option
Mi Daypo

REGLAMENT

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
REGLAMENT

Descripción:
Principis fonamentals II

Autor:
LVV
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
08/10/2021

Categoría:
Test de conducir

Número preguntas: 10
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
La marxa a la vista imposa una velocitat màxima determinada? No, el maquinista regula la velocitat d'acord amb la longitud de via que visualitza davant seu, de manera que pugui aturar el tren davant d'un obstacle o d'un senyal de parada. Sí, no es pot excedir els 40 km/h. Sí, el maquinista no pot sobrepassar la velocitat de 30 km/h estirant o de 20 km/h empenyent. No, en el cas del franqueig d'un senyal en parada.
La marxa de maniobres imposa al maquinista l'obligació d'avançar... Amb prudència, sense excedir la velocitat de 30 km/h estirant o de 20 km/h empenyent. Amb prudència, sense sortir de l'estació. Amb precaució, regulant la velocitat d'acord amb la longitud de la via que visualitza davant seu. Amb precaució, de manera que pugui aturar el tren davant d'un obstacle o d'un senyal de parada.
Cada tren es classifica mitjançant un codi format per un número i una lletra majúscula. Què indica el número d'aquest codi? La velocitat màxima en quilòmetres per hora a la qual podria circular en les condicions més favorables. El tipus de tren en funció de les acceleracions centrífugues no compensades que admet als revolts. L'acceleració centrífuga màxima no compensada que admet als revolts expressada en metres per segon al quadrat. La massa frenada expressada en tones.
El senyal de sortida no és visible des del punt d'estacionament i no hi ha senyal indicador de sortida. El maquinista pot iniciar la marxa? Sí, en condicions de complir el que ordeni el senyal de sortida. Sí, mentre l'ordre de marxa es complementi amb el senyal de marxi el tren. No, en cap cas. Només en trajectes regits pel bloqueig telefònic.
Quin és el marge de tolerància per sobre del qual es considera que un tren ha ultrapassat la velocitat màxima permesa? 5 km/h durant 20 segons. 10 km/h. 20 km/h durant 5 segons. No hi ha marge.
En vies banalitzades... Els trens circulen per cada una de les vies en ambdós sentits, independentment de la seva paritat. Els trens circulen per una única via, en un sentit i en l'altre. Els trens parells circulen en el mateix sentit per la via parell i els trens senars circulen en sentit contrari per la via senar. Totes són incorrectes.
En quins d'aquests sistemes de bloqueig el cantó comprèn tot el trajecte entre dues estacions col·laterals obertes? Bloqueig telefònic i bloqueig d'alliberament automàtic. Bloqueig de senyalització lateral i bloqueig automàtic. Bloqueig de control automàtic. Tots els esmentats.
Les estacions intermitents aptes per la circulació (AC)... Permeten la circulació de trens mentre estan tancades. Només permeten la circulació de trens quan estan obertes. Permeten la circulació de trens les 24 hores del dia. Se senyalitzen amb el rètol C per indicar que estan obertes.
Existeix el sistema d'execució de treballs a la via anomenat sistema d'alliberament per temps. En què consisteix? Les obres es realitzen sense interrompre la circulació, tot aprofitant un interval lliure de trens. S'interromp la circulació per les vies afectades durant el temps necessari per realitzar les obres. Per realitzar les obres, se suspèn la circulació durant un l'interval de temps en què no està programat el pas de cap tren. Les obres es duen a terme simultàniament amb pas dels trens.
Quan es realitzarà una prova parcial de frenada en comptes d'una prova completa? Quan s'afegeixin vehicles a la composició. Quan s'afegeixi una locomotora a la cua. Quan es canviï la locomotora de la capçalera. Quan se segreguin vehicles de la cua.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor