option
Mi Daypo

Preguntes Micologia (BIR)

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Preguntes Micologia (BIR)

Descripción:
Preparación BIR

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
27/11/2021

Categoría:
Ciencia

Número preguntas: 11
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Relaciona els següents conceptes sobre la morfologia dels fongs amb les seues definicions corresponents: Fongs dimòrfics Hifa Miceli vegetatiu Miceli aeri Llevat Pseudohifes.
Relaciona les següents espècies fúngiques amb el seu fílum corresponent: Mucorals (Mucor, Rhizopus, Lichtheimia) Malassezia Trichosporon Conidiobolus Basidiobolus Arthroderma Candida Penicillium Aspergillus Cryptococcus.
Relaciona les següents tincions utilitzades en micologia amb la seua utilitat clínica: Blanc de calcofluor Tinció Giemsa Metenamina argèntica de Gomori (GMS) Tinció amb àcid periòdic de Schiff.
El marcador 1,3-beta-D-glucà és útil per al diagnòstic de totes les infeccions fúngiques invasores a excepció de: Cryptococcus Candida Mucor Aspergillus 1 i 3 .
Relaciona les principals mucosis humanes amb el tipus què pertanyen (I): Histoplasmosi Entomoftoromicosi Dermatofitosi Tinya negra Mucormicosi Feohifomicosi Talaromicosi Coccididomicosi Blastomicosi Esporotricosi.
Relaciona les principals mucosis humanes amb el tipus què pertanyen (II): Candidiasi Aspergilosi Criptococosi Hialohifomicosi Pneumocistosi Cromoblastomicosi Micetoma eumicòtic Pedra blanca/negra Pitiriasi versicolor Adiaspiromicosi.
Relaciona les següents micosis primaries amb el seu agent etiològic: Histoplasma capsulatum Coccidioides immitis Blastomyces dermatitidis Paracoccidioides brasiliensis.
Relaciona les següents micosis oportunistes amb el seu agent etiològic: Candida albicans Aspergillus fumigatus/flavus/niger/terreus Cryptococcus neoformans Mucor, Lichtheimia, Rhizopus Fusarium, Scedosporium, Scopulariopsis, Paecilomyces Fons negres (Curcularia, Bipolaris, Exserohilum, Wangiella, Dactylaria, Ramichloridium, Chaetomium) Talaromyces marneffei Malassezia furfur Pneumocystis jirovecii.
Relaciona les següents micosis subcutànies amb el seu agent etiològic: Sporothrix schenckii Fongs negres (Phialophora, Fonsecaea, Cladosporium, Exophiala, Cladophialophora) Madurella, Phaeoacremonium Conidiobolus coronatus Basidiobolus ranarum.
Relaciona les següents micosis cutànies i superficials amb el seu agent etiològic: Microsporum canis i Trichophyton mentagrophytes Trichophyton rubrum/mentagrophytes i Epidermophyton floccosum Trichophyton tonsurans i Microsporum canis Trichophyton rubrum/mentagrophytes Trichophyton rubrum/mentagrophytes, Epidermophyton floccosum i Candida spp. Malassezia furfur Hortaea werneckii Trichosporon Piedraia hortae.
Respecte l'adiaspiromicosi (micosi d'etiologia atípica) assenyala l'afirmació FALSA: Es tracta d'una infecció causada per Emmonsia crescens/parva, fongs dimòrfics que produeixen esfèrules a nivell pulmonar Els rossegadors són reservoris del fong Es tracta d'una malaltia granulomatosa pulmonar La major part dels casos requereixen tractament amb azols.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor