option
Mi Daypo

REGLAMENT

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
REGLAMENT

Descripción:
Principis fonamentals I

Autor:
LVV
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
03/10/2021

Categoría:
Test de conducir

Número preguntas: 10
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quin és l'objecte del Reglament de Circulació Ferroviària? Establir regles operatives generals perquè la circulació dels trens i de les maniobres es realitzi de forma segura, eficient i puntual. Proporcionar un marc regulador únic dels processos operatius en els quals existeixi una interfície directa entre l'administrador d'infraestructures i l'empresa ferroviària. Unificar els criteris d'operació ferroviària dels diferents administradors d'infraestructura a les diferents amplades de la xarxa. Definir regles operatives per totes les activitats rellevants des del punt de vista de la seguretat que afectin a alguna interfície directa entre les empreses ferroviàries i els administradors d'infraestructures.
La responsabilitat de l'explotació segura del sistema ferroviari i del control de riscos associat correspon als administradors de la infraestructura i a les empreses ferroviàries d'acord amb... La directiva europea de seguretat ferroviària Les especificacions tècniques d'interoperabilitat El reglament de circulació ferroviaria El manual de circulació.
Quines activitats constitueixen l'àmbit tècnic d'aplicació del Reglament de Circulació Ferroviària? Totes les activitats rellevants des del punt de vista de la seguretat que afectin alguna interfície directa entre les empreses ferroviàries i els administradors d'infraestructura. Tots els processos de circulació de trens i maniobres. La regulació de les condicions per l'obtenció dels títols habilitants per l'exercici de les funcions de la seguretat a la circulació. Totes les activitats ferroviàries que es desenvolupin a la Xarxa Ferroviària d'Interès General.
Què és la tracció múltiple? Tracció d'un tren per diverses locomotores o automotors governats independentment. Dispositiu que permet el control de diverses locomotores o automotors des d'una sola cabina de conducció. Locomotora que es pot governar a distància, per radiocontrol, des d'un lloc diferent de la cabina de conducció. Unitat o unitats de tracció, amb o sense vehicles ferroviaris acoplats, adequadament identificats, operant entre dos o més punts definits.
Quines són les velocitats màximes que permet cada un dels sistemes de protecció del tren? ASFA 200 km/h, EBICAB 220 km/h, ERTMS N1 o LZB 300 km/h, ERTMS N2 350 km/h. ASFA 160 km/h, EBICAB 220 km/h, ERTMS N1 o LZB 300 km/h, ERTMS N2 330 km/h. ASFA 180 km/h, EBICAB 200 km/h, ERTMS N1 o LZB 320 km/h, ERTMS N2 350 km/h. ASFA 200 km/h, EBICAB 250 km/h, ERTMS N1 o LZB 350 km/h, ERTMS N2 400 km/h.
La infraestructura no disposa de sistema de protecció del tren. Es pot circular? Sí, però en aquest cas el maquinista ha d'anar acompanyat d'una persona habilitada i no pot superar els 120 km/h. No. Sí, es pot fer un recorregut màxim de 120 km. Sí, a una velocitat màxima de 80 km/h i, si porta un acompanyant habilitat, de 120 km/h.
Quin d'aquests documents és competència de l'empresa ferroviària? Llibre d'itineraris del maquinista Horaris dels trens Especificacions tècniques de circulació Consignes.
A quin document reglamentari trobarem el llibre de telefonemes del maquinista? Llibre de normes del maquinista Llibre d'itineraris del maquinista Consignes Avisos.
Els avisos s'elaboren per... Fixar les dates d'entrada en vigor o anul·lació dels documents, en els casos d'obertura, tancament, o modificació de línies o dependències, o quan calgui recordar o aclarir normes de circulació. Donar a conèixer les marxes dels trens, les velocitats màximes de circulació, els canvis significatius de velocitat màxima, les limitacions temporals de velocitat màxima i la resta d'informacions rellevants per la circulació dels trens. Donar a conèixer al personal operatiu prescripcions i informacions de caràcter temporal, no contingudes en d'altres documents. Regular la utilització d'instal·lacions de seguretat concretes a causa de modificacions temporals.
Quina d'aquestes afirmacions és incorrecta? Les comunicacions verbals entre maquinistes i responsables de circulació es realitzaran preferent mitjançant el sistema de telefonia fixa El personal emissor d'una comunicació verbal haurà de comprovar que ha estat compresa pel receptor. A les comunicacions per telèfon, ràdio o un altre mitjà disponible a l'efecte, l'emissor i el receptor s'hauran d'identificar mútuament. Quan el maquinista hagi d'enregistrar el contingut d'un telefonema, ho farà amb el tren aturat.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor