option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Os medios naturais da Terra
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Os medios naturais da Terra

Descripción:
Ciencias Sociais (1º FPB)

Autor:
Alicia M. G.
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 22/02/2023

Categoría: Ciencia

Número Preguntas: 20
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Os medios naturais son medio físico formado por: Relevo e clima. Fauna e flora. Augas e clima. Todas as respostas son correctas.
A diversidade de compoñentes que forman o medio natural vén condicionada principalmente por: O clima. A fauna. A flora. O ecosistema.
Os tres grandes medios segundo o clima son os medios naturais: Cálidos, temperados e fríos. Acuosos, húmidos e secos. Mariños, aéreos e terrestres.
Nos medios naturais cálidos... Non existen estacións diferenciadas. Existen máis de catro estacións. Só existe a primavera e o outono.
O medio ecuatorial, o medio tropical e o medio desértico son: Subtipos básicos dos medios naturais cálidos. Subtipos básicos dos medios naturais temperados. Subtipos básicos dos medios naturais fríos.
O medio ecuatorial caracterízase por: A exuberacia das paisaxes e a enorme diversidade de fauna. Ríos moi regulares e caudalosos. As selvas, as cales representan o 75% da biodiversidade da Terra. Todas as respostas son correctas.
Forman parte dos medio naturais cálidos: O medio ecuatorial, o tropical e o desértico. O medio oceánico, o mediterráneo e o continental. O medio de alta montaña e o medio polar.
A principal paisaxe natural de variante seca do medio tropical é: A sabana. A selva. A tundra. O oasis.
As principais especies animais do medio tropical son: O león, a cabra, a xirafa, o ñú e a hiena. O escorpión, o lince, a gacela e o elefante. O canguro, o coala, o dromedario e o coiote.
A árbore máis representativa do medio tropical é: O baobab. O cacto. O oasis. O uadis.
O medio oceánico, mediterráneo e continental son subtipos básicos dos medios naturais... Cálidos. Temperados. Fríos.
O medio mediterráneo caracterízase por: Precipitacións regulares e abundantes e temperaturas suaves. Ríos con caudal irregular e temperaturas e precipitacións variables. Forte oscilación térmica e temperaturas extremas.
Sinala no mapa unha zona onde se dea o clima oceánico.
Os bosques boreais de coníferas, chamados tamén taigas, constitúen a flora do medio... Oceánico. Mediterráneo. Continental.
O medio de alta montaña caracterízase por: Ríos con caudal moi irregular. Ausencia de ríos.
O medio polar caracterízase por: Os casquetes polares. A toundra. Fauna como: baleas, focas, osos polares, pingüíns, salmóns... Todas as respostas son correctas.
Os tipos de riscos ambientais que distinguimos son: Riscos naturais. Riscos antrópicos. Todas as respostas son correctas.
Os riscos climáticos, xeolóxicos e hidrolóxicos son un tipo de risco... Natural. Antrópico.
Indica cal dos seguintes enunciados fai referencia a un risco antrópico: Fuga radiactiva. Tormenta eléctrica. Erupción volcánica.
Un espazo natural protexido inclúe: Lugares fráxiles dende o punto de vista ambiental. Lugares ameazados de desaparición. Espazos cun interese científico, educativo e cultural. Todas as respostas son correctas.
Denunciar Test