante unha actividade aeróbica, poderá transformarse en: Glicerol Ácido pirúvico Glucosa-6-fosfato Fosfocreatina Todas son incorrectas .
A tenista rusa Kuznetsova ten unha frecuencia cardíaca basal aprox. de 55 batementos por minuto. ¿Cal será o motivo principal? Por ter un volumen sistólico maior Por ser boa persona Por un maior influxo parasimpático Por un maior influxo simpático A cardiomegalia (corazón agrandado).
O bicarbonato sódico é un importante amortiguador ou sistema tampón. De él sabemos que: Tampona o ácido láctico É utilizado no ciclo de Felig Imprescindible para as actividades aeróbicas Tampona a enzima fosfofructoquinasa nas actividades anaeróbicas É fundamental cando a intensidade e a duración do exercicio é elevada .
Os futbolistas do Deportivo da Coruña necesitan un aporte de carbohidratos importante na sua dieta diaria para poder competir a óptimo nivel. Dos hidratos de carbono sabemos que: A porcentaxe aproximada nunha dieta equilibrada está entre 45-50% 1 gramo de carbohidrato aporta 4Kcal O canteirán Álex Bergantiños terá aprox. 90-110 grs de glucoxeno almacenado no seu fígado 2000 kcal será aprox. a cantidade de enerxía almacenada en forma de glucoxeno no xogador Aprox. 500 gramos de glucoxeno almacenado no organismo si está ben nutrido e entrenado.
A insulina é unha importante hormona para á práctica deportiva. Da mesma sabemos que: Permite unha fácil metabolización das proteínas Facilita a entrada de glucosa nas fibras musculares Colabora para eliminar os corpos cetónicos do sangue É abundante en diabéticos É producida polo páncreas .
Unha patinadora de hoquei sobre xeo é capaz de transportar en 100ml de sangue, aproximadamente: 19 grs de HB 23 grs de HB 29 grs de HB 34 grs de HB Todas son incorrectas .
O glucóxeno é un carbohidrato fundamental para Messi (O futbolista que máis cuspe no terreo de xogo). Nos sabemos que para almacenar 1 gramos de glucóxeno no músculo precisa dunhga cantidade de auga: 1 grs de auga 2 grs de auga 3 grs de auga 4 grs de auga 5 grs de auga.
Thompson a muller de 92 anos acaba de convertirse na Super avoa da Maratón de San Diego. Para poder concluír esta proba precisou de glucosa para ser metabolizada polas fibras musculares durante a carreira. Esta glucosa pode proceder de: Glucoxenolisis muscular Glucoxenolisis hepático Neoglucoxenesis hepática Inxesta durante o exercicio Ciclo de Cori ou glucosa-alanina .
A restauración total dos fosfóxenos, despois dunha proba de 200m lisos, se realizará aprox. en: 1,5 mins 3 mins 5 mins 8 mins 10 mins .
O aumento da acidez muscular durante unha proba anaeróbica-láctica da lugar a: Un aumento da liberación do calcio Unha diminución da liberación de calcio Un aumento de PH Unha diminución do PH Diminución da producción de lactato .
Como Chasqui e polo tanto expero en bioenerxética, sabes que: As enzimas do ciclo de Krebs son chamadas glucolíticas A fosfofructoquinasa é fundamental para o ciclo de Krebs A vía anaeróbica láctica proporciona 2 ATP de enerxía Nas fibras de contracción lenta hai máis fosfocreatina que ATP O NAD e FAD son dinucleótidos fundamentales para metabolizar as graxas .
Do estupendo xogador do Celta Iago Aspas podemos decir sen mor a equivocarnos que: A súa frecuencia cardíaca basal é Baixa pola estimulación vagal A súa frecuencia cardíaca basal e menor ca dun sedentario por estímulo parasimpático A sua frecuencia cardíaca no umbral anaeróbico é maior ca dun sedentario Seu consumo de osíxeno pode ser de 68 ml/kg/min En esforzos próximos o máximo pode ventilar 80 litros de aire por minuto.
Respecto do sistema cardiovascular, podemos decir que: A frecuencia cardíaca máxima diminue co treinamento deportivo O volumen sistólico guarda unha relación lineal ca intesidade de traballo A frecuencia cardíaca pódese medir na vea poplítea A frecuencia cardíaca garda unha relación lineal coa intensidade do exercicio A presión ventricular é a mesma no ventrículo dereito que no esquerdo .
Tras a realización dunha analítica sanguínea a unha bailarina de 50 kg aprox e óptima de saúde , podemos esperar que: O hematocrito sexa dun 39% O numero de hematies sexa de 4.500.000 por mililitro Teña unha hemoglobina en torno a 25 grs por 100 ml de sangue Teña un número de eritrocitos de 100.000 por ml O hematocrito sexa de 5.000.000 de glóbulos vermellos .
As patacas de Galicia son consideradas como as mellores do mundo, o seu consumo por parte dos deportistas contribuen a: Mellorar o umbral anaeróbico Incrementar o hematocrito Elevar a potencia anaeróbica Si son fritas, 100grs aportan 450-550 kcal Si son cocidas, 100grs aportan 80-9 Kcal .
Da presión arterial diastólica dun nadador durante unha proba de 400m braza, podemos asegurar que: Estará en torno a 80 mm/hg Debido o medio acuático, é menor respecto dos valores de repouso Non se modificará de forma significativa Debido a posición do corpo se modificará significativamente Se encontrará entre 160-180 mm/hg.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor