Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEPreguntas linguistica

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Preguntas linguistica

Descripción:
Para mi cerdita para aprobar

Autor:
La mas jodida noa
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
12/11/2023

Categoría:
Letras

Número preguntas: 57
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Diferencia entre actos de fala perfomativos e constatativos a forza ilocutiva a capacidade realizativa o estado de cousas que describen.
A CONMUTACIÓN É un principio do estruturalismo substituir unidades non é un principio, nin substituir ou intercambiar unidades do mesmo plano intercambiar unidades do mesmo plano.
Que é o que se contempla: Se lleva a cabo al hablar, en el mismo acto de la enunciacion, porque esta constituye necesariamente algún tipo de acción: aservación, promesa, agradecimiento un acto productivo un acto ilocutivo un acto locutivo.
en gallego a nasalidade nas vocales es un trazo inexistente non distintivo distintivo redundante.
un acto de fala pode ser declarativo e comisivo performativo e comisivo peerformativo e asertivo.
en español podemos articular as vogais como breves ou longas, esta diferencia é dous fonemas distintos unha distinción que permite diferenciar unidades funcionáis unha distinción que non permite diferenciar unidades funcionais.
cales son, destes, os principios do estructuralismo directamente relacionados neutralización e sincretismo funcionalidade e conmutación oposición e sistematicidade.
diferencia entre actos de fala constatativos e performativos a capacidade ilocutiva a capacidade realizativa o estado de cousas que describen.
un trazo distintivo es o que permite diferenciar unidades un trazo que permite establecer oposicións entre unidades funcionais un rasgo que non permite diferenciar unidades.
que tipo de relación existe entre as funcións da linguaxe e os actos de fala? ningunha certos actos de falta serven para cumprir funcións especificas.
cal destes enunciados non é un acto ilocutivo asertivo expositivo declarativo.
o principio de funcionalidade deriva da conmutación establece que as unidades funcionais son as que implican diferencias en los dos planos del lenguaje serve para establecer unidades funcionais.
o sincretismo é a falta de manifestación na expresion dunha oposición entre unidades funcionais a desaparicion dunha oposicion entre unidades funcionais unha neutralización parcial.
poderías decirme como se chega á túa casa? acto de fala constatativo asertivo directo performativo directivo indirecto performativo expresivo directo.
cales dos principios do estructuralismo directamente relacionadosss neutralización e sincretismo funciinalidade e conmutación oposición e sistematicidade.
en español podemos articular as vogais como breves ou longas, esta diferencia é dous fonemas distintos unha distinción que permite diferenciar unidades funcionáis unha distinción que non permite diferenciar unidades funcionáis.
en galego a nasalidade nas vogais e un trazo inexistente non distintivo distintivo redundante.
a conmutación é un principio do estructuralismo substituir unidades non é un principio nin substituir ou intercambiar unidades del mismo plano intercambiar unidades do mesmo plano.
un acto de fala pode ser declarativo e comisivo performativo e comisivo performativo e asertivo.
cal destes enunciados non é un acto ilocutivo asertivo expositivo declarativo.
un trazo distintivo é o que permite diferenciar unidades un trazo que permite establecer oposicons entre unidades funcionais un trazo que non permite diferenciar unidades.
que é o que se contempla: se lleva a cabo al hablar, en el mismo acto de la enunciación porque esta constituye necesariamente algun tipo de acción: aservación promesa agradecimiento acto perlocutivo acto ilocutivo acto locutivo.
o sincretismo é a falta de manifestación na expresion dunha oposición entre unidades funcionais a desaparición dunha oposicion entre unidades funcionais unha neutralización parcial.
o principio de funncionalidade deriva da conmutación establece que as unidades funcionais son as que implican diferencias nos dous planos da linguaxe serve para establecer unidades funcionais.
que tipo de relación existe entre as funcions da linguaxe e os actos de fala nungunha certos actos de fala serven para cumplir funcions especificas.
a articulacion implica que nas linguas poidamos recoñecer tantas articulacións como unidades dous modos de articulación: unhas unidades teñen significado e outras solo significante dous modos de articulación: unidades con significado e significante e unidades con significado ou significante.
cales son destes os princiios do etructuralismo directamente relacionados funcionalidade e conmutacion neutrslización e sincretismo oposición e sistematicidade.
cal destes enunciados non é un acto ilocutivo declarativo asertivo expositivo.
te juro que te devolvere la cadena mañana es constatativo performativo comisivo directo directivo.
a conmutacion e substituir unidades non é un principio nin substituir ou intercambiiar unidades do mesmo plano un principio do estruturalismo intercambiar unidades do mesmo plano.
cal é aa diferencia entre actos constatativos e performativos a forza ilocutiva o estado das cousas que describen a capacidade realizativa.
que es lo que se contempka: se lleva a cabo al hablar en el mismo acto de la enunciacion pq esta constituye necesariamente algun tipo de accion: aservacion promesa, agradecimiento acto perlocutivo acto ilocutivo acto locutivo.
no me dejes sin saber lo que te hizo apelativa feferencial pode ser expresiva ou apelativa.
cal trazo caracteriza mellor a linguaxe humana semanticidade reflexividade desprazamento arbitrariedade.
cuales señales son mas eficaces comunicativamente no se puede valorar esta cuestion en abstracto, habria que valorarla en cada acto comuniativo os simbolos un pouco menos wue os signos os signos un pouco menos que os simbolos.
que es lo que define a los elementos arbitrarios hai que saber a relacion significante significado para poder interpretalos a sua presencia en codigos humanos a relacion entre significante e significado.
as vantaxes do uso canal vocal auditiva como medio de comunicacion son velocidade de transmision alta, operatividade total, tasa de inf moi alta no si.
es util distinguir entre sistemas de comunicacion no registradores cuyas señales deben recibirse en el momento exacto en el que se emiten o de lo contrario se pierden y sistemas registadores cuyas señales pueden percibirse despues a conveniencia del receptor y en algunos casos repetidamente dos rexistradores dos dous dos non rexistradores.
se un codigo non presenta arbitrariedade é un icono é un codigo humano motivado é un codigo motivado.
que che sexa leve apelativa expresiva conativa.
a comunicacion mediante mensaxes de wpp é comunicacin a distancia ou desprazada comunicacion non desprazada e sen intercambiabilidade comunicacion con intercambiabilidade comunicacion desprazada e con intercambiabilidade.
o mono vervet emprega un codigo de comunicacion iconico e arbitrario arbitrario aprendido.
diferencia entre simbolos e signos simbolos aparecen so en algunhas linguas a relacion entre eles a relacion entre os seus significantes e significados respectivos non hai diferencia, son o mesmo fenomeno.
teñen os sinais olfativos feromonas empregados polas formigas evanescencia no so alguns dos que empregan si.
as vantaxes do uso da canle visual como medio de comunicacion son velocidade de trasmision alta, operatividade total, tasa de trasmision de info moi alta no si.
no caso de que un feito de comunicacion tela consecuencias directas bioloxicamente irrelevantes estariamos a falar de codigo non productivos semsnticidade especializacion.
diferencia entre arbitrariedade e iconicidade a iconicidade e exclusiva dos simbolos a arbitrariedade non define a todos os codigos a maior facilidade para interpretar os elementos iconicos.
podrias decirme como se llega a tu casa? performativo directivo indirecto constativo asertivo directo performativo expresivo directo.
un trazo distintivo trazo que no permite diferenciar unidades o que permite diferenciar unidades un trazo que permite establecer oposicions entee unidades funcionais.
un acto de fala pode ser performativo e comisivo declarativo e comisivo performativo e asertivo.
en español podemos articular as vogais como breves ou longas esta diferencia ée dous fonemas distintos unha distincion que permite diferenciar unidades funcionais unha distincion que non permite diferenciar unidades funcionaais.
que tipo de relacion existen entre as funcions da linguaxe e os actos de fala ningunha certos actos de fala serven para cumplir funcions especifics.
hoxe podo botarche unha man é un acto comisivo asertivo directivo declarativo.
se lleva a cabo al hablar en el mismo acto de la enunciacion porque esta constituye necesariamente algun tipo de accion: aservacion promesa, agradecimiento un acto perlocutivo un acto ilocutivo un acto locutivo.
cales destes son os principios do estructuralismo directamente relacionados funcionalidade e conmutacion neutralizacion e sincretismo oposicion e sistematicidade.
a articulacion implica que nas linguas poidamos recoñecer tantas articulacions como unidades dous modos de articulacion: unhas unidades teñen significado e outras solo significante dous modos de articulacion: unidades con significado e significante e unidades con significado ou significante.
que tipo de relacion existe entre as funcions da linguaxe e os actos de fala ningunha certos actos de fala serven para cumplir funcions especificas.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso