option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Repaso de Lingua Galega
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Repaso de Lingua Galega

Descripción:
1º ESO - 1ª avaliación

Autor:
Alicia M. G.
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 30/01/2023

Categoría: Idiomas

Número Preguntas: 10
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
A combinación de dúas vogais que se atopan xuntas pero se pronucian en sílabas separadas chámase... Ditongo homoxéneo. Ditongo heteroxéneo. Hiato. Triptongo.
Que é o acento diacrítico? É o signo ortográfico que se emprega para distinguir palabras que non seguen as regras de acentuación. É o signo ortográfico que marca a sílaba máis intensa dunha palabra seguindo as regras ortográficas. É a intensidade coa que se pronuncian as sílabas dunha palabra.
A palabra "hórreo" é... Aguda. Grave. Esdrúxula.
Sinala cal dos seguintes conceptos NON é un elemento da comunicación: Emisor. Mensaxe. Código. Revisor.
Indica que tipo de comunicación existe nesta imaxe: Comunicación verbal. Comunicación non verbal. Non existe comunicación.
Sinala cal das seguintes opcións é un campo semántico: Natación, fútbol, patinaxe, balonmán, tenis. Pan, panadería, panadeiro, panificadora. Comer, calzado, vitaminas, higiene.
Relaciona cada época co acontecemento correspondente: Substrato Estrato Superestrato Século XII.
Relaciona cada propiedade textual co seu significado: Cohesión Coherencia Adecuación Gramaticalidade.
Indica cal das seguintes características NON pertence aos textos orais: Expresividade espontánea chea de matices afectivos-emotivos. Frecuente o uso de palabras comodín, retrousos e linguaxe sinxelo. Códigos paralingüísticos como ton de voz, xestos... Sintaxe estruturada e elaborada.
Cal das seguintes linguas romances NON era a máis falada a principios de século XXI? Galego. Portugués. Español. Italiano.
Denunciar Test