option
Mi Daypo

REGLAMENT

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
REGLAMENT

Descripción:
Senyals I

Autor:
LVV
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
27/10/2021

Categoría:
Test de conducir

Número preguntas: 8
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Què ordena aquest senyal? Posar-se en condicions de parar davant del senyal següent. Parar davant del senyal, si es pot fer amb seguretat. No excedir la velocitat de 80 km/h al pas pel senyal següent. No excedir la velocitat de 30 km/h al pas per les agulles situades a continuació.
A la vista d'aquest senyal... No s'excedirà la velocitat de 40 km/h al pas per les agulles situades a continuació. No s'excedirà la velocitat de 30 km/h al pas per les agulles situades a continuació. No s'excedirà la velocitat de 40 km/h al pas pel senyal següent. No s'excedirà la velocitat de 30 km/h al pas pel senyal següent.
Què ordena aquest senyal? No excedir la velocitat que indiqui la pantalla al pas pel senyal següent, llevat que aquest darrer ordeni via lliure, via lliure condicional o preanunci de parada. No excedir la velocitat que indiqui la pantalla al pas pel senyal següent, llevat que aquest darrer ordeni via lliure, anunci de precaució o anunci de parada. No excedir la velocitat que indiqui la pantalla al pas per aquest senyal, llevat que aquest darrer ordeni via lliure, via lliure condicional o anunci de parada. No excedir la velocitat que indiqui la pantalla al pas per aquest senyal, llevat que aquest darrer ordeni via lliure, via lliure condicional o parada.
Quan un senyal de parada presenti la lletra P al màstil... Es pararà i, després, s'avançarà amb marxa a la vista sense excedir de 40 km/h. Es pararà i, després, s'avançarà amb marxa de maniobres fins al punt d'estacionament. Sense parar, s'avançarà amb marxa a la vista sense excedir de 30 km/h al pas per les agulles situades a continuació del senyal següent. Totes les respostes són incorrectes.
Circulant amb un tren equipat amb ETCS Nivell 2 en mode FS i amb una MA, el senyal de parada mostra un focus blau a sota. Quina és l'actuació del maquinista? Continuar la marxa. No existeix aquest senyal. Parar davant del senyal. Posar-se en disposició de parar en punt que indiqui el DMI.
El tren està parat davant d'un senyal de parada i s'encén un llum blanc fix. Com s'ha d'actuar? Emprendre la marxa amb marxa de maniobres fins a la cua del tren estacionat a la via a què s'accedeix o fins al punt d'estacionament. Emprendre la marxa amb marxa a la vista sense excedir els 40 km/h. No emprendre la marxa. El llum blanc només afecta a les maniobres. No emprendre la marxa. El llum blanc indica que s'ha disposat l'itinerari a una via morta.
És l'hora de sortir de l'estació i el senyal indicador de sortida presenta aquest aspecte. Com s'ha de procedir? Empredre la marxa en condicions de parar davant del senyal de sortida. No emprendre la marxa fins que el senyal presenti una barra vertical. Emprendre la marxa i circular normalment. Emprendre la marxa i circular amb marxa de maniobres fins a ultrapassar les agulles de sortida.
Apropant-se a un pas a nivell, el maquinista veu aquest senyal lluminós. Com s'ha d'actuar? Posar-se en condicions de parar davant del pas a nivell. Parar davant del pas a nivell i, un cop comprovat que no està transitat, emprendre la marxa. Circular normalment i avisar d'aquesta circumstància al responsable de circulació. Xiular per avisar de la presència del tren i travessar el pas a una velocitat de 155 km/h com a màxim.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor