option
Mi Daypo

Preguntes Virologia (BIR)

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Preguntes Virologia (BIR)

Descripción:
Preparación BIR

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
25/11/2021

Categoría:
Ciencia

Número preguntas: 31
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Relaciona els següents receptors cel·lulars amb els virus que els reconeixen: Virus d'Epstein-Barr VIH Rinovirus Virus de la ràbia Virus de la grip Parvovirus B19.
Relaciona cada grup de Baltimore amb les seues característiques genòmiques Grup I Grup II Grup III Grup IV Grup V Grup VI Grup VII.
Classifica les següents famílies víriques segons el grup de Baltimore al que pertanyen (I) Papilomavirus Adenovirus Retrovirus Paramixovirus Calcivirus Togavirus Parvovirus Reovirus Rhabdovirus Filovirus.
Classifica les següents famílies víriques segons el grup de Baltimore al que pertanyen (II) Hepadnavirus Poliomavirus Herpesvirus Birnavirus Poxvirus Picornavirus Astrovirus.
Classifica les següents famílies víriques segons el grup de Baltimore al que pertanyen (III) Flavivirus Coronavirus Ortomixovirus Arenavirus Bornavirus Bunyavirus.
Relaciona els següents virus de DNA amb la malaltia que provoquen (I) Parvovirus B19 Bocavirus Papilomavirus (PVH) Virus JC Virus BK Adenovirus Virus Herpes Humà 1 (VHH-1) Virus Herpes Humà 3 (VHH-3) Virus Herpes Humà 2 (VHH-2) Virus d'Epstein-Barr o Virus Herpes Humà 4 (VHH-4) .
Relaciona els següents virus de DNA amb la malaltia que provoquen (II) Virus Herpes Humà 8 (VHH-8) Citomegalovirus o Virus Herpes Humà 5 Virus Herpes Humà 6 i 7 (VHH-6 i 7) Orthopoxvirus Virus ORF Molluscum contagiosum.
Relaciona els següents virus de RNA amb la malaltia que provoquen (I): Coltivirus/Orbivirus Aquabirnavirus Poliovirus (Enterovirus) Coxsackevirus A Coxsackevirus B Kobuvirus o Virus Aichi Astrovirus Virus Norwalk (Calcivirus) Rubivirus Virus del Dengue.
Relaciona els següents virus de RNA amb la malaltia que provoquen (II): Virus Zika Virus del Febre del Nil Occidental SARS-CoV-1 SARS-CoV-2 MERS Morbilivirus Pneumovirus o virus respiratori sincitial Virus Nipah Lyssavirus o Virus de la Ràbia Virus èbola.
Relaciona els següents virus de RNA amb la malaltia que provoquen (III): Orthoreovirus Rotavirus Avibirnavirus Entomobirnavirus Echovirus Enterovirus 70 Rinovirus Alphavirus Virus de l'encefalitis japonesa Paramyxovirus.
Relaciona els següents virus de RNA amb la malaltia que provoquen (IV): Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) Virus Limfotròpic Humà (VLTH) Virus de la grip B Virus de la grip C Virus Toscana Hantavirus Virus de la grip A Virus de la parainfluenza Virus de l'encefalitis de San Luis Virus del Febre Groc.
Relaciona els següents virus de RNA amb la malaltia que provoquen (V): Parechovirus Virus de l'encefalitis Europea Metapneumovirus humà Virus Hendra Virus Marburg Bornavirus Bunyavirus Nairovirus Virus del Vall del Rift Virus Lassa.
Relaciona els següents virus de RNA amb la malaltia que provoquen (VI): Virus de la coriomeningitis limfocítica (LCM) Virus Junin/Machupo.
Classifica els següents grups vírics segons la seua estructura (I): Papovirus Herpesvirus Hepadnavirus Coronavirus Astrovirus Rhabdovirus Filovirus Bunyavirus Togavirus Reovirus.
Classifica els següents grups vírics segons la seua estructura (II): Parvovirus Adenovirus Poxvirus Picornavirus Calcivirus Flavivirus Paramixovirus Ortomixovirus Arenavirus.
Quina de les següents afirmacions sobre el Parvovirus B19 és FALSA: Es replica en cèl·lules eritroides en mitosi activa unint-se a l'antigen sanguini P (globòsid) Provoca eritema infecciós (un dels 5 exantemes clàssics) en adults sans Presenta seqüencies de DNA invertides i repetides (seqüencies palindròmiques) en els seus extrems per permetre que el DNA hibride amb si mateix per proporcionar un encebador que facilita la replicació per la DNA polimerasa de l'hostatger Pot causar avortaments a l'inici de l'embaràs o dany fetal quan està més avançat.
Relaciona les següents proteïnes del Papilomavirus humà (PVH) amb les seues funcions infectives: Proteïnes E1 i E2 Proteïna E5 Proteïnes E6 i E7.
Els adenovirus es caracteritzen per: Presentar embolcall Estar formats per una molècula de DNA bicatenari circular Capacitat d'integració en el genoma de la cèl·lula hostatgera (periode de latencia) Replicació citoplasmàtica.
Ordena seqüencialment les fases de replicació dels herpesvirus: 1 2 3 4 5 6 7 8.
Relaciona els diferents tipus d'herpesvirus amb el tipus cel·lular on estableix l'estadi de latencia: VHH-1 VHH-2 VHH-3 (varicel·la zóster) VHH-4 (Epstein-Barr) VHH-5 (citomegalovirus) VHH-6 VHH-7 VHH-8 (sarcoma de Kaposi).
Els cossos d'inclusió intranuclears de Cowdry o Lipschutz: Apareixen en el citoplasma de les cèl·lules infectades Són característics d'infeccions per herpesvirus Són característics de Rhabdovirus.
En el test diagnòstic de Paul-Bunell per a la detecció d'anticossos front a antígens virals del virus d'Epstein-Barr: Infecció primària aguda Infecció primària crònica Infecció antiga Reactivació.
Atenent a l'estructura del virus de la immunodeficiència humana (VIH), quina de les següents afirmacions és FALSA: Presenten 3 capes: una capa exterior o embolcall (bicapa lipídica), una capa o matriu intermèdia i una capa interior o centre víric (nucleocàpsida) L'embolcall contè les glucoproteïnes víriques gp120 i gp41 i s'obtè per gemmació a través de la membrana plasmàtica La càpsida contè dues còpies idèntiques del genoma de RNA de cadena negativa Al seu interior contè un enzim amb activitat transcriptasa reversa (retrotranscriptasa) que permet transcriure el RNA en DNA.
Relaciona els següents gens del genoma VIH amb la seua funció: Tat Rev Gag Pol Env Vif Nef Vpr Vpx Vpu.
Categories clíniques del SIDA: A B C.
Relaciona les següents molècules de superficie cel·lular amb els virus que les reconeixen de forma específica: Parvovirus B19 Adenovirus Virus Epstein-Barr (VHH-4) Citomegalovirus (VHH-5) Rinovirus SARS-CoV-2 VIH Virus del xarampió (Paramixovirus) Virus de la ràbia (Rhabdovirus) Virus de la grip (Ortomixovirus).
En quan als mecanismes d'increment de la variabilitat gènica en ortomixovirus: Els canvis menors (drifts antigènics, deriva antigènica o lliscament antigènic) donen lloc a noves soques en l'àmbit del mateix subtip (canvis en les glicoproteïnes de la superficie) Els canvis majors (shifts antigènics, bots antigènics o conversió antigènica) sonen lloc a diferents subtipus de virus circulants com a conseqüència de reorganització de segments gènics de diferents soques víriques Els canvis majors donen lloc a pandèmies (patrimoni d'anticossos precedent ineficaç) mentre que els canvis menors donen lloc a epidèmies (patrimoni d'anticossos preexistents relativament vàlid) Totes les afirmacions anteriors són correctes.
Relaciona cada hepatitis vírica amb les seues característiques gèniques/estructurals: VHA VHB VHC VHD VHE.
Classifica els diferents hepatovirus segons presenten o no embolcall VHA VHB VHC VHD VHE.
Relaciona cada hepatitis amb la seua característica clínica definitòria Hepatitis A Hepatitis B i D Hepatitis C Hepatitis E.
Relaciona els següents marcadors serològics d'hepatitis B aguda amb el seu significat clínic: HBsAg Anticossos anti-HBs HBcAg Anticossos anti-HBc HBeAg Anticossos anti-HBe.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor