option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: O Grupo Nós
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
O Grupo Nós

Descripción:
Lingua Galega e Literatura

Autor:
Alicia M. G.
OTROS TESTS DEL AUTOR


Fecha de Creación:
28/01/2023

Categoría: Idiomas

Número Preguntas: 15
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
O "Cenáculo Ourensán" era... Un grupo de acción cultural. Un lugar de reunión en Ourense. O título dunha obra de Vicente Risco.
O Grupo Nós... Tivo a súa orixe no "Cenáculo Ourensán". Publicou a revista "La Centuria". Era defensor da vía política.
Vicente Risco, Otero Pedrayo e Cuevillas eran... Membros do Grupo Nós. Colaboradores da revista Nós. Fundadores do "Cenáculo Ourensán".
Que obras reflicten o pensamento do Grupo Nós? "Vós, os inadaptados"; "Arredor de ti" e "Dos vosos tempos". "Nós, os inadaptados"; "Arredor de si" e "Dos nosos tempos". "O porco de pé", "O bufón d'El Rei" e "Teoría do nacionalismo galego".
Indica cal das seguintes características NON era propia do Grupo Nós: Utilización normalizada do galego. Recuperación didáctica da historia. Achegamento ao xénero romántico.
Vicente Risco é destacado pola súa contribución ao desenvolvemento... Da narrativa e do ensaio. Da poesía e o ensaio. Da lírica e o teatro.
"Do caso que ll'aconteceu ô Dr. Alveiros" é... Unha novela escrita por Vicente Risco. Un ensaio escrito por Otero Pedrayo. Unha obra teatral escrita por Castelao.
Cal dos seguintes enunciados é verdadeiro? "A Lagarada" e "O desengano do Prioiro" son obras teatrais de Otero Pedrayo. "Os camiños da vida" é un proxecto narrativo de Otero Pedrayo composto por cinco novelas. "Pantelas, home libre" é a última obra narrativa de de Otero Pedrayo.
Cuevillas é... Considerado o fundador da arqueoloxía moderna galega. Catedrático de Xeografía e Historia. Fundador do partido Nazonalista Republicán de Ourense.
Que caracteriza as obras de Otero Pedrayo? Preciosismo e paráfrases na linguaxe. Descricións, detalles e ritmo lento. Introspección e ambientación medieval. Todas as respostas son correctas.
Castelao destaca como... Narrador, dramaturgo, ensaísta e xornalista. Artista plástico, político, intelectual e activista. Todas as respostas son correctas.
A fundación do Partido Galeguista foi promovida por: Castelao. Vicente Risco. Otero Pedrayo.
Foi nomeado presidente do Consello de Galiza e ministro do goberno republicano no exilio: Castelao. Vicente Risco. Otero Pedrayo.
A obra de Castelao "Retrincos" é... Unha obra composta por cinco relatos de compoñente autobiográfico. Un conxunto de relatos breves acompañados de ilustracións que retratan os problemas do pobo galego. Unha obra gráfica sobre as consecuencias da guerra civil en Galicia.
"Os vellos non deben de namorarse" de Castelao é... Unha obra teatral. Un ensaio. Unha obra narrativa.
Denunciar Test