option
Mi Daypo

PUBLICITAT CAud 2nBAT

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
PUBLICITAT CAud 2nBAT

Descripción:
Examen publicitat

Autor:
JuuNew
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
22/01/2023

Categoría:
Cine y TV

Número preguntas: 16
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Metàfora substitució d'un element per un altre amb el qual comparteix certes característiques presenta un seguit d'idees de manera ràpida i contínua referides a una mateixa cosa Dotació de qualitats humanes a animals o objectes inanimats.
metonímia augment de manera exagerada d'un element relació que s'estableix d'analogia entre dos termes: un de pres com a real i un d'imaginari. relació que tenen dos elements de causa-efecte espacial o temporal.
Sinècdoque Comparació directa i explícita entre dos elements d'una mateixa imatge que son semblants en forma i o color. Repeteix mateixa estructura diverses vegades. Representació d'una cosa àmplia a través d'una de concreta o viceversa. Alterar una realitat i fer-la il·lògica. Ens vol fer creure que no és il·lògica, però ho és.
Hipèrbola Emfatització o potenciació d'un element concret a base d'anar-lo repetint diverses vegades al llarg de la imatge. Comunicació d'un missatge d'un altre que vol dir exactament el contrari. Augment de manera exagerada d'un element.
Personificació Dotació de qualitats humanes a un animal o objecte inanimat. Dos elements comparats que tenen característiques oposades. Emfatització o potenciació d'un element concret a base d'anar-lo repetint diverses vegades al llarg de la imatge.
Comparació o símil Representació d'un element concret sense que aquest apareixi explícitament a la imatge, tot mostrant un conjunt de idees que el representen. Alteració evident de la realitat que coneixem per destacar-ne alguna cosa important. Realitat coneguda contruïda a través d'altres elements. relació que s'estableix d'analogia entre dos termes: un de pres com a real i un d'imaginari. Compara dos conceptes i mostra el q tenen en comú.
Paral·lelisme Alterar una realitat i fer-la il·lògica. Ens vol fer creure que no és il·lògica, però ho és. Comparació directa i explícita entre dos elements d'una mateixa imatge que son semblants en forma i/o color. Repeteix mateixa estructura diverses vegades. relació que tenen dos elements de causa-efecte espacial o temporal.
Enumeració Emfatització o potenciació d'un element concret a base d'anar-lo repetint diverses vegades al llarg de la imatge. Comparació directa i explícita entre dos elements d'una mateixa imatge que son semblants en forma i o color. Repeteix mateixa estructura diverses vegades. presenta un seguit d'idees de manera ràpida i contínua referides a una mateixa cosa.
Oposició Dos elements comparats que tenen característiques oposades. Alterar una realitat i fer-la il·lògica. Ens vol fer creure que no és il·lògica, però ho és. Representació d'una cosa àmplia a través d'una de concreta o viceversa.
Repetició Emfatització o potenciació d'un element concret a base d'anar-lo repetint diverses vegades al llarg de la imatge. Comparació directa i explícita entre dos elements d'una mateixa imatge que son semblants en forma i/o color. Repeteix mateixa estructura diverses vegades. Alteració evident de la realitat que coneixem per destacar-ne alguna cosa important. Realitat coneguda contruïda a través d'altres elements.
El·lipsi Supressió evident de l'element principal de la imatge per augmentar encara més la seva importància dins del missatge Emfatització o potenciació d'un element concret a base d'anar-lo repetint diverses vegades al llarg de la imatge. Representació d'un element concret sense que aquest apareixi explícitament a la imatge, tot mostrant un conjunt de idees que el representen.
Perífrasi Augment de manera exagerada d'un element. Representació d'un element concret sense que aquest apareixi explícitament a la imatge, tot mostrant un conjunt de idees que el representen. relació que s'estableix d'analogia entre dos termes: un de pres com a real i un d'imaginari. Compara dos conceptes i mostra el q tenen en comú.
Ironia Alterar una realitat i fer-la il·lògica. Ens vol fer creure que no és il·lògica, però ho és. Crítica indirecta però evident, missatge clar, burla malintencionada... Sol ser punyent i pot fer mal o ofendre. Comunicació d'un missatge a través d'un altre que vol dir exactament el contrari.
Sarcasme Dotació de qualitats humanes a animals o objectes inanimats. Comparació directa i explícita entre dos elements d'una mateixa imatge que son semblants en forma i/o color. Repeteix mateixa estructura diverses vegades. Crítica indirecta però evident, missatge clar, burla malintencionada... Sol ser punyent i pot fer mal o ofendre.
Paradoxa Alterar una realitat i fer-la il·lògica. Ens vol fer creure que no és il·lògica, però ho és. Dos elements comparats que tenen característiques oposades. Alteració evident de la realitat que coneixem per destacar-ne alguna cosa important. Realitat coneguda contruïda a través d'altres elements.
Anacolut Alteració evident de la realitat que coneixem per destacar-ne alguna cosa important. Realitat coneguda contruïda a través d'altres elements. Representació d'una cosa àmplia a través d'una de concreta o viceversa. Representació d'un element concret sense que aquest apareixi explícitament a la imatge, tot mostrant un conjunt de idees que el representen.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor