option
Mi Daypo

Neurociencia conductual T-6

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Neurociencia conductual T-6

Descripción:
Neurociencia conductual

Autor:
AVATAR
Psicólogos en la llama
(Otros tests del mismo autor)


Fecha de Creación:
20/06/2013

Categoría:
Test de conducir

Número preguntas: 29
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Tres clases de movementos: Voluntarios Reflexos Patróns motores rítmicos.
Tipos de tecido muscular: Esquelético Liso Cardíaco.
Cal destas áreas non forma parte do sistema motor? Ganglios da base Cortiza visual frontal Cortiza premotora Complexo amigdaloide Areas motoras cinguladas.
Receptores do músculo: Fuso muscular Organo tendinoso de Golgi ( Fibras aferentes do tipo 1 e 2).
Cal destos non é un reflexo medular? Reflexo miotático ou de estiramento Reflexo de flexión e extensión cruzada Reflexo de carga Reflexo de rascado Reflexo de marcha.
Reflexo de estiramento e carga: Conforme se produce o estiramento o fuso manda información a médula A médula emite potenciales de acción que provoca que o flexor emita PA Inhibe o extensor.
Reflexo de retirada ou nociceptivo: O nociceptor que se activa cando te pinchas activa biceps e inhibe triceps Retirada da man Todo isto producese despois da sensación de dor.
Reflexo de marcha e inhibición recíproca do antagonista: Solo gastamos cognición Unha vez se inicia a secuencia e autónoma O flexor emite PA.
Reflexos Reflexo de carga Reflexo de marcha Reflexo de retirada.
Tractos: Tracto corticoespiñas lateral Tracto corticoespiñal ventral Tracto rubroespiñal Tracto vestibuloespiñal Tracto reticuloespiñal Tracto tectoespiñal.
Forman parte do control de movementos voluntarios oculares dende o tallo cerebral: Núcleos vestibulares ( VIII) Oculomotor ( III) Abducens ( VI) Troclear ( IV) Ganglio vestibular.
Talo cerebral indicando as preparacións mais típicas: Mesencefálico TC Pontino TC Bulbar.
Movementos voluntarios requiren: Percepción obxectiva Ser conscentes de cómo están dispostas as partes movibles do corpo Capacidade para mover partes do corpo Capacidade para detectar erros e facer reaxustes.
Aumentan o fluxo sanguíneo as áreas motoras do cortex según as execucións: Flexión do dedo ( execución) Secuencia de movementos dos dedos ( execución) Secuencia de movementos dos dedos ( evocación mental).
As cortizas e áreas motoras son: Campo visual frontal, Cortiza de asociación prefrontal dorsolateral, Cortiza premotora, Cortiza motora primaria, Área motora suplementaria Áreas motoras cínguladas, Cortiza de asociación parietal posterior.
Córtex de asociación Sensomotor Parietal Posterior: Implicado na representación da posición do corpo e na representación dos obxectos Integra información de diferentes areas sensoriais que logo envía ao lóbulo temporal A súa lesión pode provocar apraxia: dificultade para executar movementos voluntarios A súa lesión pode provocar: enfermidade de Parkinson Saídas: Campo visual frontal, Corteza de asociación prefrontal dorsolateral, Cortiza Premotora.
Córtex de asociación Sensomotor: Cortex de asociación prefrontal dorsolateral Responsable do mantemento da memoria durante períodos de tempo curtos Implicado na representación da posición do corpo Saídas: Campo visual frontal, Corteza premotora, Area motora suplementaria, Áreas motoras cinguladas Entradas: Cortex motor primario.
Córtex motor secundario: Córtex motor suplementario, córtex premotor Responsable da planificación do movemento Especializado en movementos autoiniciados ( Córtex premotor) Movementos baixo guía sensorial ( Córtex motor suplementario) Saídas: Areas motoras cinguladas, Áreas motoras suplementarias, Cortiza Premotora A lesión unilateral da área motora suplementaria produce deficits na coordinación bimanual.
Córtex motor primario: E por onde a maior parte da información motora abandona o córtex A lesión desta área leva a parálese Contén representación somatotópica Codifica a forza e a dirección do movemento.
Ganglios da base: Gánglios da base e cerebelo forman dous bucles de retroalimentación para o sistema motor, con conexións e funcións diferenciadas Os ganglios da base están formados por: Caudado e putamen, globus pallidus A sua mala función explica síndromes.
Síntomas por dano nos ganglios da base: Movementos involuntarios continuos Diminución nos movementos voluntarios Só diminuen movementos voluntarios sen afectar os movementos voluntarios.
Trastornos por lesión dos Ganglios da Base: Atetoses: Enfermidade de Parkinson: Balismo: Corea de Huntington: Discinesia:.
Conexións de Gánglios da base e Córtex: Ganglios basais + área motora suplementaria: Movementos autoiniciados Ganglios basais + Cerebelo: Corea de Huntington Desconexión de Córtex + Caudado: Guia sensorial Desconexión de Substancia nigra + Caudado: Parkinson.
Papel dos ganglios da base: Implicados en movementos complexos e precisos Paso dunha acción a próxima meidante mecanismos de inhibición e desinhibición Corea de Huntington e Hemibalismo supoñen a quebra de sistemas desinhibitorios Acinesia ou E. de Parkinson supoñen quebra dos sistemas inhibitorios coa aparicion de movemento involuntarios.
Tres sistemas funcionais do cerebelo: Espiñocerebelo Cerebrocerebelo Vestibulocerebelo.
Sistemas funcionais do cerebelo: Vestibulocerebelo Espiñocerebelo e cerebrocerebelo.
Trastornos por lesión do cerebelo: Ataxia Disdiadococinesia Disartría Tremor intencional.
Trastornos por lesión do cerebelo: Hipotonía Signo de rebote Desequilibrio.
Guía interna versus guía externa do movemento: Bucle externo Bucle interno.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor