option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: NORMATIVES CAMPS XICOTETS I GRANS. TEMA 2
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
NORMATIVES CAMPS XICOTETS I GRANS. TEMA 2

Descripción:
WOWOWOWO

Autor:
LELLELELEL
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 02/06/2024

Categoría: Animación

Número Preguntas: 32
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Grandària del camp. Sempre hi haurà una descripció de quina és la grandària mínima/necessària per a practicar una disciplina esportiva. A vegades no hi haurà una descripció de quina és la grandària mínima/necessària per a practicar una disciplina esportiva. .
Grandària del camp. Normalment la zona de joc té unes dimensions a les quals hi ha que afegir-li les de les bandes exteriors. Normalment la zona de joc té unes dimensions a les quals no hi ha que afegir-li les de les bandes exteriors. .
BANDES EXTERIORS Són aquelles parts del camp esportiu que cerquen l’espai i té que estar lliure de qualsevol obstacle. No son una part del camp, son les valles de fora.
BANDES EXTERIORS Aquestes bandes es determinen per garantir la seguretat dels usuaris/jugadors. Aquestes bandes es determinen per limitar el terreny de joc.
BANDES EXTERIORS també intenten garantir que el públic de la graderia puga veure millor el camp de joc. també intenten garantir que el públic de la part de baix puga veure millor el camp de joc.
ALTURA LLIURE DE OBSTACLES Els espais esportius tancats tenen que tindre una altura determinada mínima. Els espais esportius tancats no tenen que tindre una altura determinada mínima.
ALTURA LLIURE DE OBSTACLES Cada modalitat té la seua altura mínima. Hi ha una altura minima per a totes les modalitats.
ORIENTACIÓ SOLAR En els reglaments federatius; sempre que l’esport es puga jugar a l’aire lliure és important que la pista tinga el seu eix longitudinal orientat en la direcció Nord-Sud. Per a que el sol que es mou d’Est a Oest no moleste o el faja de manera equitativa a ambdós jugadors/equips. En els reglaments federatius; sempre que l’esport es puga jugar a l’aire lliure és important que la pista tinga el seu eix longitudinal orientat en la direcció EST-OEST. Per a que el sol que es mou d’Est a Oest no moleste o el faja de manera equitativa a ambdós jugadors/equips. Per altra banda, hi ha espais tancats amb finestres aleshores tenim que tindre en compte l’orientació d’aquestes per a que quan entren els rajos solars no molesten als jugadors. En espais tancats aquesta orientació no cal tindre-la en compte.
Tipus de paviment. Pot ser més lliscant o més adherent, de fusta, de ciment, de colors clars o obscurs, fixos o desmuntables, etc. El complement ideal al paviment és la sola del calçat, El complement ideal al paviment és el vernís UNA  Una Norma Espanyola, organisme que onda nivell de qualitat determinat als materials utilitzats. .
Traçat del camp. Són totes les línies que hi ha dibuixades/pintades a la superfície del camp. Són les línies que hi ha dibuixades/pintades a la superfície del camp, pero no les de limitació del camp Tenen una amplària determinada segons l’esport. Tenen una amplària igual en tots els esports Poden formar o no part del camp de joc. No formen part del camp de joc.
Equipament. Tot allò necessari que té que estar a l’espai esportiu per a que l’esport es puga dona com xarxa, pals, porteries, cistelles, etc. El equipamentr.
Llumen Qualitat de llumenes que produeix una bombeta. Intensitat de llum que arriba a 1 metre del sol.
Luxes Qualitat de llumenes que produeix una bombeta. Intensitat de llum que arriba a 1 metre del sol.
NORMES CAMPS XICOTETS: Hi ha quatre tipus de camps xicotets 32x19 44x22 44x32 45x24 45x32 33x19 44x28.
SALES XICOTETES ES DIVIDIXEN EN : POLIVALENTS Y ESPETZIALITZADES MULTIFUNCIONALS Y ACOTADES.
Espai per a fer AF, sense grans exigències d’espais i que normalment es tracten d’activitats individuals Sales xicotetes Sales grans.
Espais que permeten realitzar diverses modalitats esportives d’equip com handbol, voleibol, hoquei, bàsquet, futbol sala, etc Sales xicotetes Sales grans.
SALES ESPORTIVES XICOTETES: POLIVALENTS Són aquelles en les quals és possible realitza una activitat esportiva determinada. Sales diàfanes que no és necessari que tinga mobiliari esportiu. Possibiliten la utilització de la sala per a fer dif4erents activitats Aquestes sales només tenen sentit en aquells llocs on els usuaris demanen majoritàriament eixa pràctica esportiva, és a dir, Hi ha una garantia de places cobertes per a eixa activitat. Són sales molt funcionals i molt rentables perquè donen un servei divers als seus usuaris.
SALES ESPORTIVES XICOTETES: ESPECIALITZADES Són aquelles en les quals és possible realitza una activitat esportiva determinada. Sales diàfanes que no és necessari que tinga mobiliari esportiu. Possibiliten la utilització de la sala per a fer dif4erents activitats Aquestes sales només tenen sentit en aquells llocs on els usuaris demanen majoritàriament eixa pràctica esportiva, és a dir, Hi ha una garantia de places cobertes per a eixa activitat. Són sales molt funcionals i molt rentables perquè donen un servei divers als seus usuaris.
DINS DE LES SALES GRANS, TROBEM: GRAN PAVELLÓ PALAU D'ESPORTS SALA ESCOLAR SALA DE BARRI SALES POLIVALENTS SALES ESPECIALITZADES PAVELLONS Y PISCINES COBERTES.
GRAN PAVELLÓ AFORAMENT: 5000 MÉS DE 5000.
PALAU D'ESPORTS AFORAMENT: 5000 MÉS DE 5000.
EL SOSTRE: SALES XICOTETES El sostre serveix per a evitar que es banye la pista al ploure El sostre fa una funció aillant termicament y absorveix el soroll.
EL SOSTRE: SALES GRANS Solen tindre un fals sostre EL sostre es de coberta vista.
EL SOSTRE: SALES XICOTETES Solen tindre un fals sostre EL sostre es de coberta vista.
Són elements molt interesants de cara a la gestió d’una instal·lació per la seua funcionalitat, possibilitant l’opció de multiplicar la oferta que la instal·lació pot donar als seus usuaris CORTINES SEPARADORES SOSTRE FINESTRES.
Que s'ha de tindre en compte en les cortines separadores Color Textura.
Quan posarem una xarxa en vegada de una cortina? quan no disposem de bons ventanals que permeten passar la llum i il·luminar tot l’espai. quan no disposem de bons ventanals que permeten passar la ventilació i ventilar tot l’espai. .
LES PARETS COLORS OSCURS PER VORE BE EL MOVIL COLORS CLARS PER VORE BE EL MOVIL LLISES RUGOSES.
FUNCIÓ PPAL DE POSAR XARXES RAERE DE LES PORTERIES evitar que els balons reboten molt perquè absorbeix l’impacte d’aquests. evitar que els objectes se’n vagen molt lluny .
LES PORTES el moviment de les portes sempre tenen que ser cap a fora, el moviment de les portes sempre tenen que ser cap a dins.
CAMPS GRANS: PAVIMENT podent distingir entre:  Sòl firm.  Sòl esportiu.  Paviment esportiu. podent distingir entre:  Sòl fix.  Sòl esportiu.  Paviment esportiu. podent distingir entre:  Sòl fix.  Sòl esportiu.  Paviment competitiu. .
Denunciar Test