Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEQüestionari SIMU III URV CTE 2023/2024

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Qüestionari SIMU III URV CTE 2023/2024

Descripción:
Preguntes

Autor:
TFM
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
22/09/2023

Categoría:
Universidad

Número preguntas: 99
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
En la VMNI el pacient estarà Inconscient Conscient Semiconscient És indiferent.
En la VMNI, el dispositiu que durà el pacient serà... Interfase TET Ulleres nassals d'alt flux Ventimax.
En la VMI el pacient estarà... Inconscient Conscient Semiconscient És indiferent.
Ordena la frase de menys a més. Quin és l'ordre en el que s'aplicarà la ventilació a un pacient que la necessiti? VMI VMNI Ulleres_nasals_d'alt_flux.
Un respirador modern, quines funcions tindrà com a mínim? BPAP CPAP EPA Cap de les anteriors.
Ordena de més perifèric a més proper a la persona; Tubuladura_simple Interfase Respirador.
Ordena segons la imatge; Interfase_naso-bucal Interfase_helmet Interfase_total_face Interfase_nasal.
Quins riscs tenen les persones amb VMNI? UPP facials Aparició de cefalees Distensió abdominal Irritació ocular.
Com hem de deixar el respirador quan el pacient no l'estigui utilitzant en la VMNI? STANDBY Apagat Hivernació Totes són correctes.
Qui introduirà, normalment, els paràmetres tant de la VMNI com de la VMI? Familia Faultatiu Infermeria TCAE.
Ordena de més distal a més proximal del pacient. Quin ordre seguirem per a administrar inhalacions a un pacient amb VMI? Filtre Respirador TET Tubuladura_doble Adaptador_de_cartutx.
Ordena de més distal a més proximal del pacient. Quin ordre seguirem per a administrar inhalacions a un pacient amb VMNI? Adaptador__del_cartutx Tubuladura_simple Interfase Respirador.
Quin abordatge haurem de realitzar amb pacients amb VMNI? De costat Amb guants d'un sol ús Amb guants estèrils Totes les anteriors són correctes.
En quin mode haurà d'estar un respirador per a la VMI EPA CPAP BPAP Totes les anteriors són correctes.
Quin tipus de tubuladura tindrà una VMI? Simple Doble Triple Quàdruple.
Ordena de més distal a més proximal del pacient TET Filtre Corrugat Respirador Tubuladura_doble Colze.
Relaciona cada alarma de la VMI i la VMNI amb el seu significat; Fuga Pressió baixa Pressió alta.
La pressió del pneumotaponament a un TET ha de ser; 15mmHg 25mmHg 35mmHg 45mmHg.
Ordena de més distal a més proximal del pacient; Colze Filtre Respirador Tubuladura_doble TET Adaptador_de_cartutux Corrugat.
Què s'haurà de registrar, com a mínim, quan es coloca un TET? Número del tET Posició del TET (TET a 23 a l'altura de les dents) Color del TET Totes les anteriors són correctes.
En què s'haurà de lubricar la boca de les persones amb VMNI i VMI? Vaselina Lubricant amb base alcohòlica al 0.5% Lubricant amb base alcohòlica al 0.6% Lubricant amb base aquosa.
Relaciona les modalitats respiratòries amb les seves definicions; Ventilació controlada per volum Ventilació mecànica intermitent mandatòria sincronitzada Ventilació assistida-controlada per volum Pressió control Pressió suport Pressió positia continua en la via aèria.
El principal tipus d'infecció que pot desenvolupar una persona amb VM és... Pneumònia associada a ventilació mecànica E. coli Infecció de les vies urinàries baixes Infecció del tracte digestiu alt.
Si el pneumotaponament es punxa... Es reemplaça el baló S'ha de canviar tot el TET Po no c, la vedah Es posa un pegat al baló i pot aguantar com a màxim 2 dies.
L'aspiració oberta la realitzarem amb... Guants estèrils Guants d'un sol ús Sense guants (uy ke rikas las secresiones) Cap de les anteriors és correcta.
L'aspiració tancada la realitzarem amb... Guants estèrils Guants d'un sol ús Sense guants Cap de les anteriors és correcta.
L'aspiració oberta es realitzarà... Amb una sonda estèril d'un sol ús Amb un Yankauer Amb una sonda nasogàstrica Totes les anteriors són correctes.
Per on s'introduirà la sonda en l'aspiració oberta del TET? Pel colze Per la tubuladura doble Per la interfase Pel corrugat.
Què s'haurà de registrar de les secrecions que extraguem de les VMI i VMNI? Quantitat de secrecions Color Aspecte Olor.
Si la situació ho permet, cada quant es canviarà l'equipament de l'aspiració tancada en un sistema de VMI? Cada dia Cada 3 dies Cada 5 dies Cada 7 dies.
Ordena. Com s'haurà d'extubar a un pacient? Retirar_mentres_aspirem Llevar_la_beta Tenir_al_pacient_conscient Desinflar_el_baló Consultar_constants Llençar_tot_el_material_menys_el_respirador Aplicar_Ventimax Registrar_el_procediment Aspirar_secrecions_de_la_boca Desconnectar Aspirar_secrecions_per_l'interior_del_TET Aspirar_contingut_de_sobre_del_baló.
Què té aquest ECG? Bloqueig rama dreta Bloqueig rama esquerra FA Cap de les anteriors.
Què té aquest ECG? Bloqueig rama esquerra Bloqueig rama dreta Marcapàs Extrasístole.
Què té aquest ECG? FA Flutter auricular Ritme sinusal TPSV.
Què té aquest ECG? Fibril·lació ventricular FA Flutter Cap de les anteriors.
Què té aquest ECG? IAM TK Sinusal FA.
Què té aquest ECG? TPSV TK sinusal TK ventricular Cap de les anteriors.
Què té aquest ECG? TK sinusal TK ventricular TPSV Cap de les anteriors.
Què té aquest ECG? TK sinusal TK ventricular IAM Bloqueig rama dreta.
La FC normal d'una persona adulta sana és de... 60-100bpm 70-110bpm 60-120bpm 50-100bpm.
Com es pot prendre la temperatura central d'una persona? Temperatura esofàgica Temperatura axil·lar Temperatura òtica Temperatura rectal.
Quina és la TAS normal en l'adult sa? 120-140mmHg 100-120mmHg 70-90mmHg 60-80mmHg.
Quina és la TAD normal en una persona adulta sana? 100-102mmHg 70-90mmHg 80-100mmHg 60-80mmHg.
Quina és la quantiat normal d'orina que produeix una persona sana durant 1h? 30cc 35cc 40cc 45cc.
Com podem saber amb exactitud la quantiat d'orina que haurà excretat una persona sondada? Amb una bossa de recollida d'orina Amb un urímeter Totes les anteriors són correctes Vessant l'orina de la bossa de micció a un mesurador extern.
Amb quins mètodes es pot prendre la FC? Pulsioximetre ECG Prenent el pols al pacient Capnografia.
Amb quins mètodes es pot prendre la TA no invasiva? Amb el tensiòmetre Amb la capnografia Amb el pulsioxímetre Amb la vista.
Com podem calcular la FR d'un pacient? Amb la capnografia Mirant-lo Amb el pulsioxímetre Cap de les anteriors.
Què indica cada lletra? A-B B-C C-D D-E.
Què es pot saber mitjançant la capnografia? FR Profunditat de les respiracions Informació sobre la perfusió Informació sobre la ventilació Informació sobre el metabolisme.
Quina és la pressió idònia de la ETCO2? 35-45mmHg 35-45Bar 35-45Pa 35-45at.
Què mesura la capnografia? La concentració de CO2 expulsat La concetnració de O2 inspirat La concentració de CO2 que es queda als pulmons durant la pausa respiratòria Cap de les anteriors és correcta.
La capnometria és... Un valor numèric de la concentració de CO2 espirat Un valor numèric i registre gràfic de la concentració de CO2 espirat Totes les anteriors són correctes Cap de les anteriors és correcta.
La capnografia és... Un valor numèric de la concentració de CO2 espirat Un valor numèric i registre gràfic de la concentració de CO2 espirat Totes les anteriors són correctes Cap de les anteriors és correcta.
Quin tipus de teixit hi ha en aquesta imatge? Granulació Masserat Necròtic Cap de les anteriors.
Quin teixit es pot apreciar, majoritàriament, en aquesta imatge? Esfàcel Necròtic Granulació Lípids.
Quins tipus de lesions es poden apreciar en aquesta imatge? Pressió Humitat Lasseració Totes les anteriors.
Quin tipus de lesió es veu? Pressió Humitat Lasseració Cisalla.
Quina categoria de lesió per pressió és aquesta imatge? CAT I CAT II CAT III CAT IV.
Quina categoria de lessió per pressió es pot apreciar? CAT I CAT II CAT III CAT IV.
Quin tipus de teixit es pot apreciar majoritariament? Granulació Necròtic humit Masceració Biofilm.
Què observes en aquesta imatge? Granulació d'epitalització Lesió per pressió CAT I Cremada Cap de les anteriors.
Quin teixit observes, majoritàriament? Esfàcel Necròtic Granulació Tots els anteriors.
Quin tipus de lesió cutània es pot apreciar en aquesta imatge? Lesió per pressió Lesió per humitat Lesió per lasceració Lesió per cisalla.
Quin tipus de lesió es pot apreciar? Fricció Humitat Presió Lasceració.
A quina categoria correspon aquesta lesió per fricció? CAT I CAT II CAT III.
Com netejaràs una ferida amb epiteli de granul·lació? SF/Aigua corrent SF/Aigua corrent + sabó neutre SF/Aigua corrent + Antisèptic Tot està bé.
Com netejaràs una ferida amb bruta? SF/Aigua corrent SF/Aigua corrent + sabó neutre SF/Aigua corrent + Antisèptic Tot està bé.
Com netejaràs una ferida infecció o biofilm? SF/Aigua corrent SF/Aigua corrent + sabó neutre SF/Aigua corrent + Antisèptic Tot està bé.
Quin tipus de LESCAH és aquesta? Dermatitis associada a incontinència Dermatitis intertriginosa Dermatitis perilesional associada a l'excudat Dermatitis periestomal.
Quin tipus de lesió trobem aquí? LPP CAT I LPP CAT II Lesió per pressió-cisalla Lesió per fricció cAT II.
Què es veu? Lesió per humitat, dermatitis intertriginosa CAT I Lesió per humitat, dermatitis intertriginosa CAT II LPP CAT II LPP CAT III.
Quin producte haurem d'utilitzar segur en aquest nadó? Crema barrera Vaselina Àc. grassos hiperoxigenats Totes les anteriors.
Quin tipus de lesió es pot veure? LPP Lesió per humitat Lasceració Fricció.
Quin tipus de dermatitis presenta aquesta persona? Per incontinència Intertriginosa Perilesional Periestomal.
Què veus? Lasseració CAT I Lasseració CAT II Lasseració CAT III Fricció.
Què veus? LPP CAT I LPP CAT II LPP CAT III LPP CAT III.
Què veus? Lesió per humitat CAT I a Lesió per humitat CAT I b Lesió per humitat CAT II a Lesió per humitat CAT II b.
Què veus? Lesió per fricció CAT I Lesió per fricció CAT II Lesió per fricció CAT III No ho sé.
Què veus? Lasceració cutània CAT I Lasceració cutània CAT II Lasceració cutània CAT III Lasceració cutània CAT IV.
Què veus? LPP Lesió per humitat Lesió per fricció Lasceració.
Què veus? LPP Lesió per fricció Lesió per humitat Lasceració.
Què veus? LPP CAT I LPP CAT II LPP CAT III LPP CAT IV.
Què veus? Lasceració CAT I Lasceració CAT II Lasceració CAT III NPI.
Què veus? LPP CAT I LPP CAT II LPP CAT III LPP CAT IV.
Què utilitzaràs per a curar aquesta lesió? Col·lagenasa Hidrogel Crema barrera Hidropolimèric (apòsit).
Com ha de ser un desbridament tallant? Estèril Amb consentiment informat oral Amb consentiment informat per escrit Amb la utilització correcta d'antissèpsia.
Quan s'ha de tornar a realitzar el tto a una cura amb col·lagenasa? c/12h c/24h c/48h c/72h.
Quan s'ha de tornar a realitzar la cura d'una ferida si l'hem curat amb col·lagenasa + hidrogel? c/12h c/24h c/48h c/72h.
Quin tipus de desbridament fa la col·lagenasa? Enzimàtic Autolític Osmòtic Mecànic.
Quin tipus de desbridament fa l'hidrogel? Enzimàtic Autolític Osmòtic Mecànic.
Què farem en aquesta situació? Neteja amb SF Neteja amb SF/aigua corrent + sabó neutre Àc. grassos hiperoxigenats c/12h NaturalHoney c/6h.
Què farem en aquesta situació? Retallar les bores Posar crema barrera Gasses amb iode NPI.
Què farem en aquesta situació? Hidropolimèric Crema_barrera Consentiment_informat_per_escrit Neteja_amb_aigua_i_sabó_neutre Desbridament_tallant Col·lagenasa+Hidrogel Embenar_des_dels_dits_fins_al_buit_popliti.
Què veus? (es pot treure amb pinça) Biofilm Biogel Esfàcel Crosta.
Sabent que és un biofilm, què s'hi posarà per a la cura? Aquacel Ag+ Gassa estèril Aquacel extra Celaqua Ag+.
Què mai posaràs sobre un tendó? Antissèptic Col·lagenasa Hidrogel Hidropolimèric.
Què es valora amb l'escala Barthel? Dependència Pressió Nutrició Neurologia.
Què es valora amb l'escala Braden? Dependència Pressió Nutrició Neurologia.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso