muscul

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Título del test:
muscul

Descripción:
SISTEMA MUSCULAR

Autor:
muscul
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
10/04/2019

Categoría:
Geografía
Sigue en facebook las noticias y los mejores tests de daypo apretando en 'Me gusta'
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
19. El fus muscular capta: a) Canvis en la longitud del múscul. b) Canvis en la P sobre el tendó. c) Canvis en la F. d) Canvis en la tensió. .
22. El fenomen de la contracció muscular depèn de la presència en la fibra muscular de: a) Ca2+ actina miosina troponina.
23. Podem trobar fibra muscular llisa a: a) Vísceres, vasos i múscul esquelètic. b) Vasos sanguinis i aparell digestiu. c) Totes .
24. Respecte al Sarcolemma: a) Envolta la membrana de la fibra muscular. b) Allibera Ca2+ a l’espai intracel·lular. c) Transmet el potencial d’acció. d) Uneix els diferents sarcòmers de la fibra muscular.
25. La miosina forma part de: a) Els túbuls T de la fibra muscular. b) El miofilament de la fibra esquelètica. c) El miofilament de la fibra cardíaca. d) B i C. .
26. Durant la contracció, el cap de la miosina s’uneix a: a) L’actina. b) La cadena tropomiosina. c) La troponina. d) Al Ca2+.
27. El reflex miotàtic: a) Col·labora en el manteniment del to muscular. b) Es produeix a nivell del tronc de l’encèfal. c) És un reflex voluntari. d) És un reflex que es manté malgrat la lesió del nervi motor.
32. Quines són les proteïnes reguladores de la contracció muscular? a) L’actina i la miosina. b) La troponina i la tropomiosina. c) La titina i nebulina. d) La mioglobina i l’actina.
33. Quan es produeix la contracció muscular, es produeix els següents canvis: a) La zona A del sarcòmer no es modifica. b) El sarcòmer no es modifica. c) Es produeix gràcies al lliscament de la troponina sobre la tropomiosina. d) Es produeix gràcies a l’alliberament de potassi del reticle sarcoplasmàtic.
34. Què és la placa motora? a) La sinapsi entre la neurona preganglionar i la postganglionar. b) La sinapsi entre la motoneurona i la fibra muscular. c) La sinapsi entre el receptor sensitiu i la neurona aferent. d) La unió entre les fibres del miocardi.
36. Les fibres musculars de tipus II: a) Tenen una major densitat en mitocòndries que el tipus I. b) Són les més abundants en la musculatura dels maratonians. c) Tenen una major capacitat d’obtenir energia a partir de la via anaeròbica. d) Estan determinades genèticament i no pot modificar-se en el seu metabolisme amb l’entrenament.
41. El fus muscular: a) És un receptor del genoll. b) Es localitza en el tendó. c) La seva estimulació provoca un reflex que contribueix a mantenir el to muscular. d) S’estimula amb la contracció màxima del múscul.
42. El múscul llis: a) És estriat i voluntari. b) Té molts nuclis i és involuntari. c) Només es troba al cor. d) Depèn de la interacció d’actina i miosina.
43. Els discos intercalats: a) Són les unions entre fibres del múscul llis. b) Genera una unitat de contracció en el miocardi. c) La seva funció és disminuir la velocitat de transmissió de l’impuls nerviós. d) Permet la contracció de cada una de les cavitats cardíaques per separat.
44. La contracció muscular excèntrica: a) Suposa una separació dels sarcòmers de la fibra muscular. b) Permet una generació de F menor a la concèntrica. c) És una contracció isomètrica. d) S’associa a un major risc de lesió muscular.
46. Els túbuls T: a) És una estructura de la membrana de les neurones que conté el calci. b) Permeten la propagació del potencial d’acció a l’interior de la fibra muscular. c) Només es troba a la musculatura llisa. d) Permeten la regeneració de l’axó quan es lesiona la neurona.
57. Sobre el fus neuromuscular quina afirmació es falsa? a) Es situa a la regió tendinosa. b) Detecta canvis de longitud i velocitat muscular. c) El seu reflex pot provocar la contracció de la musculatura que és estirada. d) Les fibres de l’interior del fus s’anomenen fibres intrafusals.
59. La unitat funcional contràctil de la fibra muscular és: a) Bandes A. b) Bandes I. c) Sarcòmer. d) Miofibril·les.
61. Per la contracció muscular cal: a) La despolarització dels ponts de miosina. b) Bloquejar els llocs d’unió de l’actina a la miosina. c) L’alliberació del Ca2+ al Sarcoplasma. d) Bloquejar els túbuls transversals.
62. Per la contracció muscular: a) El Ca2+ s’ha d’unir a la miosina. b) El ca2+ s’ha d’unir a la troponina. c) El Ca2+ ha d’entrar als túbuls T. PEUNG.
66. Les fibres musculars tipus I són: a) Lentes, vermelles i no oxidatives. b) Ràpides, blanques i oxidatives. c) Lentes, vermelles i oxidatives. d) Lentes, blanques, no oxidatives.
82. Els túbuls T: a) Generen el potencial d’acció. b) Alliberen el Ca2+ a l’espai extracel·lular. c) Alliberen el Ca2+ a l’espai intracel·lular. d) Rep el potencial d’acció a partir del Sarcolemma.
Denunciar test Condiciones de uso
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.