option
Mi Daypo

TEST PREHISTÒRIA

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
TEST PREHISTÒRIA

Descripción:
Per estudiar l'examen de socials de l'Escola Vedruna. (1er ESO).

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
18/03/2021

Categoría:
Historia

Número preguntas: 17
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Relaciona: PALEOLÍTIC NEOLÍTIC EDAT DELS METALLS.
Relaciona: PALEOLÍTIC NEOLÍTIC EDAT DELS METALLS.
Relaciona: PALEOLÍTIC NEOLÍTIC EDAT DELS METALLS.
Relaciona: PALEOLÍTIC NEOLÍTIC.
Relaciona: MENHIR DOLMEN CRÒMLEC.
Relaciona: PALEOLÍTIC NEOLÍTIC EDAT DELS METALLS.
Relaciona: PALEOLÍTIC NEOLÍTIC.
En el/la/l' _____, es va descobrir el _____ i l'agulla d'os. (Resposta separada per una coma, sense majúscula inicial ni punt).
En el/la/l' _____, es va descobrir la _____ i la falç. (Resposta separada per una coma, sense majúscula inicial ni punt).
En el/la/l' _____, es va descobrir la _____ i la roda. (Resposta separada per una coma, sense majúscula inicial ni punt).
El paleolític va començar fa uns _____ d'anys i va acabar fa uns _____ anys.
El neolític va començar fa uns _____ anys i va acabar fa uns _____ anys.
L'edat dels metalls va començar fa uns _____ anys i va acabar fa uns _____ anys. (Resposta separada per una coma, escrit en números).
Persona que estudia la prehistòria.
Zones on es troben els fòssils:.
Restes d'òssos, plantes, animals i/o objectes petrificats:.
La posició _____, significa que es van posar verticalment, aguantant-se amb dues extremitats. .
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor