option

Test de reglament de rugby

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Test de reglament de rugby

Descripción:
Reglament rugby

Autor:
Federació Catalana de rugby
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
17/11/2010

Categoría:
Deportes

Número preguntas: 17
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
1.- El jugador placat ha d immediatament ... a)Passar o deixar la pilota en qualsevol direcció i fer-la disponible b)Passar o deixar la pilota en qualsevol direcció c)Passar la pilota o retenir-la fins que arribin els seus companys d) Deixar la pilota en qualsevol direcció i fer-la disponible.
2.- El jugador placador ha de .... a)Deixar immediatament el placat b)Deixar immediatament al placat i aixecar-se o allunyar-se c)Deixar immediatament al placat i aixecar-se o allunyar-se i si s'aixeca pot jugar la pilota des de qualsevol direcció d)Deixar immediatament al placat i aixecar-se o allunyar-se i si s'aixeca pot jugar la pilota nomes des del seu costat del camp.
3.- Un jugador vermell placa a un de lequip blau anant tots dos al terra. Un altre jugador blau recupera immediatament la pilota i la passa a un company seu que es troba a 4 metres darrera seu el qual es placat per un jugador adversari (vermell) que era al seu costat. a)Fora de joc del jugador vermell b)Fora de joc accidental del jugador vermell c)No hi ha cap falta, el joc continua d)El jugador vermell ha de ser sancionat amb cop de càstig i targeta groga per acció d'antijoc intencionat.
4.- Dos jugadors del mateix equip agafen un adversari portador de la pilota i el fan anar al terra. Un dels que fan caure el portador de la pilota no va al terra, l'altra si. a)Els dos són considerats placadors i poden entrar a jugar la pilota per qualsevol part de l'àrea de placatge b)Els dos han de jugar la pilota des de darrera de la pilota i des de darrera del jugador placat c)El jugador que no ha anat al terra ha de jugar la pilota des de darrera de la pilota i el jugador placat. El seu company, un cop dret, pot jugar la pilota des de qualsevol posició d)Totes les accions anteriors són vàlides, sempre que els dos jugadors siguin dempeus.
5.- Un jugador de l'equip vermell fa un xut endavant, un company seu es troba a menys de 10 metres dun jugador blau que recepciona la pilota. Quina acció del jugador blau posa en joc el jugador vermell que està a menys de 10 metres del punt de caiguda de la pilota? a)No hi ha cap acció de l'adversari que el posi en joc b) Quan passa la pilota c)Quan corra cinc metres d)No està en posició de fora de joc.
6.- Un jugador que està per davant dun company seu que ha xutat la pilota, quina acció de l'adversari el posa en joc? a)Quan passa o xuta la pilota b)Quan es placat o forma un mol c)Quan corra cinc metres amb la pilota o la toca voluntàriament d)a i c són correctes.
7.- En un ruck un jugador de l'equip en possessió de la pilota ... a)No està en fora de joc si és al costat del ruck sense agafar-se b)Pot agafar la pilota i convertir el ruck en un mol c)Pot incorporar-se per davant de l'últim peu dels seus companys d)les accions a, b i c son il·legals.
8.- Per formar un mol és necessari que estiguin agafats a)el portador de la pilota b)el portador de la pilota i un jugador de cada equip c)el portador de la pilota i dos adversaris d)el portador de la pilota i un company del seu equip.
9.- Un mol es pot aterrar a)Mai b)Només per l'equip que té la possessió de la pilota c)Només per l'equip que no té la possessió de la pilota d)Qualsevol dels dos equips sempre que no sigui a la zona de 22 metres.
10.- Després dun mol o un ruck un jugador en fora de joc és posat en joc per acció de l'adversari quan ... a)L'adversari corre 5 metres amb la pilota b)L'adversari corre 5 metres amb la pilota o la xuta c)L'adversari corre 5 metres amb la pilota o la passa o la toca voluntàriament d)L'adversari xuta la pilota o la passa.
11.- Un ruck finalitza quan a)Quan la pilota surt del ruck o quan la pilota està damunt o més enllà de la línia d'assaig b)Quan el mig de melé crida fora c)Quan la pilota surt del ruck d)Quan un jugador possa les mans sobre la pilota per treure-la del ruck.
12.- Per que un jugador estigui incorporat a un mol o ruck és necessari que ... a)com a mínim estigui agafat amb una ma a un company d'equip o a un adversari b)li comuniqui a l'àrbitre que està en el mol o ruck c)estigui amb contacte físic amb els demes jugadors integrants d)estigui agafat amb tot el braç des de la ma fins a l'espatlla a un jugador dels que el formen.
13.- En la introducció de la melé, la melé ha estat jugada si ... a)La pilota surt per l'altra extrem del túnel sense haver estat jugada b)La pilota és tocada per un primera línia i torna a sortir per l'extrem del túnel per on s'havia introduït c)La pilota és talonada cap a la segona línia d)b i c són correctes.
14.- L'oponent directe del jugador que fa la posta en joc dun lateral (habitualment el talonador) a)Pot ajudar en el salt al primer home de l'alineament b)L'equip que no fa la posta en joc pot triar el posar-lo o no posar-lo c)Ha destar entre la línia de lateral i la de 5 metres, almenys a 2 metres de la línia de 5 metres. d)Pot saltar per impedir la posta en joc.
15.- En un lateral NO es pot a)El receptor (núm. 9) estar a qualsevol distància de l'alineament b)Llençar la pilota més enllà dels 15 metres en la posta en joc c)Posar en l'alineament menys jugadors que l'equip que fa la posta en joc d)No tenir cap jugador en la posició de receptor (núm. 9).
16.- Quantes substitucions es poden fer en un partit: a)Set b)Cinc més dos jugadors de primera línia c)Cinc més tots els que es vulguin de primera línia d)Cinc més tres de primera línia.
17.- En les melés sub-19 a)No es pot empenyer mes d'un metre i mig b)Els dos equips han de tenir el mateix número de jugadors c)Si és gira la melé es decreta una nova melé amb introducció de l'equip que no havia fet la introducció d)Hi ha 4 temps d'entrada a la melé.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor