option
Mi Daypo

Preguntes Bacteriologia (BIR)

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Preguntes Bacteriologia (BIR)

Descripción:
Preparación BIR

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
24/11/2021

Categoría:
Ciencia

Número preguntas: 27
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Principals toxines bacterianes Bacillus anthtacis Streptococcus pyogenes Clostridium difficile Clostridium perfringens Shigella dysenteriae Corynebacterium diphteriae Bordetella pertussis Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus .
Principals tincions bacterianes Tinció negativa (tinta xinesa) Tinció Ziehl-Neelsen Blanc de calcofluor Tinció Schaeffer-Fulton (verd de malaquita) Tinció Giemsa-Wright Tinció argèntica Blau de Toulidina .
Sent 1 la capa més interna i 4 la més externa, ordena les capes que formen les espores bacterianes Exosporium Cutícula Còrtex (peptidoglicà) Nucli (dipicolinat càlcic + SAPS).
Relaciona els resultats de la prova Hugh-Leifson amb el tipus de metabolisme que es pot esperar: Creixement part superior tub O Creixement mixte (tub o i tub F) Creixement part inferior tub O i tub F.
Sent 1 el nivell més superior i 8 el més inferior, ordena els diferents nivells d'organització taxonòmics Domini Regne Fílum Classe Ordre Família Gènere Espècie.
Relaciona els diferents tipus de proteobacteris (bacteris gram-negatius) amb els seu/s representant/s principal/s alfa-proteobacteris beta-proteobacteris delta-proteobacteris gamma-proteobacteris épsilon-proteobacteris.
Relaciona els següents medis de cultiu amb els principals microorganismes amb què s'utilitzen Agar sang Agar xocolate Agar McConkey Agar SS/Agar Hektoen Agar Chapman/Mannitol-Sal Agar Loeffler Agar Sabouraund amb cloranfenicol Agar Schaedler Agar Loewnstein-Jensen Agar Thayer-Martin.
Relaciona les següents toxines bacterianes segons el seu origen genètic Epidermiolisina (S. aureus) Toxina tetànica (C. tetani) Toxina del edema/letal (B. anthracis) Toxina botulínica (C. botulinum) Toxina colèrica (V. cholerae) Toxina diftèrica (C. diphteriae) Toxina pirogènica (escarlatina; S. pyogenes) ECEH (E. coli).
Relaciona les següents tècniques de desinfecció/esterilització amb la seua funció principal Calor sec (Tª de 160-180 ºC) Autoclau (121 ºC) Pasteurització (menys de 100 ºC) Tindalització (100 ºC cada 20-45 min 3 dies seguits) Raigs UV Radiacions ionitzants Filtració esterilitzant Òxid d'etilè.
Classifica els següents tipus bacterians segons siguin gram-positius o gram-negatius (I) Staphylococcus Neisseria Enterobacteris (Salmonella, Shigella, Escherichia, Plesiomonas, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, Morganella, Citrobacter) Vibrio Clostridium Propiniobacterium Mycobacterium Francisella Moraxella Tropheryma.
Classifica els següents tipus bacterians segons siguin gram-positius o gram-negatius (II) Streptococcus Enterococcus Veillonella Nocardia Campylobacter Pasteurella Fusobacterium Prevotella Aerococcus Legionella.
Classifica els següents tipus bacterians segons siguin gram-positius o gram-negatius (III) Aeromonas Listeria Pediococcus Leuconostoc Helicobacter Pseudomonas Haemophilus Corynebacterium Bacillus Garnderella.
Classifica els següents tipus bacterians segons siguin gram-positius o gram-negatius (IV) Bartonella Streptobacillus Brucella Bordetella Lactobacillus Lactococcus Actinomyces Eubacterium Bacillus Bacteroides.
Relaciona els següents microorganismes amb el resultat esperable de la prova de la catalasa i la coagulasa: Staphylococcus aureus Staphylococcus saprophyticus/epidermidis Streptococcus, Enterococcus.
Respecte a Staphylococcus aureus, escollir la frase FALSA: Creixen en el medi agar Baird-Parker formant colònies negres i brillants envoltades d'un halo transparent Bacteris coagulasa positius/catalasa positius Produeixen alfa-hemòlisi (hemòlisi parcial) Sintetitzen la toxina TSST-1 (síndrome de shock tòxic), enterotoxines (intoxicació alimentària) i exfoliatines (epidermiòlisi).
Relaciona les següents espècies de Streptococcus amb el tipus d'hemòlisi que produeixen quan es cultiven en agar sang: Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus agalactiae Streptococcus bovis Streptococcus mutans.
Respecte a les toxines i enzims extracel·lulars de Streptococcus pyogenes Estreptolisina O Estreptolisina S Exotoxines pirogèniques estreptocòciques (SpeA, B, C i F) Estreptoquinasa Hialuronidasa DNAses Proteïna F.
Relaciona els següents microorganismes amb les patologies que provoquen (I) Staphylococcus aureus Corynebacterium diphteriae Nocardia asteroides Nocardia brasiliensis Listeria monocytogenes Gardnerella vaginalis Clostridium difficile Actinomyces israelii Salmonella tiphi/paratiphi Proteus mirabilis/vulgaris.
Relaciona els següents microorganismes amb les patologies que provoquen (II) Campylobacter jejuni Pseudomonas aeruginosa Haemophilus influenzae Hemophilus aegyptus Haemophilus ducreyi Bordetella pertussis Francisella tularensis Legionella pneumophila Staphylococcus epidermidis Streptococcus pneumoniae.
Relaciona els següents microorganismes amb les patologies que provoquen (III) Rickettsia typhi Rickettsia prowazekii Rickettsia conorii Rickettsia rickettsii Orienta tsutsugamushi Coxiella burnetii Ehrlichia chaffeensis/ewingii Borrelia recurrentis Borrelia hispanica Borrelia burgdorferi.
Relaciona els següents microorganismes amb les patologies que provoquen (IV) Streptococcus pyogenes Streptococcus mutans/sobrinus Enterococcus faecalis Streptococcus agalactiae Staphylococcus saphrophyticus Tsukamurella spp. Tropheryma whipplei Erysipelothrix rhusiopathiae Clostridium perfringens Morraxella catarrhalis.
Relaciona els següents microorganismes amb les patologies que provoquen (V) Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Salmonella enteritidis/typhimurinum Shigella dysenteriae Yersinia pestis Yersinia enterocolítica Klebsiella pneumoniae Klebsiella granulomatis Vibrio cholerae Helicobacter pylori.
Relaciona els següents microorganismes amb les patologies que provoquen (VI) Pasteurella multocida/canis Actinobacillus actinomycetemcomitans Kingella kingae Brucella abortus/melitensis/suis Bartonella baciliformis Bartonella quintana Bartonella henselae Prevotella Fusobacterium necrophorum Bacteroides.
Relaciona els següents microorganismes amb les patologies que provoquen (VII) Corynebacterium urealyticum Mycobacterium tuberculosis/bovis/affricanum Corynebacterium minutissimum Mycobacterium leprae Mycobacterium avium/intracellulare Mycobacterium marinum Bacillus anthracis Bacillus cereus Clostridium tetani Clostridium botulinum.
Relaciona els següents microorganismes amb les patologies que provoquen (VIII) Morraxela lacunata Veillonella spp Escherichia coli serotip uropatogènic (ECUP) Escherichia coli serotip sèptic (ECSEP) Escherichia coli serotip enteropatogènic (ECEP) Escherichia coli serotip enterotoxigènic (ECET) Escherichia coli serotip enteroinvassiu (ECEI) Escherichia coli serotip enterohemorràgic (ECEH) Escherichia coli serotip enteroagregatiu (ECEA) Plesiomonas shigelloides.
Relaciona els següents microorganismes amb les patologies que provoquen (IX) Klebsiella ozaenae Klebsiella rhinoscleromatis Vibrio vulnificus Vibrio parahemolyticus Aeromonas hydrophyla/caviae/veronii Burkholderia mulleri Burkholderia pseudomallei Acitenobacter baumannii Burkholderia cepacia Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
Selaciona els següents microorganismes amb les patologies que provoquen (X) Gordonia bronchialis Bacillus subtilis Porphyromonas Treponema pallidum Leptospira interrogans Mycoplasma pneumoniae Mycoplasma hominis/genitalium Ureaplasma urealyticum Chlamydophila psittaci Chlamydia trachomatis.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor